Diagnose en oplossen bronverstoppingen

Bronverstopping: de vrees van elke beheerder

In onze samenleving wordt grondwater op veel verschillende manieren benut. We gebruiken het voor de winning van drinkwater, proceswater, beregening en energie. Hiervoor wordt water via bronnen uit de bodem opgepompt en in het geval van open warmte en koude-opslagsystemen (WKO) ook weer in de bodem geïnfiltreerd. Het intensieve gebruik van ons grondwater vraagt om zorgvuldig passen en meten in de bodem om aan de watervraag te kunnen voldoen. Daarnaast vinden ook nog allerlei andere boven- en ondergrondse gebiedsontwikkelingen plaats in en op diezelfde  bodem. De chemie en biologie in de bodem kunnen zich daardoor anders gaan gedragen, wat kan leiden tot bronverstoppingen. Een rendementsverlies van een bron kan een indicator zijn van zo’n verstopping. Op tijd handelen is dan geboden, om te voorkomen dat installaties op een moment dat het heel slecht uitkomt - bijvoorbeeld in de winter voor WKO’s -  volledig moeten worden stilgelegd. 

Uw bron is verstopt: wat nu?

Om bronverstoppingen op te lossen is de eerste stap het identificeren van de mechanische chemische of biologische oorzaak. Roestaangroei kan bijvoorbeeld veroorzaakt zijn door ijzeroxide vormende bacteriën, maar roest kan ook ontstaan doordat ijzerhoudend water in contact komt met zuurstof. In beide gevallen zal roestvorming tot verstoppingen leiden, maar de oorzaak en daarmee de regeneratiemethode verschilt nogal. Elke oorzaak vraagt om een andere regeneratiemethode en een ander regeneratiemiddel.  Na een succesvolle regeneratie bekijken we vervolgens welke preventieve maatregelen kunnen worden getroffen. Bijvoorbeeld, in geval van een biologische oorzaak, het wegnemen van de groeifactoren voor de betreffende bacteriën.

Bioclear earth heeft de kennis en middelen om de oorzaak van bronverstoppingen te achterhalen en advies te geven om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen en zo mogelijk in de toekomst te voorkomen. De  daarvoor nodige analyses voeren wij uit in ons eigen laboratorium. Onze ervaring reikt van een relatief eenvoudige bepaling of verstoppingsmateriaal biologisch of chemisch van aard is tot complexe troubleshooting voor slecht presterende WKO-systemen. Ook kunnen wij voorafgaand aan bouwactiviteiten of bij de aanleg van een nieuwe bron met u meedenken om de kans op bronverstoppingen te minimaliseren.

Heeft u vragen over een mogelijk verstoppingprobleem, een slecht presterende WKO of wilt u  vooraf ons advies om de kans op bronverstoppingen te minimaliseren?  Neem dan vrijblijvend contact op met Maurice Henssen.

Maurice Henssen
Senior adviseur strategische projecten