Onze studenten aan het woord

Akkelien Jansen

Stageproject: optimaliseren van het biocementatie proces

Hallo, mijn naam is Akkelien Jansen, vierdejaars chemie student aan de Hanzehogeschool in Groningen. Momenteel loop ik stage bij Bioclear earth. Gedurende mijn stageperiode houd ik mij bezig met het project over biocementatie, een proces waarbij cement vervangen wordt door bacteriën om zo biobeton te maken.

Het doel van mijn onderzoek is het optimaliseren van betonproductie via biocementatie. Dit proces kan dienen als alternatief voor het conventionele proces, zoals cement toegepast in beton. De wereldwijde cementproductie is verantwoordelijk voor een hoge CO2-uitstoot. Het zou gunstig zijn als dit vervangen kan worden door een biologisch en duurzaam alternatief waarbij de CO2-uistoot wordt gereduceerd. In dit onderzoek focus ik me voornamelijk op de druksterkte en efficiëntie van grondstoffengebruik. De footprint van biobeton zal in kaart worden gebracht door middel van een levenscyclusanalyse (LCA) en worden vergeleken met de LCA van conventioneel beton. Deze vergelijking geeft inzicht in de mogelijke verbetering van de milieu-impact bij toepassing van biobeton.

Ik heb het erg naar mijn zin bij Bioclear earth en heb al enorm veel geleerd. Naast dat het erg leerzaam is, is het bedrijf ook innoverend en kan ik mijzelf verder ontwikkelen. Ik ben opgeleid als chemicus, maar heb bij Bioclear earth de ruimte gekregen om mij te verdiepen in microbiële technieken. Het bedrijf heeft een open werksfeer en je kunt altijd terecht bij enthousiaste collega’s voor adviezen en begeleiding. Op deze manier kan het delen van kennis, nieuwe inzichten bieden. Ik vind het belangrijk om een steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld. Om dit na te streven is Bioclear earth de juiste omgeving.

Bart Beekhuizen

Stageproject: Swillpower

Hallo, ik ben Bart Beekhuizen, derdejaars student Chemische technologie aan de Hanzehogeschool. Ik loop momenteel stage bij Bioclear earth en werk aan het Swillpower project. Dit project is een full scale vergistingsproces van keukenafval met water, ook wel swill genoemd. Ik ben tijdens mijn stageperiode de operator van de pilot installatie. Ik houd mij bezig met het zo optimaal mogelijk produceren van biogas. Ook ga ik mij bezighouden met de verwerking van het digistaat. Dit is het restproduct van de vergisting wat nog een groot volume heeft. Ik ga proberen dit volume zo veel mogelijk te verkleinen. Het doel van dit project is om een zelfstandig draaiende installatie te maken die grote hoeveelheden keukenafval volledig kan verwerken.

Ik heb het erg naar mijn zin bij Bioclear earth en leer hier veel. Bij de uitvoering van mijn project werk ik samen met een aantal andere partijen. Ik vind het erg interessant om met meerdere bedrijven samen aan een project te werken.

Leon Philips

Afstudeerstage: Greenstep

Ik ben Leon Philips (24), vierdejaars student Biomedische Research aan de Hanzehogeschool met als minor biotechnologie. Mijn stageproject gaat over het Greenstep project, waarbij bestaande vergistingsinstallaties efficiënter worden gemaakt met behulp van extern gekweekte micro-organismen.

Deze micro-organismen worden buiten de vergister gekweekt in een aparte ruimte in aanwezigheid van zuurstof. Het product van de kweek wordt toegevoegd aan de vergister waardoor (ligno)cellulose biomassa sneller wordt afgebroken in een anaerobe omgeving. Dit geeft de, in de vergister aanwezige, microben de kans om meer organische stof om te kunnen zetten tot biogas.

Het versnellen van een proces door middel van het toevoegen van micro-organismen, wordt bio-augmentatie genoemd. Mijn doel is door middel van bio-augmentatie het afbraakproces van (ligno)cellulose verder te optimaliseren waardoor er uiteindelijk meer gas wordt geproduceerd.

Ik ben waanzinnig blij met het werk dat ik hier bij Bioclear earth mag doen. Bioclear earth lost op een creatieve manier problemen op een duurzame wijze op. Het is geweldig daar een onderdeel van te mogen zijn. Het vertrouwen wat Bioclear earth mij schenkt, geeft mij de mogelijkheid om al mijn kennis en talenten te gebruiken ten behoeve van de natuur.

Matt Drury

Afstudeerproject: duurzaam grasland beheer

Hallo, ik ben Matt en ik ben bezig met de laatste fase van mijn MasterSustainable Food and Natural Resources. Ik kom uit het Verenigd Koninkrijk (UK) maar woon sinds 2015 in Nederland. Tijdens mijn stage doe ik onderzoek naar graslandbeheer door boeren. Specifiek onderzoek ik de huidige praktijk met betrekking tot graslandrenovatie en de factoren die een rol spelen bij de besluitvorming van boeren over hoe en wanneer te renoveren. Dit omvat het verzamelen van gegevens door middel van een enquête en door diepgaande semigestructureerde interviews met boeren.

We hopen dat door het identificeren en evalueren van de duurzaamheid van de huidige praktijk, gecombineerd met de redenen voor het gebruik van bepaalde maatregelen, de belemmeringen voor een meer economisch en ecologisch duurzaam graslandbeheer kunnen worden geïdentificeerd. Hierna kunnen stappen worden ontwikkeld om deze belemmeringen weg te nemen.

Bioclear earth heeft me een sterk platform geboden om mijn onderzoek te ontwikkelen en uit te voeren. Ik heb de verantwoordelijkheid gekregen om zelf de richting van het project vorm te geven en wordt hierin door mijn collega's ondersteund. In zijn totaliteit is het werken hier een positieve ervaring en heeft het me aangemoedigd om me te ontwikkelen in richtingen die ik niet had verwacht.

Bart Postma

Projectstage: Power 2 Methane

Ik ben Bart Postma (21) uit Bûtenpost en studeer Biotechnologie met een major in Process Engineering aan de hogeschool Van Hall Larenstein ter Leeuwarden. Voor mijn projectstage werk ik aan het Power 2 Methane project bij Bioclear Earth. Dit project behandelt de biologische methode om de brandstof methaan te maken van duurzaam waterstofgas en koolstofdioxide. Dit proces kan een geweldige oplossing zijn voor kleinschalige locaties waar de chemische variant, het Sabatier proces, niet rendabel is en kan wellicht zelfs het Sabatier proces vervangen in bepaalde situaties.

Bij dit project werk ik in eerste instantie aan de optimalisatie van de reactorpakking en medium compositie. Hierbij kijk ik naar welke eigenschappen van verschillende pakkingmaterialen de hechting van methanogenen bevorderen, en naar welke stoffen en elementen nodig en limiterend zijn voor de methanogenesis in een medium. Ook werk ik aan de automatisering van dataverwerking doormiddel van een Excel workbook met Visual Basic macro’s.

Bioclear earth is een erg ‘open’ bedrijf waar geen hiërarchie-cultuur heerst, deze vrijheid is erg motiverend. Hiernaast is een stage bij Bioclear earth erg leerzaam doordat je collega’s je nieuwe kennis en perspectief kunnen bieden. Tot slot vind ik de mogelijkheid om een bijdrage te maken aan zo’n maatschappelijk belangrijk project een enorme eer.

Sjoerd Jan de Vries

Afstudeerproject: biopulping

Ik ben Sjoerd Jan, 25 jaar, en ben bezig met het laatste jaar van mijn master Biomolecular Sciences aan de RuG. Voor mijn afstuderen doe ik bij Bioclear earth een project over de kweek van witrotschimmels.

Met het project biopulping wordt geprobeerd om met enzymen van witrotschimmels biomassa af te breken, om die biomassa later te verwerken in biovergisters of in de papierindustrie. Mijn deel van dit project is om die schimmels zo veel mogelijk enzymen te laten produceren. Bioclear earth is een ontzettend motiverend bedrijf om stage te lopen. Je werkt aan reële problemen en draagt ook echt bij aan een oplossing. Je krijgt hier als student veel vrijheid en het inbrengen van ideeën wordt gewaardeerd.

Stephanie Tepper

Afstudeerproject: opschalen witrotschimmelkweek

Hallo! Mijn naam is Stephanie Tepper, vierdejaars student Biologie en Medische Laboratoriumonderzoek aan de Hanzehogeschool Groningen. Momenteel werk ik aan mijn afstudeerstage bij Bioclear earth, waar ik mij bezig houd met het biopulping project. Mijn doel is het opschalen van de witrotschimmelkweek. Witrotschimmels kunnen namelijk lignocellulose biomassa afbreken. Lignocellulose houdende biomassa is in overvloed aanwezig op aarde, maar is moeilijk afbreekbaar door het biopolymeer lignine.

Het kweken van witrotschimmels is gevoelig voor besmetting van andere micro-organismen. Op labschaal is de witrotschimmel goed te kweken, omdat gebruik gemaakt kan worden van sterilisatie methoden die op grote schaal hoge kosten met zich meebrengen. Mijn taak is om een opschalingsmethode te vinden die economische verantwoord, steriel en duurzaam is.

Ik vind het ontzettend leuk om mijn afstudeerproject bij Bioclear earth te doen, omdat het een open bedrijf is waar je op ieder moment van de dag vragen kan stellen en geholpen kan worden. Ik heb tot op heden ontzettend veel geleerd.

Wouter Schuiten

Stageproject: verwerking sequencing data uit bodemmonsters

Ik ben Wouter, vierdejaars student aan de Hanzehogeschool Groningen. Ik studeer bioinformatica en doe mijn eerste stage bij Bioclear earth. Ik werk aan een project met sequencing data uit bodemmonsters van DNA van schimmels, met als doel te determineren wat er in de bodem zit.

Het project is voornamelijk gericht op het 18S DNA van schimmels, waar nog meer informatie uitgehaald kan worden. Door naar metadata te kijken kan in de toekomst beter beoordeeld worden welke functies de organismen in de bodem hebben. Het doel is het ontwikkelen van een pipeline die deze metadata kan bepalen en kan koppelen aan bodemmonsters.

De stage bij Bioclear earth loopt tot zover goed. Het bedrijf is erg laagdrempelig, je kunt bij iedereen aankloppen en de sfeer is erg open. Ik heb erg veel vrijheid om mijn onderzoek uit te kunnen voeren en er zijn veel mensen waarmee je van gedachten kan wisselen en van wie je feedback kan krijgen. Ik heb voor Bioclear earth gekozen omdat het bedrijf zich inzet voor ontwikkelen en inzetten van duurzame technieken.

Stagemogelijkheden bij Bioclear earth

Als je geïnteresseerd bent in een stage bij Bioclear earth, stuur dan een motivatiebrief met CV  naar info@bioclearearth.nl.