Onze studenten aan het woord

Wouter Schuiten

Afstudeerstage: Vasstellen van microbiële gemeenschappen in verschillende bodemsoorten aan de hand van 16S data

Hallo, ik ben Wouter Schuiten, student Bioinformatica, 29 jaar uit Groningen en ben sinds februari 2020 begonnen aan mijn afstudeerstage binnen Bioclear earth. Ik werk aan innovaties binnen het thema bodemgezondheid. In mijn vorige project heb ik bestudeerd hoe de 18S data gebruikt kan worden voor taxonomische analyse en eiwitmetabolisme. In mijn huidige project richt ik mij op de 16S data. Het doel is het vaststellen van microbiële gemeenschappen in verschillende bodemsoorten. Ik vergelijk bodems op basis van bijvoorbeeld chemische samenstelling (zoals hoeveelheid stikstof) en kijk vervolgens welke verschillen ik zie in bacteriesoorten. Het doel hierbij is vast te stellen welke soorten we kunnen aantreffen in welke bodems. Vervolgens bestuderen we welke functies zij in en welke voordelen zij op de bodem uitoefenen, zodat wij op de lange termijn een beter advies kunnen uitbrengen over het beheren van de bodem.

Sjoerd Jan de Vries

Afstudeerproject: biopulping

Ik ben Sjoerd Jan, 25 jaar, en ben bezig met het laatste jaar van mijn master Biomolecular Sciences aan de RuG. Voor mijn afstuderen doe ik bij Bioclear earth een project over de kweek van witrotschimmels.

Met het project biopulping wordt geprobeerd om met enzymen van witrotschimmels biomassa af te breken, om die biomassa later te verwerken in biovergisters of in de papierindustrie. Mijn deel van dit project is om die schimmels zo veel mogelijk enzymen te laten produceren. Bioclear earth is een ontzettend motiverend bedrijf om stage te lopen. Je werkt aan reële problemen en draagt ook echt bij aan een oplossing. Je krijgt hier als student veel vrijheid en het inbrengen van ideeën wordt gewaardeerd.

Leon Philips

Afstudeerproject: Biopulping

Mijn naam is Leon Philips (24). Ik ben een vierdejaars student Biomedische Research aan de Hanzehogeschool met als minor biotechnologie. Mijn afstudeerproject gaat over het Biopulping project waarin op een duurzame manier lignine selectief afgebroken wordt met witrotschimmels.

Mijn taak binnen dit project is ervoor te zorgen dat bij het maken van het medium op grote schaal het niet besmet raakt (robuust) zonder grote kosten zoals thermische sterilisatie van het medium. Hiervoor verander ik de receptuur van het medium om de witrotschimmel een zo groot mogelijke voorsprong te geven op andere micro-organismen. De lagere kosten van een robuust medium zorgen ervoor dat Biopulping aantrekkelijker wordt.

Een voorbeeld van een toepassing van Biopulping is het voorbewerken van stro, om het daarna in een vergister om te zetten tot het waardevolle methaan. Biopulping biedt een groen alternatief voor de huidige chemische en fysische voorbewerkingstechnieken.

Het geeft waanzinnig veel voldoening om stage te lopen bij Bioclear earth. Ik kan geen beter team wensen om mee te mogen samenwerken. Het team zit barstensvol kennis, humor en passie. Er zijn veel kansen om jezelf uit te dagen en meer te leren binnen Bioclear earth. Het vertrouwen dat Bioclear earth mij schenkt, geeft mij de mogelijkheid om al mijn kennis en talenten te gebruiken ten behoeve van de natuur.

Matt Drury

Afstudeerproject: duurzaam grasland beheer

Hallo, ik ben Matt en ik ben bezig met de laatste fase van mijn MasterSustainable Food and Natural Resources. Ik kom uit het Verenigd Koninkrijk (UK) maar woon sinds 2015 in Nederland. Tijdens mijn stage doe ik onderzoek naar graslandbeheer door boeren. Specifiek onderzoek ik de huidige praktijk met betrekking tot graslandrenovatie en de factoren die een rol spelen bij de besluitvorming van boeren over hoe en wanneer te renoveren. Dit omvat het verzamelen van gegevens door middel van een enquête en door diepgaande semigestructureerde interviews met boeren.

We hopen dat door het identificeren en evalueren van de duurzaamheid van de huidige praktijk, gecombineerd met de redenen voor het gebruik van bepaalde maatregelen, de belemmeringen voor een meer economisch en ecologisch duurzaam graslandbeheer kunnen worden geïdentificeerd. Hierna kunnen stappen worden ontwikkeld om deze belemmeringen weg te nemen.

Bioclear earth heeft me een sterk platform geboden om mijn onderzoek te ontwikkelen en uit te voeren. Ik heb de verantwoordelijkheid gekregen om zelf de richting van het project vorm te geven en wordt hierin door mijn collega's ondersteund. In zijn totaliteit is het werken hier een positieve ervaring en heeft het me aangemoedigd om me te ontwikkelen in richtingen die ik niet had verwacht.

Liza Rouyer

Afstudeerproject: microbiële optimalisatie van compost

Hallo! Ik ben Liza, ik kom uit Frankrijk en ik loop de komende 6 maanden stage bij Bioclear Earth. Ik ben bezig met het afronden van mijn master Biotechnologie en een Msc in Plants and Molecular Biology. Tijdens mijn stage ga ik werken aan compostoptimalisatie voor biologische landbouw. De bodembiologie is van primair belang voor de landbouw. Verschillende micro-organismen in de bodem blijken functies te hebben die relevant zijn voor de bescherming tegen fytopathogenen. Een manier om de landbouw duurzamer te maken, is door verbeterde compost op de velden aan te brengen om zo het gebruik van chemicaliën te verminderen. Mijn onderzoek richt zich op bacteriën en schimmels die in verschillende compostsoorten kunnen worden geïmplementeerd om een ​​betere algehele bodemkwaliteit te verkrijgen en/of ziektes te verminderen, met name gericht op de teelt van aardappel- en lelies.

Ik ben erg enthousiast om deel uit te maken van dit project en ik hoop dat het werk dat ik bij Bioclear earth zal uitvoeren bij kan dragen aan het verbeteren van duurzame landbouwpraktijk.

Maaike Hooghiemstra

Stageproject: Adsorptie en degradatie van pesticiden in grond- en oppervlaktewater

Ik ben Maaike Hooghiemstra en ik ben bezig met het laatste jaar van de master Ecology & Evolution aan de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel loop ik stage bij Bioclear earth, waarbij ik me bezighoud met de adsorptie en degradatie van pesticiden.

Pesticiden zijn vaak moeilijk afbreekbaar en kunnen door uitspoeling in grond- en oppervlaktewater terechtkomen. Het doel van mijn project is het vinden van stoffen die pesticiden adsorberen, waardoor de retentietijd wordt verhoogd. Daarnaast zal worden gekeken naar schimmels en bacteriën die deze pesticiden vervolgens kunnen afbreken, zodat de adsorberende stoffen hun werking behouden.

Ik ben erg blij dat ik mijn stage bij Bioclear earth mag doen. Bioclear earth gebruikt biologie om problemen op een duurzame manier op te lossen en om mee te werken aan zo’n project is ontzettend interessant. Verder is het is een leuk bedrijf met een gemoedelijke sfeer.

Grigorios Raftis

Afstudeerstage: Biopulping, een techno-economische evaluatie

Hallo! Ik ben Greg en ik volg een MSc Biomolecular Sciences aan de RUG met een specialisatie in Science, Business & Policy. Ik kom uit Griekenland en mijn achtergrond is Biochemie en Biotechnologie. Tijdens mijn afstudeerstage bij Bioclear Earth werk ik aan de techno – economische evaluatie van biopulping. Mijn taak is om de beste apparatuur te vinden voor biopulping, het analyseren van de kosten en het bevorderen van de innovatie voor potentiële klanten. Ik hou me bezig met het ontwerpen van de technologische procedures, het contact opnemen met leveranciers en het bevorderen van innovatie voor de samenleving. 

Ik vind het echt heel erg leuk om aan mijn afstudeerproject te werken bij Bioclear earth. Het bedrijf is zeer open en geeft me de vrijheid en motivatie om aan mijn eigen ideeën te werken. Mijn collega's staan altijd open voor vragen en geven me feedback wanneer ik dat nodig heb.

Stagemogelijkheden bij Bioclear earth

Als je geïnteresseerd bent in een stage bij Bioclear earth, stuur dan een motivatiebrief met CV  naar info@bioclearearth.nl.