Onze studenten aan het woord

Bert ter Wee

Project: bioregeneratie koolstoffiltratie van gewasbeschermingsmiddelen

Ik ben Bert ter Wee, ik ben 19 jaar en zit in mijn laatste jaar van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek aan de Hanzehogeschool in Groningen.

Tijdens mijn stage bij Bioclear earth zal ik me bezighouden met het onderzoek naar de invloed van abiotische factoren op de bioregeneratie van actief koolfilters waarop gewasbeschermingsmiddelen zijn geadsorbeerd. Piekbelastingen van het milieu met gewasbeschermingsmiddelen komen voor bij het wassen en het vullen van de spuitmachines op het boerenerf. Dit kan worden opgelost door het gewasbeschermingsmiddelen af te vangen met behulp van actief koolfilters en deze vervolgens af te breken. Op labschaal is reeds gebleken dat het mogelijk is de levensduur van een kolomopstelling met actieve koolstoffiltratie te verlengen door continue bioregeneratie.

In de praktijk zijn er nogal wat factoren die de effectiviteit van een dergelijk filtratiesysteem kunnen beïnvloeden. Deze factoren worden onderzocht en in de praktijk gemonitord in een pilot. Ik vind het erg interessant dat er een pilot wordt opgezet waarbij de resultaten op het laboratorium direct kunnen worden geïnterpreteerd in de praktijk en vice versa.

Ik ben enthousiast dat ik een steentje kan bij dragen aan dit project waarbij duurzaamheid centraal staat.

Svenja Harms

Afstudeerproject: Power to Methane

Hallo, mijn naam is Svenja Harms en ik ben een 24-jarige student uit Duitsland. Ik doe een masteropleiding Applied Life Sciences met de nadruk op duurzame bioprocestechnologie aan de Hoche Schule Emden/Leer. Daarvoor heb ik een bacheloropleiding in biotechnologie afgerond.

Om mijn master af te ronden loop ik 5 maanden stage bij Bioclear earth, waar ik werk aan het Power to Methane project, waarbij waterstof en kooldioxide door micro-organismen uit de Archaea groep worden omgezet in methaan. Hiervoor worden de microben gekweekt in trickle bed reactoren terwijl groeimedia en de twee gassen constant door de reactor stromen. Tijdens mijn onderzoek zal ik proberen het proces te optimaliseren om een hoge stabiliteit en methaanconversie te bereiken.

Een stage bij Bioclear earth is de ideale gelegenheid om de door mij opgedane kennis en mijn praktische vaardigheden toe te passen in praktijkgericht onderzoek. Ik ben erg gepassioneerd als het om duurzaamheid gaat. Hun duurzaamheids- en milieugerichte onderzoeksprojecten maken Bioclear earth tot een ideaal bedrijf voor mijn stage. De goede sfeer binnen het bedrijf maakt de ervaring helemaal af.

Gemma Stouwie

Afstudeeronderzoek: Microbiologische afbraak van pesticiden

Hallo, ik ben Gemma Stouwie, 22 jaar en ik zit in mijn tweede jaar van de master Biomolecular Sciences aan de RUG. Ik ga het komende half jaar onderzoek doen naar de microbiologische afbraak van pesticiden.

Pesticiden worden veelvuldig gebruikt in de landbouw wat ervoor zorgt dat ze onder andere in ons drinkwater terecht komen. Eerder onderzoek gedaan door Bioclear earth heeft aangetoond dat de biologische afbraak van bepaalde pesticiden mogelijk is. Ik ga me tijdens mijn stage richten op welke micro-organismen dit zijn en welke rol ze spelen in de afbraak.

De missie van Bioclear earth om samen met de natuur te innoveren waarbij duurzaamheid centraal staat, spreekt mij erg aan. Ik vind het dan ook erg leuk dat ik in deze stage mijn moleculair biologische kennis kan gaan toepassen in dit project.

Daan Metz

Stageproject: Sugar 4 Fermentation

Ik ben Daan Metz, 20 jaar en ik zit in het 4e jaar van de HBO bachelor biotechnologie bij Hogeschool van Hall Larenstein in de richting ‘bioprocess engineering’.  Tijdens mijn stage zal ik mij bezighouden met een onderdeel van het project ‘Sugar 4 Fermentation’. Het doel van dit project is om suikerbieten om te zetten in een vloeibaar, houdbaar, fermenteerbaar platform voor de productie van biochemicaliën en bioplastics.

Bij de productie van suiker wordt al een suikeroplossing (diksap) uit suikerbieten geproduceerd. Jammer genoeg is diksap te duur om te gebruiken in de biochemicaliën-industrie Er is veel energie nodig om een zuivere sucroseoplossing te maken, waaruit suiker kan worden gekristalliseerd. Wanneer het eindproduct gefermenteerd wordt, is volledige zuiverheid niet nodig en kan er gebruik worden gemaakt van alternatieve routes. In dit project focus ik me op de enzymatische vervloeiing van suikerbieten, en of dit een goedkoop alternatief zou kunnen zijn.

Dit project binnen het thema Klimaat van Bioclear earth sluit goed aan op mijn studie, waar het optimaliseren van processen centraal staat. 

Minke Hammer

Stageproject: optimalisatie van microbieel geïnduceerde calsiet precipitatie methode voor de productie van biobeton

Hallo, ik ben Minke Hammer en ik zit momenteel in mijn laatste jaar van de bacheloropleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek aan de Hanzehogeschool. Komend half jaar ga ik meewerken aan het sterker maken van biobeton.

Traditioneel beton bestaat uit zand en grind, dat aan elkaar wordt gekit door een chemische reactie van cement met water. Alleen bij de productie van cement worden grote hoeveelheden CO2 uitgestoten, verantwoordelijk voor ongeveer 8% van de van de totale CO2-uitstoot wereldwijd.

Dit project houdt zich bezig met het produceren van biobeton waarbij cement is vervangen voor een milieuvriendelijker alternatief. Hierbij verzorgen bacteriën de cementerende functie door middel van een biochemisch proces: “Microbially induced calcite precipitation” (MICP). Hierbij worden zand en grind aan elkaar gekit door de formatie van calsiet kristallen tussen de deeltjes.

Tijdens eerdere onderzoeksprojecten zijn er al kleine betonblokken geproduceerd, maar is het nog niet gelukt om de blokken homogeen te produceren met een gewenste hardheid. Persoonlijk ga ik werken aan de optimalisatie van de methode die binnen voorgaande onderzoek van Bioclear earth is opgesteld. Hierbij wil ik de homogeniteit van de betonblokken verbeteren en de toepasbaarheid van mengcultures tegenover pure cultures op de sterkte van de betonblokken onderzoeken.

Ik vind het erg leuk dat ik bij Bioclear earth stage mag lopen, omdat zij mij hebben geïnspireerd om te zien wat voor potentie de natuur bevat voor een duurzamere wereld. Daarbij ben ik dankbaar dat ik in een gezellige en behulpzame werksfeer kennis mag opdoen om zo een steentje bij te dragen aan een betere toekomst.

Jasmijn Wagenaar

Stageproject: vloeibare kweek van champignon en oesterzwam

Hallo, mijn naam is Jasmijn Wagenaar, ik ben 23 jaar en zit in mijn laatste jaar van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek aan de Hanzehogeschool Groningen.

Tijdens mijn stage bij Bioclear earth doe ik onderzoek naar de vloeibare kweek van de champignon en de oesterzwam. Deze eetbare paddenstoelen, die behoren tot de Basidiomyceten, worden veel geconsumeerd en vooral voor champignons bestaat er een grote industrie. Niettemin zijn er nog veel mogelijkheden om een gedeelte van de kweek, waaronder het produceren van het broed, te optimaliseren. Op dit moment wordt er namelijk vooral gebruik gemaakt van graanbroed, waarbij het mycelium vergroeid is met graankorrels. Dit geheel wordt vervolgens geënt op het substraat (mest/stro e.d.). Ik ga kijken of er een alternatieve kweekmethode is, of deze methode uitvoerbaar is op het lab en of ik de optimale voorwaarden hiervoor kan bepalen.

Ik heb veel interesse in duurzaamheid en natuur en dat maakte dat Bioclear earth mij erg aantrekt. De open en enthousiaste sfeer binnen het bedrijf doen je, je als stagiair snel thuis voelen en maken de werkomstandigheden zeer prettig.

Stagemogelijkheden bij Bioclear earth

Als je geïnteresseerd bent in een stage bij Bioclear earth, stuur dan een motivatiebrief met CV  naar info@bioclearearth.nl.