Bioclear earth Laboratorium

Wij beschikken over een eigen laboratorium waar we nieuwe en bestaande processen kunnen onderzoeken en proof of principle testen kunnen doen. Daarnaast wordt het laboratorium ingezet voor gestandaardiseerde en maatwerk afbraaktesten, vergistingstesten, bacteriekweken etc.

Voor onze opdrachtgevers kunnen wij antwoord geven op vragen zoals:

Bodem en water

  • Is biologische bodem – en grondwatersanering mogelijk?
  • Kan het afbraakproces worden versneld?
  • Wat is een realistische saneringsdoelstelling?
  • Wat zijn de risico’s van de verontreiniging?

 

 

Vergisting

  • Hoeveel biogas wordt er geproduceerd door een bepaald substraat?
  • Wat is de samenstelling van het geproduceerde biogas?
  • Kan het vergistingsproces verder worden geoptimaliseerd?

Productieprocessen

  • Kan ons productieproces worden geoptimaliseerd  met behulp van microbiologie?
  • Zijn micro-organismen de oorzaak van problemen met een productieproces of met materialen (biocorrosie, biologische aangroei)?

 

 

 

 

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Svenja Bents of Sjoerd Jan de Vries.

Svenja Bents
Bioprocestechnoloog
Sjoerd Jan de Vries
Specialist microbiologie