Plastic is toch niet van suiker?

Vanwege hun unieke eigenschappen zijn plastics sinds de jaren ´50 niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Inmiddels zijn we er ons bewust van dat een goede inzameling belangrijk is om vervuiling van het milieu tegen te gaan. Door plastics aan het eind van de levensduur te recyclen vermindert het gebruik van grondstoffen en energie.

Een zinvol project, begint met het stellen van de juiste vragen

Maar wat zouden we nog meer kunnen doen aan verduurzaming? De productie van de meeste plastics is afhankelijk van fossiele grondstoffen en energie. Zouden we plastics ook uit hernieuwbare, ‘biobased’ grondstoffen kunnen produceren? Hoe zou dit technisch eruit zien? Zijn er lessen die we kunnen leren uit de hits & misses van eerdere projecten? En hoe zorgen we ervoor dat de geproduceerde ‘biobased’ plastics weer gerecycled kunnen worden? En verduurzaamt dit inderdaad de totale keten?

Sugar 4 Fermentation

In het EFRO project ‘Sugar 4 Fermentation’ voert Bioclear earth in consortiumverband met de Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit & Research, Senbis Polymer Innovations, Hanzehogeschool Groningen en Sanovations onderzoek uit naar de productie van groene bouwstenen voor bioplastics uit landbouwgewassen door middel van fermentatie. Het project sluit aan op de ´suikeragenda´ van Chemport Europe en heeft als doel om in de periode tot 2023 een blauwdruk te ontwikkelen voor een fermentatiefabriek in Noord-Nederland die per jaar circa 50 kiloton bouwstenen voor de groene chemie kan produceren. Bioclear earth werkt mee aan een belangrijke voorwaarde voor succes: de ontwikkeling van een voorbehandeling om uit suikerbieten een betaalbare en geconserveerde fermentatiegrondstof te produceren.

Het project “Anaerobe fermentatie voor kosteneffectieve productie van biopolymeren in Noord-Nederland" wordt mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en verder ondersteund door Royal Cosun, Teijin en de Provincies Groningen en Drenthe.

  • https://www.chemport.eu/chain-of-products/feedstock/agricultural-feedstock/
  • https://www.agro-chemie.nl/nieuws/subsidie-voor-onderzoek-naar-productie-plastic-uit-suiker/
  • https://www.agro-chemie.nl/artikelen/suiker-biedt-kansen-voor-de-chemie-en-de-landbouw/

Bent u ook geïnteresseerd in het ontwikkelen van innovatieve biologische processen voor het terugwinnen van grondstoffen en energie, neem dan contact op met Jeroen Tideman.

Jeroen Tideman
Senior adviseur bio-energie