Onzichtbare hulptroepen in Katwijk

Problemen in de bodem van Katwijk worden snel aangepakt

In de Zuid-Hollandse kustplaats Katwijk is een perceel grond aan de Zuidstraat flink verontreinigd geraakt door een chemische wasserij en een kapotte riolering. Een enorme vlek met tetrachlooretheen verspreidt zich langzaam in de bodem. De vlek dreigt in contact te komen met het grondwater, waardoor de verontreiniging in het oppervlaktewater terecht kan komen. Om dit te voorkomen is in april 2016 gestart met een biologische bodemsanering. Op de locatie wordt de verontreiniging afgebroken door miljarden bacteriën van de stam Dehalococcoides in de bodem te pompen.

De vindingrijkheid van de natuur slim gebruiken

In de jaren vijftig waren bacteriën nog niet in staat  gechloreerde verbindingen, die door chemische wasserijen en de metaalindustrie in de bodem zijn beland, af te breken. Dankzij jarenlange adaptatie van bacteriën lukt dit inmiddels wel. Bioclear earth maakt hier slim gebruik van. Door deze bacteriën samen met voedingstoffen (onder andere een soort aardappelzetmeel) in de bodem te injecteren, wordt de verontreiniging aangepakt bij de bron en versneld afgebroken. Wat overblijft is het onschadelijke etheen en een beetje keukenzout.

De natuur help ons verder nog een handje door de al aanwezige bacteriën in de waterbodem van het Prins Hendrikkanaal. Een klein deel van vervuiling verspreidt zich nu nog met het grondwater via de waterbodem naar het kanaal. De bacteriën in de waterbodem zorgen voor een natuurlijke afbraak van deze vervuiling en voorkomen hiermee verspreiding naar het oppervlaktewater. Bioclear earth bewaakt de komende jaren het afbraakproces om te controleren of de concentraties verontreiniging in het kanaal niet toenemen. 

Bent u benieuwd of biologische bodemsanering ook de oplossing is voor uw verontreiniging, neem dan contact op met Marloes Luitwieler.

Marloes Luitwieler
Adviseur bodem & water