Onze studenten aan het woord

Reni Budiarto

Stageopdracht: de mogelijkheid voor vast-vloeibaar scheiding van vloeibare koeienmest

Oorspronkelijk kom ik uit Jakarta en heb ik in verschillende steden in Indonesië gewoond voordat ik naar Nederland kwam. Ik ben bezig met het tweede jaar van mijn master Industrial Engineering & Management aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie Product & Procestechnologie. Het laatste onderdeel van mijn studie is een stage bij Bioclear earth. Mijn project betreft het onderzoek naar vast-vloeibaar scheiding van vloeibare koeienmest (gier). Ik onderzoek dit zowel vanuit een technisch als economisch perspectief. Het doel is vaste mest te verkrijgen die geschikt is voor compostering en daarnaast nutriënten te winnen die te gebruiken zijn als meststof.

Jelmer Bekius

Afstudeeropdracht: Het produceren van hernieuwbare energie vanuit keukenreststromen door middel van vergisting (Swillpower)

Mijn naam is Jelmer Bekius en ik ben 28 jaar oud. Ik studeer Bedrijfseconomie aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Met deze opleidingsachtergrond ben ik een beetje een vreemde eend in de bijt binnen de muren van Bioclear Earth, maar dat maakt de opdracht niet minder leuk. Het bedrijf heeft mij de mogelijkheid gegeven om af te studeren op het project Swillpower. Dit project maakt het mogelijk om hernieuwbare energie te produceren uit keukenreststromen door vergisting. De opdracht bestaat uit het uitvoeren van een onderzoek naar het meest kansrijke businessmodel voor een micro-vergister. Het ontwikkelde businessmodel is onderdeel van een adviesrapport. Aan de hand van dit rapport worden er aanbevelingen gedaan aan het management. Deze aanbevelingen kunnen het management ondersteunen bij het nemen van strategische beslissingen omtrent het project. Tijdens het schrijven van dit stukje is de opdracht bijna afgerond. Ik kan terugkijken op een leerzame- maar tevens een gezellige periode.

Julian Pineres

Stageproject: Power 2 methane

Mijn naam is Julian Piners  en ik kom uit Colombia. In de zomer van 2016 ben ik naar Nederland gekomen om een masteropleiding te doen in Environmental sciences aan de universiteit van Wageningen. Na een tijdje gewerkt te hebben in Colombia vond ik dat het tijd werd voor een stage bij een Nederlands bedrijf. Mijn interesse gaat uit naar bio-energie en de circulaire economie.  Daarom  werk ik bij Bioclear earth aan het Power 2 methane project. Dit project houdt zich bezig met de opslag van hernieuwbare energie en het beter beschikbaar maken van deze energie. Het project is technisch gezien een uitdaging, maar kan mogelijk een bijdrage leveren aan een duurzame manier om de CO2 voetafdruk  van de wereldwijde energiesector te reduceren. Mijn  bijdrage aan het project is om verschillende reactorontwerpen te testen op labschaal, de meeste haalbare techniek te selecteren en richtlijnen op te stellen voor schaalvergroting.

Ik ben erg blij dat Bioclear earth mij in de gelegenheid stelt deze stage te doen omdat deze helemaal past bij mijn studie. Ik vind dat de sfeer in het bedrijf  stimulerend voor innovatief denken, altijd gekoppeld aan groene en duurzame oplossingen.

Candra Rahmani Priyambada

Stageproject: biopulping

Mijn naam is Candra Rahmani Priyambada. Ik studeer Moleculaire Biologie en Biotechnologie aan de Rijksuniversiteit Groningen met een specialisatie in science, bussiness and policy. Als afstudeerstage werk ik mee aan het Biopulpingproject: afbraak van lignocellulose biomassa met behulp van witrotschimmels. Het wetenschappelijke deel van mijn stage richt zich op het screenen van verschillende witrotschimmels. Daarnaast onderzoek ik de bedrijfsmatige kansen van het inzetten van biopulping (bijvoorbeeld voor de productie van bioenergy, voedsel, suiker en papier). Ook voer ik een kostenanalyse  uit  van biopulpingsproces. Deze analyse kan in de toekomst worden gebruikt voor een beraming van de maximale kosten van biopulping voor industriële toepassingen.

Hendrik Hooghiemstra

Stageproject: vaste bodemverbeteraar uit drijfmest

Mijn naam is Hendrik Hooghiemstra. Ik ben 20 jaar oud en doe de opleiding Dier- en Veehouderij aan het Van Hall Larenstein te Leeuwarden. Voor mijn afstuderen werk ik aan het project ‘’Een vaste bodemverbeteraar uit drijfmest’’. Hierbij onderzoek ik hoe- en onder welke omstandigheden de compostering van drijfmest het beste verloopt. Ik vind het interessant om mee te werken aan dit project, omdat ik denk dat het opwaarderen van drijfmest tot compost nu en in de toekomst meerdere voordelen kan hebben.

Anais Lantenois

Stageopdracht: Phytoremediation

Mijn naam is Anais Lantenois. Ik kom uit Montpellier in Frankrijk, waar ik mijn masteropleiding in Environmental Chemistry volg met een specialisatie in Environmental Management. Mijn stage bij Bioclear earth is een onderdeel van mijn opleiding als engineer. Ik werk aan een phytoremediation project op basis van drie cases: twee constructed wetlands en een gebied waar grondsanering wordt toegepast. Het doel is om afvalwater verontreinigd met zogenaamde opkomende probleemstoffen (gewasbeschermingsmiddelen, medicijnen) en grond verontreinigd met zware metalen en vluchtige organische verbindingen schoon te maken met behulp van planten, schimmels en bacteriën. Mijn onderzoek richt zich op het vinden van de organismen/planten die goed aangepast zijn aan de betreffende locaties en het meest geschikt voor biologische afbraak of biosorptie (vastleggen) van de verontreinigingen.