TCE-concept

TCE-concept

Het TCE-concept werd in de jaren ’90 ontwikkeld door Bioclear earth en is sindsdien verder door ons geoptimaliseerd. Inmiddels is het de standaard voor het saneren van gebieden die verontreinigd zijn met gevaarlijke gechloreerde verbindingen (VOCI), zoals Per en Tri. Deze verontreinigingen zijn in het milieu terechtgekomen door chemische wasserijen en industriële metaal-ontvettingsprocessen, bij de productie van bijvoorbeeld  auto’s en elektronica.

De oplossing: Bioclear ontwikkelde de TCE techniek om deze gevaarlijke stoffen op een biologische manier te verwijderen. Verontreinigd grondwater wordt op de locatie opgepompt en via een bioreactor voorzien van een koolstofbron en dechlorerende bacteriën. Vervolgens wordt het water teruggepompt in de bodem en kunnen de bacteriën ter plekke de verontreiniging afbreken.

Mooi is dat deze techniek ook als plug & play module in bestaande pump & treat systemen kan worden tussengeschakeld, met een veel effectievere sanering tot gevolg.

Geen probleemverschuiving, maar echte oplossing

De conventionele aanpak, zoals oppompen en strippen van grondwater (pump & treat), is kostbaarder, minder duurzaam en levert chemisch afval op dat vervolgens weer moet worden verwerkt. Dankzij het TCE concept is er geen sprake meer van restafval. Het mooie van deze methode is dat de bacteriën in enkele maanden tot maximaal enkele jaren de verontreiniging kunnen afbreken tot ongevaarlijke stoffen zoals water, chloride en koolstofdioxide welke in de normale natuurlijk kringloop kunnen worden opgenomen.

De voordelen op een rijtje:

  • relatief korte saneringsduur;
  • verontreiniging wordt volledig omgezet;
  • het systeem kan in een bebouwde omgeving worden toegepast. Alle putten en leidingen kunnen ondergronds worden afgewerkt. Hierdoor is er weinig overlast voor de omgeving;
  • zeer laag energieverbruik, de feitelijke afbraak is energieneutraal;
  • goedkoper dan niet biologische methoden.

Wilt u meer weten over onze aanpak, neem dan contact op met Adri Nipshagen.

 
Adri Nipshagen
Senior adviseur bodem