Creating with the power of nature

Onze overtuiging

Pass it on

Waarde creëren met de kracht van de natuur

Leren
Bodem & water
Innoveren
Klimaat
Realiseren
Duurzame verbetering
Grondstoffen
HOW
WHAT
Doggerland
Column
Onze studenten aan het woord
Bent u al klaar voor de nieuwe Omgevingswet?
Omgaan met verontreinigingen in grondwater binnen de nieuwe Omgevingswet
Maurice Henssen
Chief technology officer en senior adviseur

“Met mijn kennis, enthousiasme en ervaring een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld.”

Alie Talen
Specialist
bodem & water

“Gedreven door mijn passie voor de natuur, wil ik een bijdrage leveren aan een duurzamere wereld.”

Bioclear earth zet haar expertise in voor de optimalisatie van biogasproductie in het Europese innovatie Project MICRO4BIOGAS
Jeroen Tideman
Teamleider
technologie & innovatie

“ De oplossingen die de natuur bedenkt, inspireren mij tot het creëren van nieuwe dingen, die de wereld een stukje mooier en duurzamer maken.”

Bioclear earth verkent kansen voor bodembiologie om de landbouw in Egypte te verduurzamen
De toepassing van effectmetingen in de bodem
NAWaBo: Natuurlijke Afbraak van grondwaterverontreinigingen in WaterBodems
Marloes Luitwieler
Adviseur bodem & water

“Ik word blij van het verzinnen van slimme oplossingen voor het milieu en wil mijn enthousiasme hierover graag met anderen te delen.”

Werken bij Bioclear earth
Wij zijn op zoek naar een moleculair bioloog
Hefted
Column
Beestjes overal om ons heen
Het zit in de bodem
en het groeit en boeit
Plastic is toch
niet van suiker?
Watercorridor laat de natuur voor je werken
Artikel in Kijk op het Noorden
Digestaat niet slecht voor bodemleven
Artikel in Nieuwe Oogst
Adri Nipshagen
Senior adviseur bodem

“De wereld wat mooier en beter maken, dat is mijn drijfveer.”

Over ons
Vertroetelen van het
bodemleven doe je zo
Artikel in Akkerwijzer
Freek van den Heuvel
Specialist waterkwaliteit en fytoremediatie

“Door met de natuur slim samen te werken is vrijwel alles mogelijk.”

Onderzoek naar effecten van mest op micro-organismen in bodem
Interview Eline Keuning door RTV Drenthe
Eline Keuning
Consultant biotechnologie & innovatie

“Ik vind het een uitdaging om wetenschappelijke kennis toepasbaar te maken voor een groenere samenleving.”

Update
Bodemgezondheid Noord-Nederland
Samenwerken aan de gezonde bodem van de toekomst
Noordelijk samenwerkingsproject:
Grondig onderzoek naar een weerbare bodem
Het beton van de toekomst
Artikel in Dagblad van het Noorden
Bioclear earth onderdeel van internationaal EU project LANDMARC
Werken met de Omgevingswet:
inhoud én proces
Nieuwsbrief Tussen bodem & ondergrond
De microbiologie onder de loep bij proef met
biologische strokenteelt
Persbericht
De apotheek van de toekomst
Column
Gebiedsgericht grondwater- en bodembeheer
Drijfmest of verdrijfmest?
Artikel in tijdschrift Bodem
PFAS Verwarring
Column
Eieren voor je geld
Column
Nieuw licht op sanering voormalige gasfabriek Oude Tonge
Gif
Column
Bodemgezondheid
in de media
Groene energie uit keukenafval
Swillpower in het nieuws
Gebiedsgericht grondwaterbeheer
Woerden
Artikel in tijdschrift Bodem
Houden wilgen
van Heavy Metal?
Bodemonderzoek van de toekomst:
nieuwe kansen voor optimaal bodembeheer
Domheid
Column
Start POP-UP project omgaan met nieuwe stoffen
Persbericht
Swillpower: rijden en verwarmen op keukenafval
Limosa limosa
Column
De bodem zonder eigenschappen
Column
Pilotproject 'gebruik overstortbagger’
Waterschap Noorderzijlvest blij met uitkomst project gebruik overstortbagger
De natuur is onze grootste bondgenoot
Artikel in
Leeuwarder Courant en
Dagblad van het Noorden
Routekaart voor het onbekende: omgaan met niet-genormeerde stoffen
En de boer hij ploegde voort
Column
Animatie
Bacteriën maken giftige grond weer gezond
Veel belovend Project BioPower 2 methane gaat tweede fase in
Tovenaars en profeten
Column
Industrial Nature
SDG, doet u ook mee?
Het kleinste papierpulpfabriekje op aarde
Duurzaam waterbeheer
en grondwaterkwaliteit
Almelo klaar voor de toekomst
Biosparging verwijdert BTEX verontreiniging nog sneller dan verwacht
Denk mee over de toekomst van de Friese landbouw
Niels Hofman
Milieukundig begeleider en chemisch analist

“Mijn passie is zonder twijfel de natuur. Daarom is de combinatie veldwerk, laboratoriumwerk en werken op kantoor voor mij ideaal.”

Diagnose en oplossen bronverstoppingen
Cirsten Zwaagstra
Adviseur bodem & water

 “Ik wil mezelf nuttig maken ten gunste van het milieu.”

Matthijs de Koning
Specialist
biodegradatie onderzoek

“Zet mij in het lab, dan ben ik in mijn element.”

Sytze Keuning
Directeur
Bioclear earth

“Welvaart kan prima samengaan met een gezond milieu, als we bereid zijn te leren van de intelligentie van de natuur.”

WKO+ = duurzaam koelen
en verwarmen
met een bonus
Dick Specht
Teamleider en senior adviseur
bodem & water

“Door continu in ontwikkeling te blijven, bij te dragen aan een duurzame groei”

Watercorridors: natuurlijke buffers voor een betere bodem en -waterkwaliteit
Emiel Elferink
Senior adviseur bodemgezondheid en lector

“Ik wil graag een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving  door vraagstukken te integreren en te zoeken naar innovatieve multidisciplinaire oplossingen.”

Bio-energie
Een vaste bodemverbeteraar uit drijfmest
Gezonde bodem levert rendement op
Bodembiologie sleutel landbouw van de toekomst
Artikel in tijdschrift Milieu
Fytotechnologie
Innovatie en technologie voor de
circulaire economie
Omgevingsvisies mooier maken
Samenwerken aan een gezonde bodem
Artikel in tijdschrift Bodem
Oeroud internet
Column
Biologische bodemreiniging
Bodemgezondheid
Nawabo in Hengelo
Een tweede leven voor
gebruikt wc-papier
Risicobeoordeling en
-management
Bio-augmentatie
Waterkwaliteit
In de voetsporen van een industrieel verleden
Power to Methane

Een oeroude biobrandstof
uit CO2 en duurzame elektriciteit

Bioclear earth ontwikkelde
biologisch luchtfilter
voor de ruimtevaart
Inzicht in echte risico’s:
springstaarten zijn de nieuwe
kanaries
Microbiële analyses
TCE-concept
Van gras naar gas
Biosparging
Bioclear earth Laboratorium
Grondwatersanering en
locatie-ontwikkeling Holwert-Zuid
Niels van Ras
Senior adviseur bodem & water

“Naast een bijdrage leveren aan het schoner maken van onze bodem, wil ik door mijn werk óók de mensen helpen die geconfronteerd worden met de problematiek rondom bodemverontreinigingen.”

Grenzeloos grondwaterbeheer: samenwerking is de sleutel tot succes
Onzichtbare
hulptroepen in Katwijk
iSQ test
Testen met behulp van de natuur
Afnan Suleiman
Specialist moleculaire bodembiologie

“Ik hou ervan de puzzels van de natuur te ontrafelen en zo onze kennis te vergroten die leidt tot innovatie en duurzaamheid"

Marieke Oosterwoud
Senior consultant
bodem & water

“Met mijn gedrevenheid om inzicht krijgen in processen en interacties in ecosystemen, wil ik een bijdrage leveren aan praktische oplossingen voor milieuvraagstukken.”

Sjoerd Jan
de Vries
Specialist microbiologie

“ Ik hou ervan om op een nuchtere manier te kijken hoe we dingen beter en mooier kunnen maken.”

Laat me meer zien