Bodemgezondheid
“A nation that destroys its soil, destroys itself.”

Franklin D. Roosevelt

Anders kijken naar de bodem

Veel van wat wij in ons dagelijks leven als vanzelfsprekend beschouwen heeft de bodem als basis. Denk aan voedsel, drinkwater, energie, grondstoffen. We maken gebruik van het zelfreinigend vermogen van de bodem en we bouwen onze dorpen en steden erop. Kortom, de bodem is een kostbaar bezit.

Door de groeiende wereldbevolking neemt de druk op de bodem toe om voldoende voedsel te produceren. Intensieve landbouw, het gebruik van zware landbouwmachines, gewasbeschermingsmiddelen, het veronachtzamen van de relatie tussen grondsoort en gewas, putten de bodem meer en meer uit. Dit heeft niet alleen een negatief effect op de bodem, maar  ook op de biodiversiteit en daarmee op de weerbaarheid van onze ecosystemen.

De bodem is een levend systeem

Hoe kunnen we de bodem benutten zonder de bodemgezondheid aan te tasten?

Hiervoor moeten we anders gaan kijken en de bodem niet langer zien als alleen een bron voor voedsel, grondstoffen en energie, maar als een levend systeem.

Je kunt dit systeem vergelijken met de werking van onze darmen. Bacteriën in onze darmen helpen met de vertering van voedsel en dragen bij aan ons afweersysteem. In de bodem vindt een vergelijkbaar proces plaats. Bacteriën leveren voedingstoffen voor planten door afvalproducten af te breken en zorgen voor een gezonde weerstand van de bodem tegen ziekteverwekkers. Net als bij onze darmen: raakt het systeem uit balans, dan werkt de afbraak niet optimaal en wordt het systeem ziektegevoelig.

Door onze kennis van microbiologie en bodembiologie in te zetten, kunnen we de bodem weer in balans brengen. Het gebruik van landbouwchemicaliën en kunstmest kan hierdoor worden verlaagd of zelfs worden vervangen. Een gezonde bodem levert meer en betere producten.

Productontwikkeling voor verbetering van de gezondheid van de bodem

Bioclear earth zet zijn kennis in om productleveranciers te helpen met het ontwikkelen van producten voor de verbetering van de bodemgezondheid.

Wij denken hierbij aan producten voor:

  • diagnose: in kaart brengen wat de oorzaak is van een bepaald probleem, bijvoorbeeld de aanwezigheid van ziekteverwekkende micro-organismen;
  • bio-supplementatie: het toevoegen van specifieke micro-organismen om bijvoorbeeld groeibelemmerende stoffen af te voeren of voedingsstoffen te produceren die plantgroei stimuleren;
  • bio-stimulatie: het toevoeren van middelen die de groei van specifieke micro-organismen stimuleert zodat de bodem gezonder en daarmee productiever wordt.

Bioclear earth beschikt over een eigen laboratorium met expertise in microbiologisch onderzoek en moleculaire analysetechnieken.

Wilt u meer weten over bodemgezondheid, neem dan contact op met Eline Keuning of Jidske Knigge.

Eline Keuning
Lead soil health
Jidske Knigge
Specialist Bodemmicrobiologie