Creating with the power of nature

Onze overtuiging

Pass it on

Waarde creëren met de kracht van de natuur

Leren
Bodem & water
Innoveren
Klimaat
Realiseren
Duurzame verbetering
Grondstoffen
HOW
WHAT
En de boer hij ploegde voort
Bodemgezondheid Noord-Nederland
Samenwerken aan de gezonde bodem van de toekomst
Eline Keuning
Consultant biotechnologie & innovatie

“Ik vind het een uitdaging om wetenschappelijke kennis toepasbaar te maken voor een groenere samenleving.”

Vacature
Werken bij Bioclear earth
Vacature Adviseur Bodem & Water
Freek van den Heuvel
Specialist waterkwaliteit en fytoremediatie

“Door met de natuur slim samen te werken is vrijwel alles mogelijk.”

Onze studenten aan het woord
Update
Houden wilgen
van Heavy Metal?
Tovenaars en profeten
Column
Animatie
Bacteriën maken giftige grond weer gezond
Bodemonderzoek van de toekomst:
nieuwe kansen voor optimaal bodembeheer
Jacob Buist
Senior adviseur, bodem & water en energie

“Door slim om te gaan met wat de natuur ons al aan oplossingen biedt, een bijdrage  leveren aan een schonere wereld.”

Nieuw licht op sanering voormalige gasfabriek Oude Tonge
Gebiedsgericht grondwaterbeheer
Woerden
Artikel in tijdschrift Bodem
Start POP-UP project omgaan met nieuwe stoffen
Persbericht
Marloes Luitwieler
Adviseur bodem & water

“Ik word blij van het verzinnen van slimme oplossingen voor het milieu en wil mijn enthousiasme hierover graag met anderen te delen.”

De bodem zonder eigenschappen
Column
Update
Pilotproject 'gebruik overstortbagger’
Waterschap Noorderzijlvest blij met uitkomst project gebruik overstortbagger
Corine Habraken
Adviseur bodem & water

“Ik vind het belangrijk om werk te doen waarbij ik iets bijdraag aan de samenleving en het milieu. Werken bij Bioclear earth is een mooie combinatie van beide.”

Domheid
Column
De natuur is onze grootste bondgenoot
Artikel in
Leeuwarder Courant en
Dagblad van het Noorden
Routekaart voor het onbekende: omgaan met niet-genormeerde stoffen
Veel belovend Project BioPower 2 methane gaat tweede fase in
Industrial Nature
Jeroen Tideman
Teamleider technologie & innovatie

“ De oplossingen die de natuur bedenkt, inspireren mij tot het creëren van nieuwe dingen, die de wereld een stukje mooier en duurzamer maken.”

SDG, doet u ook mee?
Het kleinste papierpulpfabriekje op aarde
Limosa limosa
Column
Duurzaam waterbeheer
en grondwaterkwaliteit
Maurice Henssen
Chief technology officer en senior adviseur

“Met mijn kennis, enthousiasme en ervaring een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld.”

Almelo klaar voor de toekomst
Microbiële
planeet
Column
Adri Nipshagen
Senior adviseur bodem

“De wereld wat mooier en beter maken, dat is mijn drijfveer.”

Biosparging verwijdert BTEX verontreiniging nog sneller dan verwacht
Bioclear earth trainee Water & Bodem belandt in de wereld van de Robotica voor duurzaam waterbeheer
Denk mee over de toekomst van de Friese landbouw
Niels Hofman
Milieukundig begeleider en chemisch analist

“Mijn passie is zonder twijfel de natuur. Daarom is de combinatie veldwerk, laboratoriumwerk en werken op kantoor voor mij ideaal.”

Diagnose en oplossen bronverstoppingen
Cirsten Zwaagstra
Adviseur bodem & water en circulaire economie

 “Ik wil mezelf nuttig maken ten gunste van het milieu.”

Dertig jaar Bioclear earth
Janneke Visser
Trainee bodemgezondheid en klimaat

“Alles begint bij de bodem. Ik ben ervan overtuigd dat ook de oplossingen voor klimaatproblemen de bodem als basis hebben.”

Kim Dieleman
Consultant water, innovatie & technologie

“Ik wil bijdragen aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie, door te leren van de natuur, ons “levende lab.”

Matthijs de Koning
Biotechnologisch onderzoeker

“Zet mij in het lab, dan ben ik in mijn element.”

Sytze Keuning
Directeur
Bioclear earth

“Welvaart kan prima samengaan met een gezond milieu, als we bereid zijn te leren van de intelligentie van de natuur.”

WKO+ = duurzaam koelen
en verwarmen
met een bonus
Rozenkevers
Column
Dick Specht
Teamleider en senior adviseur
bodem & water

“Door continu in ontwikkeling te blijven, bij te dragen aan een duurzame groei”

Watercorridors: natuurlijke buffers voor een betere bodem en -waterkwaliteit
Emiel Elferink
Senior adviseur bodemgezondheid en lector

“Ik wil graag een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving  door vraagstukken te integreren en te zoeken naar innovatieve multidisciplinaire oplossingen.”

Bio-energie
Een vaste bodemverbeteraar uit drijfmest
Gezonde bodem levert rendement op
Swillpower: rijden en verwarmen op keukenafval
Bodembiologie sleutel landbouw van de toekomst
Artikel in tijdschrift Milieu
Inauguratie
Dr. Emiel Elferink
21 september 2017
Fytotechnologie
Innovatie en technologie voor de
circulaire economie
Omgevingsvisies mooier maken
Samenwerken aan een gezonde bodem
Artikel in tijdschrift Bodem
Oeroud internet
Column
Biologische bodemreiniging
Bodemgezondheid
Gebiedsgericht grondwater- en bodembeheer
Nawabo in Hengelo
Een tweede leven voor
gebruikt wc-papier
Risicobeoordeling en
-management
Bio-augmentatie
Waterkwaliteit
In de voetsporen van een industrieel verleden
Power to Methane

Een oeroude biobrandstof
uit CO2 en duurzame elektriciteit

Inzicht in echte risico’s:
springstaarten zijn de nieuwe
kanaries
Bioclear earth ontwikkelde
biologisch luchtfilter
voor de ruimtevaart
Nawabo
Microbiële analyses
TCE-concept
Van gras naar gas
Biosparging
Bioclear earth Laboratorium
Grondwatersanering en
locatie-ontwikkeling Holwert-Zuid
Niels van Ras
Senior adviseur bodem & water

“Naast een bijdrage leveren aan het schoner maken van onze bodem, wil ik door mijn werk óók de mensen helpen die geconfronteerd worden met de problematiek rondom bodemverontreinigingen.”

Grenzeloos grondwaterbeheer: samenwerking is de sleutel tot succes
Onzichtbare
hulptroepen in Katwijk
iSQ test
Testen met behulp van de natuur

Laat me meer zien