Grondwatersanering en locatie-ontwikkeling Holwert-Zuid

Onder druk wordt alles vloeibaar

Holwert-Zuid is een aan de rand van de binnenstad van Coevorden gelegen locatie, waar decennialange activiteit van een verchromerij heeft geleid tot een omvangrijke bodemverontreiniging met oplosmiddelen. De provincie Drenthe is in 2013 al gestart met de openbare aanbesteding van de grondwatersanering. Dit mede onder druk van de bovengrondse ontwikkeling van het gebied, namelijk de sloop van de oude fabrieksloodsen en bouw van een nieuw winkelcomplex om het gebied weer onderdeel te laten uitmaken van de historische stadskern. Daarbij is de innovatieve aanpak van Bioclear earth en NTP Milieu voor de grondwatersanering als winnaar uit de bus gekomen. Doorslaggevend hierbij was dat ons saneringsontwerp sterk rekening hield met de nieuwbouw van het winkelcomplex en de harde afspraak dat de winkels voor kerst 2014 open dienden te zijn.

De sanering vindt plaats in opdracht van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, in samenwerking met de gemeente Coevorden, de projectontwikkelcombinatie Bouwfonds/Esprit Projectontwikkeling en provincie Drenthe.

Ontwikkeling en sanering hand in hand

De sanering is in augustus 2014 gestart met het oppompen en terugbrengen van grondwater in het gebied met extreem hoge concentraties aan oplosmiddelen onder toevoeging van een chemisch oxidatiemiddel. Daarna zijn de deelgebieden met lagere concentraties aangepakt door het oppompen en terugbrengen van grondwater onder toevoeging van een koolstofbron en biomassa.

De biomassa wordt in een bovengrondse reactor gekweekt en bestaat uit bacteriën die in staat zijn tot volledige biologische afbraak van de aanwezige oplosmiddelverontreiniging. De koolstofbron dient als voedingsbron voor de bacteriën.

Al in september 2014 zijn de nieuwe winkels geopend. Het winkelend publiek merkt niets van de overige saneringsactiviteiten, omdat alles ondergronds plaatsvindt.

Momenteel worden nog extra voedingstoffen en extra bacteriën aangebracht in het gebied, om ervoor te zorgen dat de vervuiling verder wordt afgebroken. Naar verwachting is de actieve grondwatersanering voorjaar 2017 afgerond. Dan wordt overgegaan op monitoring van de natuurlijke afbraak van de restverontreiniging.

Wilt u meer weten over het oplossen van bodem- en grondwaterverontreiniging, neem dan contact op met Adri Nipshagen.

Adri Nipshagen
Senior adviseur bodem