Onze studenten aan het woord

Anneroos Paternotte

Afstudeerproject: Bio-regeneratie van stoffen die pesticiden kunnen adsorberen

Hallo, ik ben Anneroos Paternotte, 21 jaar en vierdejaars student Biomedische Research aan de Hanzehogeschool. Tijdens mijn stage doe ik onderzoek naar de bio-regeneratie van stoffen die pesticiden kunnen adsorberen. 

Pesticiden zijn nuttig voor de land- en tuinbouw maar zijn vaak moeilijk afbreekbaar en kunnen een negatief effect hebben op organismen wanneer zij in oppervlaktewater terechtkomen. Het doel van mijn project is het vinden van een stof die pesticiden kan adsorberen en die op biologische wijze geregenereerd kan worden, zodat de adsorberende stof zijn werking kan behouden.

Ik ben erg enthousiast om deel uit te maken van dit project en mee te mogen werken met het team van Bioclear earth. Het is een bedrijf met een open en gemoedelijke sfeer dat barstensvol zit met kennis..

Marcel Zandberg

Afstudeerproject: visualisatie microbiële netwerk van verschillende bodem aan de hand van 16s rRNA data

Mijn naam is Marcel Zandberg, 21 jaar en kom uit Siegerswoude. Ik ben een bio-informatica student aan de Hanzehogeschool Groningen. Als bio-informaticus houd ik mij vooral bezig met het ontwikkelen van computerprogramma's om biologische vraagstukken op te lossen. 

Ik zit nu in het laatste jaar van mijn opleiding en doe mijn afstudeerstage bij Bioclear earth. Ik loop hier mee op het thema bodem en werk aan een project om het microbiële netwerk in de grond te visualiseren en mogelijk relaties vast te leggen tussen de keystone species. Hiermee hoop ik vast te kunnen stellen wat de oorzaak is van de verschillen tussen bodemsamples. 

Bijvoorbeeld, waarom zijn er op het ene perceel wel en het andere geen aaltjes/ongedierte/pathogenen aanwezig? Kun je aan de hand van de verschillen in 16s rRNA data van de bodemsamples van deze percelen conclusies trekken over hoe je de kwaliteit van percelen kan verbeteren? Ik denk dat dit voor de agrarische sector veel toegevoegde waarde kan hebben. 

Bart-Jan van Dijk

Stageopdracht: life cycle analysis biobeton

Ik ben Bart-Jan van Dijk, vanuit mijn master Energy and Environmental sciences (RUG) kom ik een half jaar onderzoek doen naar de duurzaamheid van met bacteriën gemaakt biobeton, Dit zal ik onderzoeken met een life cycle analysis, waarbij alle processen en materialen een milieu impact krijgen toegewezen.

Duurzaamheid is complex doordat alles verbonden is en problemen kunnen verschuiven, er is dus een uitgezoomde blik nodig om processen circulair te maken.

Constant nieuwe oplossingen en verbindingen bedenken maakt dit werk voor mij interessant en ik sluit mij graag aan bij de missie van Bioclear earth.

Marieke Coolman

Stageopdracht: groeitesten met waterkers

Hallo, Ik ben Marieke Coolman, 18 jaar en ik doe de opleiding laboratoriumtechniek aan het Noorderpoort in Groningen.

Tijdens mijn stage doe ik onderzoek naar hoe waterkers groeit met bepaalde bacteriën en of deze de groei verslechteren of juist verbeteren. Ook ga ik kijken naar de groei als de planten droogte, zout of hittestress hebben. Verder ben ik bij Bioclear earth om te helpen bij andere projecten met het labwerk.

Ik vind het leuk om stage te lopen bij Bioclear earth. Iedereen is heel open en staat altijd voor je klaar om je te helpen. Ook komen ze met goeie ideeën om je project te verbeteren.

Stagemogelijkheden bij Bioclear earth

Als je geïnteresseerd bent in een stage bij Bioclear earth, stuur dan een motivatiebrief met CV  naar info@bioclearearth.nl.