Onze studenten aan het woord

Sebastiaan van Veen

Afstudeerproject: Sugar4Fermentation

Hallo, mijn naam is Sebastiaan van Veen en ik studeer biotechnologie aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Tijdens deze studie heb ik de specialisatie process engineering gekozen. 

Op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeerstage en werk ik aan het Sugar4Fermentation project. Het doel van dit project is om de suikers uit suikerbieten beschikbaar te maken voor de chemische industrie in de vorm van een vloeibare en lang houdbare grondstof die makkelijk kan worden gefermenteerd. Mijn opdracht bestaat uit het optimaliseren van dit proces om de kosten te verlagen en het economisch aantrekkelijk te maken. Ik onderzoek bijvoorbeeld welke enzymen het beste geschikt zijn om de suikerbieten af te breken en hoe we de enzymconcentratie zo laag mogelijk kunnen houden. 

Deze stage sluit zeer goed aan bij mijn studie en is absoluut een leuke uitdaging. Ik vind het erg fijn dat Bioclear earth mij de ruimte geeft om mijn eigen onderzoeken op te zetten en uit te voeren. Daarnaast is het altijd erg gezellig om met zoveel verschillende stagiaires samen te werken.

Matthijs Tiggelaar

Stageproject: biobeton

Ik studeer Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek research aan de Hanze hogeschool. Als ik mijn stage bij Bioclear Earth heb afgerond ga ik de laatste puntjes op de “I” zetten voor de minor Biotechnologie. Dit is voor mij de eerste opleiding en de eerste fulltime stage, maar ik heb altijd al een passie en interesse voor de natuur gehad en wil dit in de toekomst gebruiken om iets te kunnen betekenen voor het klimaat en het milieu. Ik ben nu bezig met het project bio beton waarin er een alternatief wordt gezocht voor cement. Er wordt hierbij een poging gedaan om de CO2 uitstoot, die bijdraagt aan 5-7 % van de wereldwijde emissie, te reduceren. Tot zover heb ik het ontzettend naar m’n zin bij Bioclear earth. De werksfeer is ontzettend fijn en ben omringd door fijne collega’s.

Rik van de Pol

Afstudeerproject: Microbioom analyse van bio-vergisting

Ik ben Rik van de Pol en ik volg de master Data Science for Life Sciences op de Hanzehogeschool in Groningen. Tijdens mijn afstudeerstage bij Bioclear earth ga ik onderzoeken hoe verschillende factoren bijdragen aan het fermentatieproces binnen verschillende soorten biovergisters. Hiervoor ga ik machine learning technieken toepassen op microbioom data op basis van digestaat monsters uit diverse vergisters, om zo onderliggende patronen in de data te ontdekken. De samenstelling van micro-organismen aanwezig in het digestaat en de productie van biogas is afhankelijk van diverse factoren, bijvoorbeeld de gebruikte grondstoffen en de procescondities in de vergister zoals pH en temperatuur. Door het effect van deze factoren beter te begrijpen is het mogelijk om het fermentatieproces te optimaliseren, wat leidt tot een verbeterde Groen Gasproductie.

Dit project is deel van het Micro4Biogas project, een Europees samenwerkingsproject van verschillende Universiteiten en bedrijven aan meewerken.

Famke de Graaf

Stageproject: De weerbare bodem

Hoi! Mijn naam is Famke de Graaf en ik zit in het laatste jaar van de opleiding Biotechnologie aan het van Hall Larenstein in Leeuwarden. Ik heb voor de major Biological Data Science gekozen in de richting planten.

Tijdens mijn stage bij Bioclear earth ga ik meewerken aan het project “De Weerbare bodem”. Hierbij ga ik door middel van qPCR op zoek naar plantenstimulerende genen en pathogenen in aardappelpercelen, om vervolgens door middel van data-analyse verbanden te zoeken tussen de gezondheid van de bodem, en de aanwezige (pathogene) micro-organismen. Ik ben erg benieuwd naar de resultaten van het project “De Weerbare bodem” en wat deze kunnen gaan betekenen voor de landbouw. Er hangt binnen het bedrijf een goede sfeer waardoor ik makkelijker vragen stel wanneer ik hulp nodig heb.

Bas de Groot

Stageproject: optimalisatie afbraak medicijnresten uit afvalwater

Hallo, mijn naam is Bas de Groot, 22 jaar en ik studeer Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek aan Hanzehogeschool Groningen, waar ik de minor ‘Biotechnology’ heb gedaan.

Tijdens mijn stage hier bij Bioclear earth zal ik me bezighouden met de optimalisatie van de afbraak van medicijnresten uit afvalwater. Dit wordt gerealiseerd met behulp van een Biologisch Actieve Koolfilter (BAK) dat de beoogde microverontreinigingen bindt en waarin biologische verwijdering plaatsvindt. Deze verwijdering bestaat uit verscheidene micro-organismen die zich specifiek voeden met de medicijnresten. Het doel van dit project is om de best mogelijke opzet van het BAK-systeem te creëren, zodat de micro-organismen het meest efficiënt medicijnresten kunnen verwijderen zonder dat de BAK verzadigd raakt.

Tot nu toe vind ik mijn stage hier erg leuk. Het past goed bij mijn interesse in het bijdragen aan een beter en gezonder milieu.

Sander Bronts

Afstudeerproject: Life Cycle Assesment van biobeton

Hallo, mijn naam is Sander Bronts en ik ben op dit moment bezig met het laatste jaar van de master Energy and Environmental Sciences aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hiervoor heb ik de bachelor Biomedische Wetenschappen afgerond.

Mijn afstudeerproject bij Bioclear earth betreft biobeton. Bij de productie van regulier beton komt veel CO2 vrij, vooral omdat het maken van cement veel energie kost. Bij biobeton wordt het cement vervangen door een alternatief bindmiddel, dat gemaakt wordt door bacteriën. Om te onderzoeken of biobeton duurzamer is dan regulier beton, maak ik een Life Cycle Assessment (LCA). Hieruit zal blijken of biobeton daadwerkelijk duurzamer is dan regulier beton.

Ik heb het tot nu toe erg naar mijn zin bij Bioclear earth. De stage past goed bij mijn studie en mijn interesses, en daarnaast is de sfeer bij het bedrijf erg goed.

Ymke van Duren

Stageproject: De relatie tussen ziektewerendheid en het bodemmicrobioom van aardappelteelt

Ik ben Ymke van Duren, student Biologie en medisch laboratoriumonderzoek aan het NHL Stenden in Emmen. Tijdens mijn afstudeerstage bij Bioclear earth onderzoek ik de relatie tussen ziektewerendheid en het bodemmicrobioom van aardappelteelt. Dit doe ik met behulp van NGS data, die ik vervolgens analyseer en interpreteer met verschillende bio-informatica tools. Ik vind het erg interessant en een leuke uitdaging om verbanden te zoeken binnen deze data. Stagelopen bij Bioclear earth bevalt mij tot nu toe erg goed, we hebben een gezellige groep studenten die allemaal werken aan erg interessante onderwerpen die allemaal gericht zijn op duurzaamheid.

Jarine Schep

Stageproject: afbraak pesticiden met Biologisch actieve koolfiltratie

Mijn naam is Jarine Schep, 4e jaars student Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek aan de Hanzehogeschool Groningen. Tijdens mijn stage bij Bioclear earth werk ik aan het project afbraak van pesticiden. In dit project wordt een zuiveringsconcept uitgewerkt waarmee gewasbeschermingsmiddelen uit erfwater kunnen worden gefilterd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van actief kool. Wanneer het actief kool verzadigd is, wordt het met behulp van micro-organismen geregenereerd zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Mijn taak is om mee te helpen met het draaien van de pilot en het regeneratieproces te optimaliseren.

Tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin, er hangt een leuke sfeer en je kunt iedereen aanschieten als je hulp nodig hebt. Daarnaast vind ik het erg motiverend om samen met andere stagiaires bezig te zijn met onze projecten.

Joshua van den Berg

Stageproject: Power to Methane

Hallo! Ik ben Joshua van den Berg, ik ben 23 jaar oud en studeer Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek aan de Hanze hogeschool. Tijdens mijn afstudeeronderzoek bij Bioclear earth zal ik werken aan het Power to Methane project. Hierbij is het doel om stabiele en hoge methaan opbrengst te realiseren door waterstof en kooldioxide in een trickle bed reactor met Archaea om te zetten in methaan. Tijdens mijn stage zal ik werken aan de stabiliteit en probeer ik om een langdurig hoge methaan productie te realiseren. 

Deze stage is een leuke uitdaging waarbij het doel van het onderzoek is om een groot maatschappelijk probleem op te lossen en hopelijk te kunnen bijdragen aan één van de alternatieve methoden voor fossiele gaswinning.

Stagemogelijkheden bij Bioclear earth

Als je geïnteresseerd bent in een stage bij Bioclear earth, stuur dan een motivatiebrief met CV  naar info@bioclearearth.nl.