Pilotproject 'gebruik overstortbagger’

Persbericht

Overstortbagger is bagger die dichtbij een riooloverstort uit sloten en kanalen wordt gehaald. Deze bagger is vaak vervuild. Dit komt doordat bij hevige regenval rioolwater uit de overstort loopt. Er is ook overstortbagger die schoon genoeg is om duurzaam te gebruiken. Begin 2017 heeft het waterschap Noorderzijlvest waterbodembeleid vastgesteld, dat het gebruik van deze ‘schone’ overstortbagger mogelijk maakt.

Lees hier het hele persbericht.