Onze studenten aan het woord

Cleo Offers

Afstudeerproject: vaste bodemverbeteraar uit drijfmest en invloed van mestinjectie op bodemgezondheid

Hallo, ik ben Cleo en loop stage bij Bioclear earth als laatste onderdeel van de studie Energie- en Milieukunde aan de RUG. Ik werk mee aan een project over de scheiding van rundveedrijfmest. 

Het doel van het project is om een vaste meststof te maken waarbij de nutriënten zo veel mogelijk geconserveerd blijven. Ook ben ik bezig met het in kaart brengen van de gevolgen van mestinjectie op de bodemgezondheid. Het huidige mestbeleid is alleen gebaseerd op het beperken van de uitstoot van ammoniak in de lucht en het uitspoelen van nitraten naar (grond-)water. De gevolgen voor de bodem en het leven in de bodem worden buiten beschouwing gelaten. Dit plaatje wil ik graag wat completer maken!

Het is motiverend om hier stage te lopen. Ik leer veel nieuwe dingen. Het project is multidisciplinair, dus ieder brengt vanuit z’n niche expertise met zich mee. Samenwerken is daardoor interessant, want je ziet de vragen en uitdagingen dan niet alleen vanuit je eigen perspectief. Net als in een ecosysteem geldt, denk ik, hoe meer diversiteit des te veerkrachtiger is het systeem! 

Stefan Bonsema

Stageproject: PET-afbrekende bacteriƫn

Hallo, mijn naam is Stefan Bonsema en ik kom uit Groningen. Ik ben derdejaars MBO-student laboratorium- & procestechniek bij Noorderpoort met als specialisatie biologisch-medische analyse. Eén van mijn stageopdrachten gaat over een PET- afbrekende bacterie. Dit project spreekt mij erg aan omdat dit een zeer actueel onderwerp is. Er is veel zwervend PET- plastic in de oceaan, wat de natuur niet snel zelf kan afbreken. Met deze bacterie kan onder de juiste omstandigheden een PET- fles in 6 weken worden afgebroken. We onderzoeken waar we PET-afbrekende bacteriën kunnen vinden en hoe je ze kan cultiveren in een laboratorium. Vervolgens doen we meerdere analyses en testen op de bacterie bijvoorbeeld een afbraaksnelheidtest.

Ik ben er ook van overtuigd dat in de toekomst deze bacterie een grote rol gaat spelen bij het oplossen van één van de grootste problemen in de wereld.

Marlies Muller

Afstudeerproject: groei van draadvormige schimmels in een bioreactor

Ik ben Marlies (25) uit Wenen, Oostenrijk. Ik ben verhuisd naar Nederland om een masteropleiding te volgen aan de Wageningen Universiteit, die ik bijna heb afgerond. Het laatste stukje van de puzzel is mijn stage bij Bioclear earth, waar ik in september mee ben begonnen. Ik bestudeer de groei van draadvormige schimmels in bioreactoren met als doel om een on-site augmentatie bioreactor te ontwerpen voor bio-pulpingprojecten. Wat ik mooi vind aan dit project is dat ik biologie kan koppelen aan procesengineering. Aan de ene kant voer ik klassieke biologische groei-experimenten uit en aan de andere kant ben ik ook creatief en hands-on bezig met het ontwerpen van verschillende bioreactoren. Ik vind het heel interessant om te ervaren hoe het is om te werken als een milieukundig engineer en een beeld te krijgen van dit soort banen. Wat ik vooral als heel prettig ervaar, binnen het bedrijf, is de intentie van iedereen om informatie te delen en de vrijheid die ik krijg om mijn projecten en experimenten te plannen. Verder vind ik het heel leuk om als stagiaire onderdeel te zijn van uitjes en het Sinterklaasfeest. Ik kijk ernaar uit om hier nog vier maanden door te brengen.

Rutger Struiksma

Stageopdracht: monitoring en optimaliseren Swillpower

Ik ben Rutger Struiksma, student Biotechnologie op Van Hall Larenstein met een major Process Engineering. Als afstudeeropdracht doe ik bij Bioclear earth onderzoek aan het Swillpower-project, waarbij ik de pilotvergister moet monitoren en optimaliseren. Daarnaast doe ik onderzoek door het systeem te modelleren en op labschaal testen uit te voeren. Tijdens mijn stage kan ik dus aan elk onderdeel van het onderzoek wat bijdragen. Wat mij in eerste instantie aantrok aan deze opdracht was het werken op pilotschaal, waarbij je echt een beeld krijgt van de potentie van het project. Ook had ik al ervaring met de theorie van het produceren van biogas en leek het mij leuk om dit nu in de praktijk uit te voeren. Het mooie van m’n stage bij Bioclear earth is dat je heel vrij wordt gelaten in je onderzoek en eigenlijk heel veel zelf kunt uitproberen. Iedereen is hier heel benaderbaar, dus mocht ik er niet uitkomen dan is er altijd iemand die kan helpen.

Gabriƫlla Lie Piang

Stageproject: optimalisatie of biopulping met witrotschimmels

Mijn naam is Gabriëlla Lie Piang en ik ben vierdejaars student aan de Hanzehogeschool in Groningen waar ik Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek studeer. Ik heb gekozen voor de major Research. Mijn stageproject gaat over biopulping. Dit houdt in dat er lignocellulose biomassa wordt afgebroken met behulp van witrotschimmels. Het doel van mijn onderzoek is om stoffen te vinden die de kans op infecties verminderen en/of enzymproductie stimuleren van witrotschimmels. Ik vind het leuk om aan dit project mee te werken omdat ik denk dat het heel innoverend en tegelijkertijd duurzaam is als er gebruik gemaakt kan worden van lignocellulose biomassa voor allerlei toepassingen.