Omgevingsvisies mooier maken

Stel je voor dat onze leefomgeving straks zo is ingericht dat er meer dan genoeg groene ruimte is. Groene ruimte die niet alleen mooi is om te zien en in te verblijven, maar ook functioneel, lucht- en waterzuiverend.  Stel je eens voor dat  we reststromen  - uit het groen van de stad, maar ook van bewoners en bedrijven - lokaal verwerken en toepassen voor de winning van energie en als grondstof voor nieuwe materialen. Een omgeving zoveel mogelijk ingericht als een circulaire economie.

 

Daar kunnen wij van Bioclear earth mee helpen. Al 30 jaar zetten we onze kennis van natuurlijke, biologische processen in om een gezonde leefomgeving te creëren. Met een slimme inrichting vergroten we de leefbaarheid in de stedelijke omgeving. Natuurlijke processen in combinatie met technologie worden ingezet om problemen met verontreinigingen duurzaam op te lossen en worden benut om de circulaire economie vorm te geven. We zijn ervan overtuigd dat onze  oplossingen, die werken met  de kracht van de natuur, onmisbaar zijn, nu en in de toekomst.

Een belangrijke bron vormt de bodem waarop we allemaal leven en waar we allemaal gebruik van maken. We ontwikkelen visies waarbij op gebiedsschaal kwaliteitsverbetering van de bodem en het grondwater effectief wordt gerealiseerd.  Maar ook visies hoe we de bodem kunnen benutten: Warmte-Koude-opslag in combinatie met grondwaterkwaliteitsverbetering, infiltratie of berging van neerslagoverschotten in combinatie met duurzame stadslandbouw of optimaal groenbeheer. Daarnaast creëren we visies voor bodemgezondheid en duurzame landbouwproductie. Gebiedsontwikkeling met als peilers: gezonde bodem en water, inzetten van de natuur en circulaire economie.

Bioclear earth ontwikkelt concepten en creatieve ideeën die verzilverd kunnen worden door deze op te nemen in Omgevingsvisies en door te laten werken in concrete omgevingsplannen. Visies en uitvoeringsplannen die we graag helpen opstellen en mooier maken om samen een duurzame en aantrekkelijke omgeving  te creëren om in te wonen, te werken en om in te leven.

Daag ons uit om mee te denken en onze innovatieve ideeën aan te dragen!

Maurice Henssen
Senior adviseur strategische projecten