Onze studenten aan het woord

Thijs Blom

Stageproject: Invloed van micro-organismen in de bodem op plantgezondheid

Ik ben Thijs Blom, en ik doe de studie Biomedisch Laboratoriumonderzoek met als major Biological Data Science. Tijdens mijn stage bij Bioclear earth ga ik onderzoeken wat de invloed van micro-organismen in de bodem is op de gezondheid van aardappelteelt, en of er verschillen zijn te zien in het microbioom van weerbare en ziektegevoelige bodems. Het onderzoek bestaat uit het doen van statistische analyse van NGS-samples om deze verschillen aan te kunnen tonen. Ik vind het erg interessant om zo de data te linken aan daadwerkelijke percelen van boeren, en op die manier inzicht te kunnen geven in de bodemgezondheid.

Marije van den Born

Afstudeeronderzoek: Zeer zorgwekkende stoffen

Hallo, ik ben Marije van den Born en ik ben 25 jaar oud. Ik zit nu in het laatste jaar van de masteropleiding Energy and Environmental Sciences aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hiervoor heb ik een bachelor Chemie aan de Hanzehogeschool Groningen afgerond.

Tijdens mijn afstudeeronderzoek bij Bioclear earth houd ik mij bezig met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), en of deze in het geval van bodemverontreinigingen biologisch gesaneerd kunnen worden. ZZS zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Over deze stoffen is vaak weinig informatie bekend met betrekking tot waar en bij welke processen ze vrijkomen en of ze al in de bodem aanwezig zijn. Het gaat ook om een groot aantal stoffen, namelijk meer dan 1600. Tijdens mijn onderzoek ga ik kijken welke stoffen potentie hebben voor biologische sanering, en hoe deze stoffen geprioriteerd kunnen worden.

De afstudeerstage bij Bioclear earth sluit goed aan bij mijn op duurzaamheid en milieugerichte master. Verder is de sfeer binnen het bedrijf erg goed, waardoor ik het hier erg naar mijn zin heb.

Willemijn Brouwer

Afstudeerproject: Marktonderzoek pathogenen

Hallo, ik ben Willemijn Brouwer, 24 jaar en ik zit in mijn laatste jaar van de master Biomedische Wetenschappen aan de RUG. Tijdens deze opleiding heb ik de richting Science Business and Policy gekozen.

Gedurende mijn stage bij Bioclear earth doe ik een marktonderzoek naar ziekteverwekkers (pathogenen) in het oppervlaktewater en bijvoorbeeld baggerslib. Als we meer inzicht hebben in de ziekteverwekkers die in het milieu aanwezig zijn, kan dit leiden tot een beter beleid ten aanzien van bijvoorbeeld het hergebruik van slib en de kwaliteit van oppervlaktewater. Tijdens mijn stage kijk ik naar volgende vragen. Welke pathogenen zijn interessant (vanwege hun risico) om te onderzoeken? Is er behoefte aan meer onderzoek van deze pathogenen in bijvoorbeeld slib of oppervlaktewater? Welke partijen in de markt hebben behoefte aan dit onderzoek?

Tot nu toe vind ik mijn stage bij Bioclear earth erg leuk. De sfeer in het bedrijf is erg leuk, waardoor je je als stagiair snel thuis voelt. Daarnaast ben ik enthousiast dat ik via het bedrijf hopelijk bij kan dragen aan een gezondere wereld.

Mike van Kemenade

Stageproject: Optimalisatie biobeton

Mijn naam is Mike van Kemenade, ik ben 24 jaar oud en studeer biologie en medisch laboratoriumonderzoek. Ik kom uit een dorp in de buurt van Eindhoven en woon alweer 6 jaar in Groningen. In mijn vrije tijd sta ik graag in de keuken om nieuwe dingen te proberen, ben ik aan het wielrennen of ben ik met vrienden een biertje aan het doen. Ik ben in februari begonnen als stagiair bij Bioclear earth met als project biobeton. Cement productie zorgt voor erg veel CO2 uitstoot. Bij de productie van biobeton maken we geen gebruik van cement wat voor minder CO2 uitstoot moet zorgen. Biobeton wordt gemaakt met behulp van bacteriën die zand en grind aan elkaar kitten. Mijn taak is om de methode te optimaliseren en de druksterkte te verhogen.

Aaron van der Heide

Stageopdracht: Micro4Biogas

Ik ben Aaron van der Heide en ik zit in het 4e jaar van de HBO bachelor bio-informatica aan de Hanzehogeschool Groningen.

Tijdens mijn stage bij Bioclear earth werk ik aan het Micro4Biogas project. Dit is een Europees samenwerkingsproject met onder andere de Universiteiten van Valencia, Dresden en Gent en bedrijven zoals Gasterra en Darwin. Ik doe onderzoek naar de verschillende processen die plaatsvinden in een bioreactor, welke bacteriën en Archaea hierbij betrokken zijn en wat uiteindelijk de beste samenstelling zou zijn voor maximale en stabiele methaanproductie.

Carolina Colvée

Stageproject: Power to Methane

Hallo! Mijn naam is Carolina Colvée, ik kom uit Spanje en ik ben 25 jaar oud. Ik heb biotechnologie gestudeerd en ik heb een master in verontreiniging, toxicologie en milieuhygiëne gedaan. Momenteel maak ik deel uit van een Erasmus-stageprogramma bij Bioclear earth om ervaring op te doen op milieugebied. Ik zal gedurende 5 maanden bij Bioclear earth werken aan het project Power to Methane. Het hoofddoel van dit onderzoek is om een stabiele methaanproductie met hoge opbrengst te realiseren uit de omzetting van waterstof en kooldioxide in een trickle bed reactor met Archaea micro-organismen. Tijdens mijn stage bij Bioclear earth zal ik proberen de methaanproductie te verbeteren door de reactie onder verschillende omstandigheden te testen om het proces te optimaliseren.

De stage in Bioclear earth is een goede manier om kennis en vaardigheden op te doen met duurzame technologie en een kans om onze professionele ervaring in dit veld te verbeteren. Bioclear earth heeft veel interessante projecten die gericht zijn op duurzaamheid en biedt een geweldige werksfeer voor studenten, gericht op de bevordering van onze ontwikkeling.

Carmen Berenguer

Stageproject: Biologische regeneratie van actieve kool

Hallo! Ik ben Carmen Berenguer, uit Spanje, en ik ben 27 jaar oud. Ik heb Farmacie gestudeerd aan de Universiteit van Valencia met een master in Volksgezondheid en epidemiologie en een master in Vervuiling, toxicologie en milieuhygiëne. Op dit moment loop ik een Erasmus-stage bij Bioclear earth om meer ervaring op te doen op milieu- en toxicologisch gebied.

Ik zal 6 maanden bij Bioclear earth verblijven en werken aan een nieuw project gebaseerd op de verwijdering van medicijnresten uit water met actieve koolstofadsorptie gevolgd door biologische afbraak in combinatie met een praktische en haalbare toxicologische monitoring. Tijdens mijn stage zal ik mij richten op de biologische regeneratie van actieve kool, die gebruikt wordt om geneesmiddelen te verwijderen uit gedecentraliseerde afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Deze stage is een goede gelegenheid om kennis en vaardigheden op te doen met betrekking tot milieu- en toxicologische technieken en om meer praktijkervaring op te doen op deze gebieden. Bioclear earth doet veel interessante projecten op het gebied van milieu en duurzaamheid en er heerst een goede sfeer voor de studenten, waardoor we ons verder kunnen ontwikkelen.

Bente de Jong

Stageproject: Biobeton

Mijn naam is Bente de Jong en ik zit in mijn laatste jaar van de studie Built Environment - Civiele Techniek aan de Hanzehogeschool. Mijn stageopdracht is: onderzoeken hoe biobeton gebruikt kan worden in de civiele techniek en voor welke toepassingen. Momenteel doe ik mijn afstudeeronderzoek bij twee bedrijven: Bioclear earth en bij OHPEN Ingenieurs & Innovators.

Tot nu toe bevalt mijn stage erg goed, ondanks dat het soms wel een pittig onderwerp is.

Stagemogelijkheden bij Bioclear earth

Als je geïnteresseerd bent in een stage bij Bioclear earth, stuur dan een motivatiebrief met CV  naar info@bioclearearth.nl.