Creating with the power of nature

Onze overtuiging

Pass it on

Waarde creëren met de kracht van de natuur

Leren
Bodem & water
Innoveren
Klimaat
Realiseren
Duurzame verbetering
Grondstoffen
HOW
WHAT
Biogas booster: een dagelijkse dosis Greenstep
Servicepagina
Bodemgezondheid
De Omgevingswet is er!
Wat te doen met Grondwaterverontreiniging?
Bioclear earth ondersteunt productie groen gas
Onze studenten aan het woord
Werken bij Bioclear earth
Project ‘De levende Bodem’
Eline Keuning
Lead soil health

“Ik vind het een uitdaging om wetenschappelijke kennis toepasbaar te maken voor een groenere samenleving.”

100 Boeren Bodemgezondheid
Medicijnresten het water uit!
De verborgen wereld
van microben ontsloten:
hoofdrolspelers in anaerobe vergisting
Revitalisatie van Veengebieden:
Invloed op Bodemgezondheid en
Microbiële Gemeenschappen
Afnan Suleiman
Specialist moleculaire bodembiologie

“Ik hou ervan de puzzels van de natuur te ontrafelen en zo onze kennis te vergroten die leidt tot innovatie en duurzaamheid"

Willemijn Brouwer
Specialist bodem & water

“Het mooie aan mijn werk is dat ik wetenschappelijke kennis echt kan toepassen in de praktijk.”

BUFFER+: Revitalisering van veenlandschappen voor een duurzame toekomst
Op Landgebruik gebaseerde Strategieën voor
Effectieve Klimaatbeïnvloeding
Over ons
Update
Bioclear earth onderdeel van internationaal EU project LANDMARC
Bioclear earth zet haar expertise in voor de optimalisatie van biogasproductie in het Europese innovatie Project MICRO4BIOGAS
Innovatieve aanpak van oplosmiddelenverontreiniging in Zwolle!
Interview RTV Oost
Update
Bodemgezondheid Noord-Nederland
Samenwerken aan de gezonde bodem van de toekomst
Jeroen Tideman
Senior adviseur bio-energie

“ De oplossingen die de natuur bedenkt, inspireren mij tot het creëren van nieuwe dingen, die de wereld een stukje mooier en duurzamer maken.”

Het 2e deel van De magie van de bodem is verschenen!
'Zuiverend groen in de stad': inzetten fytoremediatie ter verbetering van grondwaterkwaliteit
Wordt biobeton hét alternatieve bouwmateriaal van de toekomst?
Artikel Beton- & Staalbouw
Nederland onafhankelijker en duurzamer dankzij efficiëntere productie van Groen gas
Freek van den Heuvel
Specialist waterkwaliteit en fytoremediatie

“Door met de natuur slim samen te werken is vrijwel alles mogelijk.”

Zuiniger omgaan met water:
onderzoek naar Biologische Actieve Koolfiltratie
voor decentrale afvalwaterzuiveringen
Gebiedsbeheerplan Woerden:
op weg naar een schonere en
duurzamere stad
Maurice Henssen
Senior adviseur strategische projecten

“Met mijn kennis, enthousiasme en ervaring een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld.”

Bioregeneratie van actieve koolfiltersystemen voor zuivering van waswater verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen
Sein op groen voor vervolg pilots
Duurzaam Stortbeheer
Pilotonderzoek beheersing verontreinigd grondwater met “Zuiverende bomen” in Almelo
Risicobeoordeling overstortbagger:
circulair gebruiken of storten?
Watercorridors: onderdeel van een gebiedsgerichte oplossing voor stikstofreductie
De toepassing van effectmetingen in de bodem
Onderzoek naar effecten van mest op micro-organismen in bodem
Interview Eline Keuning door RTV Drenthe
NAWaBo: Natuurlijke Afbraak van grondwaterverontreinigingen in WaterBodems
Beestjes overal om ons heen
Plastic is toch
niet van suiker?
Watercorridor laat de natuur voor je werken
Artikel in Kijk op het Noorden
Digestaat niet slecht voor bodemleven
Artikel in Nieuwe Oogst
Adri Nipshagen
Senior adviseur bodem

“De wereld wat mooier en beter maken, dat is mijn drijfveer.”

Vertroetelen van het
bodemleven doe je zo
Artikel in Akkerwijzer
Jidske Knigge
Specialist Bodemmicrobiologie

"Wat mijn werk zo boeiend maakt, is dat je nooit van tevoren weet wat alle gegevens die je verzamelt, je gaan vertellen."

Noordelijk samenwerkingsproject:
Grondig onderzoek naar een weerbare bodem
Bent u al klaar voor de nieuwe Omgevingswet?
Omgaan met verontreinigingen in grondwater binnen de nieuwe Omgevingswet
Bodemgezondheid
in de media
Marcel Zandberg
Specialist Bio-IT

“Ik hou ervan om nieuwe software-oplossingen te creëren en samen met collega’s biologische vraagstukken op te lossen.”

Gebiedsgericht grondwater- en bodembeheer
Drijfmest of verdrijfmest?
Artikel in tijdschrift Bodem
Nieuw licht op sanering voormalige gasfabriek Oude Tonge
Houden wilgen
van Heavy Metal?
Bodemonderzoek van de toekomst:
nieuwe kansen voor optimaal bodembeheer
Pilotproject 'gebruik overstortbagger’
Waterschap Noorderzijlvest blij met uitkomst project gebruik overstortbagger
De natuur is onze grootste bondgenoot
Artikel in
Leeuwarder Courant en
Dagblad van het Noorden
Routekaart voor het onbekende: omgaan met niet-genormeerde stoffen
Animatie
Bacteriën maken giftige grond weer gezond
Veel belovend Project BioPower 2 methane gaat tweede fase in
Industrial Nature
Duurzaam waterbeheer
en grondwaterkwaliteit
Almelo klaar voor de toekomst
Biosparging verwijdert BTEX verontreiniging nog sneller dan verwacht
Niels Hofman
Milieukundig begeleider en chemisch analist

“Mijn passie is zonder twijfel de natuur. Daarom is de combinatie veldwerk, laboratoriumwerk en werken op kantoor voor mij ideaal.”

Diagnose en oplossen bronverstoppingen
Cirsten Zwaagstra
Adviseur bodem & water

 “Ik wil mezelf nuttig maken ten gunste van het milieu.”

Sytze Keuning
Directeur
Bioclear earth

“Welvaart kan prima samengaan met een gezond milieu, als we bereid zijn te leren van de intelligentie van de natuur.”

WKO+ = duurzaam koelen
en verwarmen
met een bonus
Bio-energie
Een vaste bodemverbeteraar uit drijfmest
Fytotechnologie
Omgevingsvisies mooier maken
Oeroud internet
Column
Biologische bodemreiniging
Bodemgezondheid
Nawabo in Hengelo
Risicobeoordeling en
-management
Bio-augmentatie
In de voetsporen van een industrieel verleden
Power to Methane

Een oeroude biobrandstof
uit CO2 en duurzame elektriciteit

Microbiële analyses
TCE-concept
Van gras naar gas
Biosparging
Bioclear earth Laboratorium
Grondwatersanering en
locatie-ontwikkeling Holwert-Zuid
Niels van Ras
Senior adviseur bodem & water

“Naast een bijdrage leveren aan het schoner maken van onze bodem, wil ik door mijn werk óók de mensen helpen die geconfronteerd worden met de problematiek rondom bodemverontreinigingen.”

Grenzeloos grondwaterbeheer: samenwerking is de sleutel tot succes
Onzichtbare
hulptroepen in Katwijk
Sjoerd Jan de Vries
Specialist microbiologie

“ Ik hou ervan om op een nuchtere manier te kijken hoe we dingen beter en mooier kunnen maken.”

Silke Douma
Moleculair
biologisch analist

“Ik vind het leuk dat ik met de analyses in het laboratorium een bijdrage kan leveren aan een duurzamere wereld..”

Svenja Bents
Bioprocestechnoloog

“Wat mij motiveert is de overtuiging dat ons werk bijdraagt aan een duurzamere toekomst.”

Renske Veenendaal
Lab manager/analist van het moleculaire lab

“Ik vind het prachtig om mijn expertise in het moleculaire laboratorium te gebruiken om bij te dragen aan milieuvraagstukken en een betere wereld.”

Dianne Schootstra
Moleculair biologisch analist

"Het geeft me een goed gevoel om te weten dat mijn werk helpt om de planeet gezonder te maken."

Sietse Couperus
Projectmedewerker Bodemgezondheid

"Het intrigeert me om meer te ontdekken over duurzame technologieën, specifiek hun biologische toepassingen en hoe ze bijdragen aan onze samenleving."

Brenda Speek
Researcher/
PhD kandidaat

Voor mij is het meest bevredigende aan mijn werk de kans om mijn kennis te benutten voor een duurzamere wereld."

Laat me meer zien