Creating with the power of nature

Onze overtuiging

Pass it on

Waarde creëren met de kracht van de natuur

Leren
Bodem & water
Innoveren
Klimaat
Realiseren
Duurzame verbetering
Grondstoffen
HOW
WHAT
Werken bij Bioclear earth
Vacature Moleculair biologisch analist (HBO)
Update
Bioclear earth onderdeel van internationaal EU project LANDMARC
Afnan Suleiman
Specialist moleculaire bodembiologie

“Ik hou ervan de puzzels van de natuur te ontrafelen en zo onze kennis te vergroten die leidt tot innovatie en duurzaamheid"

Bioclear earth zet haar expertise in voor de optimalisatie van biogasproductie in het Europese innovatie Project MICRO4BIOGAS
Innovatieve aanpak van oplosmiddelenverontreiniging in Zwolle!
Interview RTV Oost
Update
Bodemgezondheid Noord-Nederland
Samenwerken aan de gezonde bodem van de toekomst
Jeroen Tideman
Teamleider
technologie & innovatie

“ De oplossingen die de natuur bedenkt, inspireren mij tot het creëren van nieuwe dingen, die de wereld een stukje mooier en duurzamer maken.”

Eline Keuning
Consultant biotechnologie & innovatie

“Ik vind het een uitdaging om wetenschappelijke kennis toepasbaar te maken voor een groenere samenleving.”

Het 2e deel van De magie van de bodem is verschenen!
'Zuiverend groen in de stad': inzetten fytoremediatie ter verbetering van grondwaterkwaliteit
Onze studenten aan het woord
Over ons
Wordt biobeton hét alternatieve bouwmateriaal van de toekomst?
Artikel Beton- & Staalbouw
Nederland onafhankelijker en duurzamer dankzij efficiëntere productie van Groen gas
Freek van den Heuvel
Specialist waterkwaliteit en fytoremediatie

“Door met de natuur slim samen te werken is vrijwel alles mogelijk.”

Zuiniger omgaan met water:
onderzoek naar Biologische Actieve Koolfiltratie
voor decentrale afvalwaterzuiveringen
Gebiedsbeheerplan Woerden:
op weg naar een schonere en
duurzamere stad
Maurice Henssen
Chief technology officer en senior adviseur

“Met mijn kennis, enthousiasme en ervaring een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld.”

Many faces of climate adaptation:
Bilateral partnerships working in future-proof farming in Egypt
Bioregeneratie van actieve koolfiltersystemen voor zuivering van waswater verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen
Sein op groen voor vervolg pilots
Duurzaam Stortbeheer
Onkruud
Column
Update
Het kleinste papierpulpfabriekje op aarde
Pilotonderzoek beheersing verontreinigd grondwater met “Zuiverende bomen” in Almelo
Risicobeoordeling overstortbagger:
circulair gebruiken of storten?
Watercorridors: onderdeel van een gebiedsgerichte oplossing voor stikstofreductie
De toepassing van effectmetingen in de bodem
Het beton van de toekomst
Artikel in Dagblad van het Noorden
Onderzoek naar effecten van mest op micro-organismen in bodem
Interview Eline Keuning door RTV Drenthe
NAWaBo: Natuurlijke Afbraak van grondwaterverontreinigingen in WaterBodems
Hefted
Column
Beestjes overal om ons heen
Doggerland
Column
Plastic is toch
niet van suiker?
Het zit in de bodem
en het groeit en boeit
Watercorridor laat de natuur voor je werken
Artikel in Kijk op het Noorden
Digestaat niet slecht voor bodemleven
Artikel in Nieuwe Oogst
Adri Nipshagen
Senior adviseur bodem

“De wereld wat mooier en beter maken, dat is mijn drijfveer.”

Vertroetelen van het
bodemleven doe je zo
Artikel in Akkerwijzer
Jidske Knigge
Specialist Bodemmicrobiologie

"Wat mijn werk zo boeiend maakt, is dat je nooit van tevoren weet wat alle gegevens die je verzamelt, je gaan vertellen."

Noordelijk samenwerkingsproject:
Grondig onderzoek naar een weerbare bodem
Bent u al klaar voor de nieuwe Omgevingswet?
Omgaan met verontreinigingen in grondwater binnen de nieuwe Omgevingswet
Werken met de Omgevingswet:
inhoud én proces
Nieuwsbrief Tussen bodem & ondergrond
Bodemgezondheid
in de media
De microbiologie onder de loep bij proef met
biologische strokenteelt
Persbericht
Marcel Zandberg
Specialist Bio-IT

“Ik hou ervan om nieuwe software-oplossingen te creëren en samen met collega’s biologische vraagstukken op te lossen.”

Limosa limosa
Column
De apotheek van de toekomst
Column
Gebiedsgericht grondwater- en bodembeheer
Drijfmest of verdrijfmest?
Artikel in tijdschrift Bodem
PFAS Verwarring
Column
Eieren voor je geld
Column
Nieuw licht op sanering voormalige gasfabriek Oude Tonge
Gif
Column
Groene energie uit keukenafval
Swillpower in het nieuws
Gebiedsgericht grondwaterbeheer
Woerden
Artikel in tijdschrift Bodem
Houden wilgen
van Heavy Metal?
Bodemonderzoek van de toekomst:
nieuwe kansen voor optimaal bodembeheer
Domheid
Column
Start POP-UP project omgaan met nieuwe stoffen
Persbericht
Swillpower: rijden en verwarmen op keukenafval
De bodem zonder eigenschappen
Column
Pilotproject 'gebruik overstortbagger’
Waterschap Noorderzijlvest blij met uitkomst project gebruik overstortbagger
De natuur is onze grootste bondgenoot
Artikel in
Leeuwarder Courant en
Dagblad van het Noorden
Routekaart voor het onbekende: omgaan met niet-genormeerde stoffen
En de boer hij ploegde voort
Column
Animatie
Bacteriën maken giftige grond weer gezond
Veel belovend Project BioPower 2 methane gaat tweede fase in
Tovenaars en profeten
Column
Industrial Nature
Duurzaam waterbeheer
en grondwaterkwaliteit
Almelo klaar voor de toekomst
Biosparging verwijdert BTEX verontreiniging nog sneller dan verwacht
Niels Hofman
Milieukundig begeleider en chemisch analist

“Mijn passie is zonder twijfel de natuur. Daarom is de combinatie veldwerk, laboratoriumwerk en werken op kantoor voor mij ideaal.”

Diagnose en oplossen bronverstoppingen
Cirsten Zwaagstra
Adviseur bodem & water

 “Ik wil mezelf nuttig maken ten gunste van het milieu.”

Sytze Keuning
Directeur
Bioclear earth

“Welvaart kan prima samengaan met een gezond milieu, als we bereid zijn te leren van de intelligentie van de natuur.”

WKO+ = duurzaam koelen
en verwarmen
met een bonus
Bio-energie
Een vaste bodemverbeteraar uit drijfmest
Fytotechnologie
Innovatie en technologie voor de
circulaire economie
Omgevingsvisies mooier maken
Oeroud internet
Column
Biologische bodemreiniging
Bodemgezondheid
Nawabo in Hengelo
Een tweede leven voor
gebruikt wc-papier
Risicobeoordeling en
-management
Bio-augmentatie
Waterkwaliteit
In de voetsporen van een industrieel verleden
Power to Methane

Een oeroude biobrandstof
uit CO2 en duurzame elektriciteit

Bioclear earth ontwikkelde
biologisch luchtfilter
voor de ruimtevaart
Inzicht in echte risico’s:
springstaarten zijn de nieuwe
kanaries
Microbiële analyses
TCE-concept
Van gras naar gas
Biosparging
Bioclear earth Laboratorium
Grondwatersanering en
locatie-ontwikkeling Holwert-Zuid
Niels van Ras
Senior adviseur bodem & water

“Naast een bijdrage leveren aan het schoner maken van onze bodem, wil ik door mijn werk óók de mensen helpen die geconfronteerd worden met de problematiek rondom bodemverontreinigingen.”

Grenzeloos grondwaterbeheer: samenwerking is de sleutel tot succes
iSQ test
Testen met behulp van de natuur
Sjoerd Jan de Vries
Specialist microbiologie

“ Ik hou ervan om op een nuchtere manier te kijken hoe we dingen beter en mooier kunnen maken.”

Willemijn Brouwer
Specialist bodem & water

“Het mooie aan mijn werk is dat ik wetenschappelijke kennis echt kan toepassen in de praktijk.”

Silke Douma
Moleculair
biologisch analist

“Ik vind het leuk dat ik met de analyses in het laboratorium een bijdrage kan leveren aan een duurzamere wereld..”

Svenja Bents
Bioprocestechnoloog

“Wat mij motiveert is de overtuiging dat ons werk bijdraagt aan een duurzamere toekomst.”

Laat me meer zien