Onze studenten aan het woord

Anne Cornelissen

Stageproject: Power to Methane

Hallo! Mijn naam is Anne Cornelissen en ik studeer Science, Business & Policy binnen de master scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens mijn stage bij Bioclear earth kijk ik naar de toekomst van power to methane. Dat is een techniek waarbij het carbondioxide kan worden omgezet naar methaan met behulp van archaea en waterstof. Het groene gas dat hierbij ontstaat kan gebruikt worden in het aardgasnet, in de industrie of in de transportsector. In mijn project kijk ik naar wat de mogelijkheden zijn om een power to methane demonstrator neer te zetten en of hiervoor interesse is in de biogassector. Ik vind het mooi om op deze manier mee te werken aan het stimuleren van duurzame ontwikkelingen. Daarnaast vind ik het leuk om met mensen in gesprek te gaan. De sfeer bij Bioclear earth vind ik erg fijn. Ik heb veel goede ideeën gekregen voor mijn project. Ook krijg ik de vrijheid om mijn eigen draai aan het project te geven. En zijn de collega’s erg gezellig!

Sylvia Oelemans

Stageproject: De levende bodem

Ik ben Sylvia Oelemans en ik studeer Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek aan de Hanzehogeschool in Groningen en heb de minor Biotechnology gevolgd. Tijdens mijn stage bij Bioclear earth werk ik aan het project 'De levende bodem', waarin ik kijk naar de stikstof- en fosfaatcyclus en verschillende regeneratieve teeltmethoden vergelijk, zoals groenbemesters. Hiervoor ga ik langs bij akkerbouwbedrijven om monsters te nemen en die vervolgens met een qPCR worden geanalyseerd. Ik ben erg tevreden over deze stage en vind het fijn om aan een duurzamere wereld te werken.

Noah Han van der Spoel

Afstudeerproject: De levende bodem

Mijn naam is Noah Han van der Spoel en ik ben een 4e jaars student Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek aan de Hanzehogeschool in Groningen. Tijdens mijn eerste stage werkte ik bij een biotechnologisch bedrijf en ontdekte ik dat ik de biotechnologie wel het meest interessante werkveld vind. Nu werk ik tijdens mijn afstudeeropdracht bij Bioclear earth aan een super interessant project genaamd ‘De levende bodem’, waarbij mijn passie voor microbiologie en biotechnologie goed van pas komt. In dit project kijk ik namelijk wat er nou echt gaande is in de bodem waarop ons eten wordt verbouwd. De stage die ik hier doe sluit dan ook goed aan bij mijn opleiding. Verder hou ik er ook van dat ik naast de analyses in het lab ook bezig ben in het veld, van het bellen van de boeren tot het uitvoeren en interpreteren van de qPCR analyses. Dit zorgt dan ook voor een leuke en uitdagende stage.

Esmee Nijenhuis

Stageproject: Effect Organic and Non-Organic Farming on Indonesian Coffee and Pongamia Farmlands

Hoi, ik ben Esmee Nijenhuis, een student Biotechnologie aan Hogeschool van Hall Larenstein in Leeuwarden. Tijdens mijn studie heb ik gekozen voor de richtingen Biological Data Science samen met Plant Biotechnology.

Binnen mijn stage bij Bioclear earth mag ik mij bezighouden met het project LANDMARC. Specifiek houd ik mij bezig met het effect van verschillende LMT’s* op akkerbouw en het effect op de opslag van koolstof wereldwijd. Een van de casestudies waar ik aan ga werken is gelegen in Indonesië, waarbij ik zal kijken naar het effect van organische en niet-organische verbouwing van arabica-coffee en Pongamia planten (bekend vanwege potentiële voordelen in bodemherstel en bio-energie) op de bodemmicrobiotica en de bodemeigenschappen (inclusief het vermogen om koolstof uit de microben vast te leggen).

Ik ga tijdens mijn stageperiode bij Bioclear earth verder, vol enthousiasme en inzet. Deze stage is een mooie aanvulling op eerder uitgevoerd onderzoek naar het effect van bodem nematoden op agrarische akkers. Hierdoor kijk ik er enorm naar uit om nog meer te kunnen leren, ervaren en toepassen binnen het veelzijdige vakgebied van bodemmicrobiologie, met ondersteuning van Bioclear earth.

* LMT’s zijn strategieën waarbij we ons landgebruik en -beheer inzetten om de schadelijke effecten van klimaatverandering te helpen verminderen.

Niels Veenstra

Afstudeerproject: Micro4Biogas

Hallo, ik ben Niels Veenstra en ik ben student Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek aan de Hanzehogeschool in Groningen. Tijdens mijn afstudeerproject hou ik mij bezig met het creëren van een bioreactor die CO2 kan omzetten tot methaangas. Hierbij maak ik gebruik van fotosynthetische en methanogene micro-organismen die samen werken om CO2 en licht om te zetten tot methaan. Het doel van dit onderzoek is om een systeem te creëren waarbij broeikasgas wordt gebruik om een hernieuwbare brandstofbron te produceren.

Na mijn stage bij Bioclear vond ik de sfeer bij het bedrijf zo leuk dat ik heb besloten ook mijn afstudeerproject hier te doen. Daarnaast zijn de onderwerpen die worden onderzocht bij Bioclear erg inspirerend om aan te werken.

Anjali Kalloe

Afstudeerproject: MICRO4BIOGAS

Hallo allemaal! Mijn naam is Anjali Kalloe en ik ben vierdejaars student Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, medische diagnostiek aan de Hanzehogeschool Groningen. Tijdens mijn vorige stage heb ik ervaring kunnen opdoen in een ziekenhuislaboratorium en hierna was ik erg benieuwd hoe het zou zijn om in een onderzoekslaboratorium binnen een bedrijf te werken. Dit ook de reden dat ik heb gekozen voor een stage binnen Bioclear earth.

De komende maanden mag ik mijn afstudeerproject uitvoeren binnen Bioclear earth. Het onderwerp van mijn afstudeerproject is de MBA03, een bacterie die belangrijk is voor vergisting, maar waar nog niet veel over bekend is. Hierbij ga ik mij bezighouden met qPCR validatie en het maken van ophopingscultures van MBA03 in digestaat uit biovergisters en in mineraal medium. Dit onderwerp valt onder het MICRO4BIOGAS project.

Tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin bij Bioclear earth en werk ik met veel enthousiasme aan mijn afstudeerproject. Het is erg leerzaam om te werken met mijn collega’s die ieder veel van hun vakgebied weten. Daarbij is het inspirerend om aan een project mee te mogen werken dat bijdraagt aan een duurzamere wereld.

Stagemogelijkheden bij Bioclear earth

Als je geïnteresseerd bent in een stage bij Bioclear earth, stuur dan een motivatiebrief met CV  naar info@bioclearearth.nl.