'Zuiverend groen in de stad': inzetten fytoremediatie ter verbetering van grondwaterkwaliteit

In het kader van het project “Zuiverend groen in de stad” is op het Polymer Science Park aan de Ceintuurbaan te Zwolle een groene inrichting gerealiseerd die bijdraagt aan een doorlopende grondwaterkwaliteitsverbetering. Het project is een samenwerking tussen de gemeente Zwolle, Bioclear earth, Deltares en Janssen Vastgoed en heeft als doel het ontwikkelen van kennis en ervaring in het toepassen van fytoremediatiesystemen binnen een stadsomgeving. Op de locatie zijn hiervoor twee verschillende systemen aangelegd, bestaande uit een helofytenfilter en zuiverende bomenputten. De systemen zijn onderdeel van een grootschaligere pilot op drie locaties binnen de provincie Overijssel in het kader van de TKI Watertechnologie.

Een bijzonder helofytenfilter

Het helofytenfilter is speciaal ontworpen zodat specifieke afbraakcondities aanwezig zijn voor de afbraak van gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl en vinylchloride). Hiervoor is gekozen om het te behandelen grondwater van onder naar boven te laten stromen door het filterbed wat de opzet van het filter uniek in zijn soort maakt. Ook zijn organische rijke lagen aangebracht in het filter zodat de benodigde bacteriën voldoende voedingsstoffen beschikbaar hebben voor afbraak van de verontreiniging. Het helofytenfilter wordt gevoed met behulp van twee onttrekkingsfilters die in de directe omgeving staan. Het behandelde grondwater wordt uiteindelijk terug geïnfiltreerd in de bodem, waardoor direct wordt bijgedragen aan het schoner maken van de directe ondergrondse omgeving.

Extra zuiveringskracht dankzij bomenputten

Op de locatie zijn ook twee zuiverende bomenputten geplaatst waarin Zwarte elzen zijn aangeplant. Deze bomenputten bestaan uit betonnen kokers die tot 3 meter diep zijn ingegraven. Aan de onderkant zijn de bomenputten open en staan deze in contact met de grondwaterverontreiniging. Hierdoor zal de boom alleen zijn water kunnen halen vanaf deze diepte en wordt de grondwaterverontreiniging aangezogen waarna deze afgebroken wordt in de wortelzone van de boom.

Als onderdeel van de pilot worden beide fytoremediatiesystemen in de komende jaren gemonitord op functionaliteit en afbraak van gechloreerde koolwaterstoffen. Om dit mogelijk te maken zijn monitoringspeilbuizen aangebracht. Naast afbraak in de ondergrond wordt ook gekeken naar eventuele uitdamping via de bladeren van de aangeplante bomen en planten.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om fytoremediatiesystemen in te zetten, neem dan contact op met Freek van den Heuvel.

Freek van den Heuvel
Adviseur waterkwaliteit en fytoremediatie