Onze studenten aan het woord

Stijn Arends

Afstudeerdproject: Voorspelling bodemeigenschappen uit microbioomdata met supervised machine learning-algoritmen

Mijn naam is Stijn Arends en ik ben momenteel bezig met mijn afstudeerstage voor de Master Data Science for Life Sciences (DSLS) aan de Hanzehogeschool in Groningen. Ik heb mijn Bachelor Bioinformatica afgerond en ben geïnteresseerd in het toepassen van data science om echte problemen op te lossen. Tijdens mijn stage bij Bioclear earth werk ik aan een project waarbij ik supervised machine learning-algoritmen en microbioomdata uit de grond gebruik om de chemische eigenschappen van bodem te voorspellen. Het doel van dit project is om een nauwkeurig model te ontwikkelen dat kan bijdragen aan een beter bodembeheer en uiteindelijk kan leiden tot meer duurzame landbouwpraktijken.

Ik ben zeer tevreden over mijn stage bij Bioclear earth en ik waardeer de vrijheid die ik heb om zelf ideeën te bedenken en beslissingen te nemen.

Marte van der Zwaag

Afstudeerproject: Power2Methane

Hallo, mijn naam is Marte van der Zwaag en ik studeer Biotechnologie aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Ik heb tijdens mijn opleiding gekozen voor de specialisatie Process Engineering.

Op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeerstage en werk ik aan het project Power2Methane onder begeleiding van Jeroen Tideman. Het doel van dit project is om een stabiele en hoge methaan opbrengst te realiseren door Archaea in een reactor methaan te laten produceeren uit waterstof en koolstofdioxide. Mijn opdracht bestaat onder andere uit het optimaliseren van het medium in de reactor voor een stabieler proces en het ontwikkelen van een model die de massaoverdracht van de reactie in de reactor optimaliseert.

De stage sluit erg goed aan bij mijn opleiding en is een leuke uitdaging. Ik vind de werkomgeving bij Bioclear earth erg prettig en ik leer elke dag weer iets nieuws. Ik vind het erg interessant dat mijn afstudeeronderzoek bij kan dragen aan een efficiëntere productie van Groen gas. Daarnaast is het gezellig en leerzaam om met meerdere stagiaires te werken aan onze projecten.

Lieke Dijkstra

Stageproject: Biobeton

Mijn naam is Lieke Dijkstra, ik ben student biotechnologie aan Hogeschool van Hall Larenstein in Leeuwarden. Tijdens mijn stage bij Bioclear earth werk in aan het biobeton project. In conventioneel beton wordt gebruik gemaakt van cement als bindmiddel. Cement heeft een grote CO2 footprint. Om dit te verlagen gebruiken we voor biobeton een mengsel van bacteriën en cementatiestoffen om de zand/grind deeltjes aan elkaar te ‘lijmen’. Tijdens mijn stage ga ik de samenstelling van dit mengsel optimaliseren om tot een betere kwaliteit tegel te komen. Daarnaast werk ik ook aan het vinden van nieuwe toepassingen voor biobeton. Tot nu toe vind ik mijn stage bij Bioclear earth leuk, het onderwerp past goed bij mijn interesse, de sfeer is goed en de combinatie van lab-werk en computerwerk vind ik erg fijn. Ik ben heel benieuwd naar wat er uit mijn onderzoek gaat komen!

Aaron Pot

Stageproject: Afbraak van medicijnresten uit afvalwater

Hoi, mijn naam is Aaron Pot en ik studeer Biologie en medisch laboratoriumonderzoek aan de Hanzehogeschool Groningen. Tijdens mijn stage houd ik mij bezig met een zuiveringsmethode om medicijnresten uit afvalwater af te breken. Voor het realiseren van deze verwijdering wordt gebruik gemaakt van een Biologisch Actief Koolfilter (BAK), micro-organismen en metaaloxides. Het doel van mijn project is om een regeneratief systeem op te bouwen dat de medicijnverontreinigingen uit afvalwater kan filteren en afbreken. 

Ik heb het tot nu toe erg naar mijn zin en ik vind het project ook heel erg interessant. De sfeer bij het bedrijf is goed en het werkt motiverend om aan een project te werken dat naar duurzaamheid en een beter milieu streeft. 

Stagemogelijkheden bij Bioclear earth

Als je geïnteresseerd bent in een stage bij Bioclear earth, stuur dan een motivatiebrief met CV  naar info@bioclearearth.nl.