Onze studenten aan het woord

Anouk Henstra

Afstudeerstage: Biopulping

Hallo, mijn naam is Anouk Henstra (20) en ik kom uit Surhuisterveen. Als laatste onderdeel van mijn studie Microbiologie  (MBO Life Sciences)  loop ik stage bij Bioclear earth. Tijdens mijn stage werk ik mee aan het project biopulping. Dit project  betreft de afbraak van lignocellulose biomassa met behulp van witrotschimmels. Het doel van mijn afstudeeronderzoek is om de pH-optima van geselecteerde witrotschimmels te bepalen om optimale groeiomstandigheden te kunnen creëren. Ook ga ik de tolerantie van deze schimmels ten opzichte van organische zuren onderzoeken. In biomassa, zoals ingekuild gras, zijn namelijk ook vaak organische zuren aanwezig. Ik vind biopulping een interessant project om aan te mogen werken, omdat het erg duurzaam en innoverend is. Verder vind ik het leerzaam om te ervaren hoe het is om te werken bij een bedrijf dat zich bezighoudt met milieu-gerelateerde werkzaamheden en een beeld te krijgen van dit vakgebied. Wat ik vooral als prettig ervaar, is dat iedereen hier erg benaderbaar is en dat ik veel vrijheid krijg voor de opzet en uitvoering van experimenten.

Klaas Hielke Dijkgraaf

Afstudeerproject: Bodemverbeteraar uit drijfmest

Ik ben Klaas Hielke en ben momenteel bij Bioclear earth bezig met het laatste onderdeel van mijn studie Agrotechnologie aan de WUR: de afstudeerstage. Toen ik op zoek ging naar een stage kwam ik via-via bij Bioclear earth terecht, waar al een project liep over het creëren van een vaste bodemverbeteraar uit drijfmest. Dit klonk interessant en sloot bovendien goed aan op mijn studie.

Het achterliggende doel van het project is het dusdanig verwerken van drijfmest dat deze niet meer geïnjecteerd hoeft te worden, terwijl tegelijkertijd de ammoniakemissie niet verhoogd wordt en nutriënten behouden blijven. Het injecteren van drijfmest heeft sinds de invoer al ter discussie gestaan en in de loop der tijd is het alsmaar duidelijker geworden dat injecteren óók schade toebrengt aan het milieu.  

Ondertussen zitten vier van mijn zes maanden hier er bijna op, en heb ik al veel meer geleerd dan ik had verwacht. Het is verfrissend en leerzaam om op een andere manier met een project bezig te zijn dan ik tot nu toe gewend was op de WUR.  Er is hier veel ruimte voor eigen inbreng en ideeën. Zo krijg ik bijvoorbeeld ruimte om ook praktisch bezig te zijn op het lab, waar ik al flink wat kennis heb opgedaan door gewoon aan de slag te gaan met allerlei experimenten. Daarnaast heerst er hier een open, behulpzame en aangename sfeer, waardoor ik het erg naar mijn zin heb.

Wiebe Vellenga

Afstudeerproject: Swillpower

Ik ben Wiebe Vellenga, student Biotechnologie aan het Van Hall Larenstein met als major Process Engineering. Momenteel ben ik aan het afstuderen op het Swillpower-project. Hiervoor doe ik onderzoek naar de mono-vergisting van voedselafval. Ik bekijk hoe ik het systeem optimaal kan belasten om een maximale hoeveelheid biogas te krijgen. Daarnaast doe ik onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van digestaat: het restproduct dat overblijft na vergisting. Tijdens deze stage ben ik de operator van mijn eigen pilotinstallatie en word ik vrijgelaten om zelf onderzoek te doen en beslissingen te nemen. Dankzij deze vrijheid heb ik al een aantal nieuwe inzichten gekregen in hoe ik ervoor kan zorgen dat de afvalstroom getransformeerd kan worden naar een bron van energie. Daarnaast heb ik ook allerlei inzichten gekregen in hoe het gebruik van het digestaat bij kan dragen aan een circulaire economie. 

Ik vind het niet alleen geweldig dat ik de mogelijkheid heb gekregen van Bioclear earth om op deze schaal mijn afstudeerstage te mogen doen, maar ook de mogelijkheden die ik krijg om mijzelf te verder ontwikkelen. Bij het Swillpowerproject zijn meerdere partijen betrokken. Ik vind het fantastisch om met al deze mensen samen te werken om het project te realiseren.

Ophélie Sabatou

Afstudeerproject: Identificatie van marktkansen voor de Greenstep van Greenmove-technology

Ik ben Ophélie (22). Ik studeer aan de Universiteit van Montpellier, in het zuiden van Frankrijk, waar ik mijn Master in Management of Innovation in Biotechnology voltooi. Ik ben hier bij Bioclear earth om de Franse biogasmarkt te onderzoeken en kansen te ontdekken voor de Greenstep van Greenmove technology. Deze technologie verhoogt de biogasproductie van afvalmaterialen en tweede generatie lignocellulose biomassa tot  wel 10% en in minder tijd, dankzij een innovatief mengsel van enzymen en bacteriën. Lignocellulose is anaeroob moeilijk af te breken. Door toepassing van de Greenstep wordt de anaerobe vergisting van lignocellulose verbeterd.

Ik denk dat het heel belangrijk is om hernieuwbare brandstof te ontwikkelen en deze informatie met iedereen te delen. Ik heb veel tijd besteed aan het zoeken naar een bedrijf zoals Bioclear earth, waar je mening serieus wordt genomen. Het bedrijf promoot informatie-uitwisseling tussen alle medewerkers. Het is de perfecte gelegenheid voor mij om meer te leren over verschillende banen binnen het bedrijf en lopende projecten.  Wat ik vooral waardeer aan Bioclear earth is hun visie omtrent de economie van de toekomst.

Thirza van den Berg

Afstudeerproject: Power 2 Methane

Ik ben Thirza (21), vierdejaars biotechnologiestudent aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Mijn major is Process Engineering, en deze achtergrond sluit goed aan bij mijn werkzaamheden bij Bioclear earth. Mijn afstudeerproject gaat namelijk over het Power2Methane proces: de omzetting van het broeistofgas CO2 en waterstof naar methaan (CH4) door anaerobe micro-organismen. Het methaangas kan gebruikt worden om grote hoeveelheden energie op te slaan, en als biobrandstof gebruikt worden voor bijvoorbeeld de transportsector. Een doel van het project is om het natuurlijke omzettingsproces naar methaan te reproduceren en te perfectioneren tot een zo efficiënt mogelijk proces; dit is waar ik in beeld kom. 

De kern van mijn onderzoek is het optimaliseren van kleinschalige anaerobe biogasreactoren, met als uiteindelijke doel de productie van zoveel mogelijk biogas, met een zo hoog mogelijk methaanpercentage. Ik ben daarom veel op het lab bezig met het opzetten en onderhouden van de opstelling, maar doe ook achtergrondonderzoek naar biomethanisatie en analyseer data.

Ik vind het leuk om stage te lopen bij Bioclear earth. Het is fijn dat ik hier vrijheid krijg in mijn onderzoek, maar ook altijd terecht kan bij collega’s voor andere inzichten en begeleiding. Daarnaast vind ik het Power 2 Methane project erg interessant, innoverend en relevant voor een duurzame toekomst.

Harmen Sikkema

Afstudeerproject: Power 2 Methane

Hallo! Ik ben Harmen Sikkema en ik zit in de laatste fase van mij studie Chemical Engineering aan de RUG. Als onderdeel daarvan loop ik drie maanden stage bij Bioclear earth, waarbij ik bezig ben met het project Power 2 Methane. In dat project is een bioreactor ontworpen die uit CO2 en duurzaam opgewekt waterstofgas, methaan produceert. Dit duurzame groene gas kan dan weer lokaal gebruikt worden, of geïnjecteerd worden in het gasnet.

Mijn taak is het modelleren van de reactor, waardoor het inzichtelijk wordt hoe we de reactor nog efficiënter kunnen maken. Ook wordt het duidelijk wat belangrijke punten en eventuele knelpunten zijn bij het opschalen van de reactor naar een pilot-scale of full-scale plant.

Wat mij aanspreekt aan het project is vooral het duurzame karakter. Het is top dat je tijdens een stage je steentje al bij kan dragen aan een groenere toekomst. Ook vind ik het leuk dat ik niet met een klein radertje uit een gigantisch proces bezig ben, maar verantwoordelijk ben voor het modelleren van de hele reactor. Doordat iedereen erg benaderbaar is, zijn er altijd mensen die kunnen helpen als je ergens tegenaan loopt.

Ruben Oost

Afstudeerproject: Betonproductie via bio-cementatie

Hallo, ik ben Ruben en loop stage bij Bioclear earth als laatste onderdeel van mijn studie MSc Water Technology aan de Wetsus Academy. Ik werk aan een project over bio-cementatie, waarbij bacteriën worden ingezet om een cementerende functie te vervullen.

Het doel van het project is om een proces te ontwikkelen waarbij bio-cementatie wordt ingezet als vervanger voor het conventionele cementatie proces, zoals toegepast in beton productie, waarbij sprake is van een hoge CO2-uitstoot en een hoog energie verbruik. Het zou een grote milieuwinst zijn als dit proces kan worden vervangen kan door een laag-energetisch biologisch proces met minder CO2 uitstoot.

Het is motiverend om stage te lopen bij Bioclear earth. Ik vind het belangrijk om een aandeel te kunnen leveren in duurzame ontwikkelingen. Bioclear earth is een uitstekende omgeving hiervoor. Het uitwisselen en ontwikkelen van kennis staat hier hoog in het vaandel, wat terug is te zien in een open sfeer waar je ten alle tijden collega’s om advies kunt vragen. Hierdoor kun je veel leren van de verschillende specialismen van je mede collega’s.

Gabriëlla Lie Piang

Stageproject: optimalisatie of biopulping met witrotschimmels

Mijn naam is Gabriëlla Lie Piang en ik ben vierdejaars student aan de Hanzehogeschool in Groningen waar ik Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek studeer. Ik heb gekozen voor de major Research. Mijn stageproject gaat over biopulping. Dit houdt in dat er lignocellulose biomassa wordt afgebroken met behulp van witrotschimmels. Het doel van mijn onderzoek is om stoffen te vinden die de kans op infecties verminderen en/of enzymproductie stimuleren van witrotschimmels. Ik vind het leuk om aan dit project mee te werken omdat ik denk dat het heel innoverend en tegelijkertijd duurzaam is als er gebruik gemaakt kan worden van lignocellulose biomassa voor allerlei toepassingen.

Sander de Haan

Afstudeerproject: Opschalen witrotschimmelkweek

Ik ben Sander de Haan, vierdejaars HBO Biotechnologie student aan het Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Voor mijn afstudeeronderzoek ben ik bij Bioclear earth bezig met het opschalen van witrotschimmelkweek. Witrotschimmels kunnen heel effectief lignine afbreken. Lignocellulose is normaal goed bestand tegen afbraak, wat een negatieve invloed heeft op bijvoorbeeld de opbrengst van een biovergister. Het gebruik van witrotschimmels om lignocellulose af te breken is op labschaal goed te doen, maar een nadeel is dat de kans op besmetting door andere micro-organismen groot is. Op labschaal is dit te verhelpen door kweekmedia vooraf te steriliseren met een hoge temperatuur, maar op een grote schaal is dit ongewenst door de grotere volumes en de hoeveelheid energie die moet worden gebruikt. Om dit te verhelpen, ga ik werken aan het opschalen en het steriel houden van kweek, zonder het gebruik van  een energieverslindende methode.