Onze studenten aan het woord

Coen van Beekhuizen

Afstudeeropdracht: Adsorptie van gewasbeschermingsmiddelen en bioregeneratie van granulair actief kool

Hallo, mijn naam is Coen van Beekhuizen, ik ben 20 jaar en zit in mijn laatste jaar van de opleiding Biotechnologie aan het Van Hall Larenstein in Leeuwarden.

Tijdens mijn stage doe ik onderzoek naar de adsorptie en bioregeneratie van gewasbeschermingsmiddelen, waarbij er verder gebouwd wordt op het werk van vorige stagiaires. Een kolomopstelling zal gebruikt worden om te achterhalen of m.b.v. continue bioregeneratie de verzadiging van een actief kool filter kan worden uitgesteld, waarmee de levensduur van een dergelijk filtratie systeem kan worden verlengd.

De wederzijdse affiniteit voor innovatie en duurzaamheid maakt Bioclear één van de meest geschikte bedrijven voor mijn stageproject, waarin ik mee kan werken aan een betere toekomst. Dankzij de enthousiaste en behulpzame werksfeer vind ik het ook erg leuk om hier stage te lopen.

Mark van der Meer

Afstudeerproject: Optimalisatie van microbieel geïnduceerde calciumcarbonaat precipitatie als alternatief voor cement voor de productie van biobeton

Ik ben Mark van der Meer en als afstudeerproject voor mijn bachelor biotechnologie aan hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden zal ik mij het komende half jaar bezighouden met het verbeteren van de technische haalbaarheid van bacterieel geproduceerd biobeton. 

Conventioneel beton is wereldwijd het meest gebruikte materiaal. Jammer genoeg zorgt de productie van cement, wat een essentieel ingrediënt is voor beton, voor ongeveer 8% van de wereldwijde antropogene CO2 -uitstoot. Een mogelijk duurzamer alternatief voor cement, is gebruikmaken van een bacterieel proces, namelijk ‘Microbially Induced Calcite Precipitation’ (MICP). In dit proces wordt er gebruik gemaakt van een door bacteriën geïnduceerde vorming van calciumcarbonaat om mineralen met elkaar te verbinden. Dit proces heeft zijn potentie al gedemonstreerd, al blijft homogeniteit en hardheid van de met MICP geproduceerde betonblokken een grote uitdaging. Het doel van mijn onderzoek is dan ook om een methode te ontwikkelen op lab-schaal waarbij MICP-betonblokken homogeen kunnen worden geproduceerd met oog op uiteindelijke toepasbaarheid op grotere schaal.

Ik ben blij dat ik dit project uit kan voeren bij Bioclear earth waarbij duurzame ontwikkelingen centraal staan, aangezien ik zelf ook graag bezig ben op dat gebied.

Marijn van Dijk

Stageproject: pilot watercorridor

Mijn naam is Marijn van Dijk, 20 jaar en bezig met mijn 3e jaar van de bachelor Internationaal land en waterbeheer aan Wageningen University & Research. Mijn studie omvat een afstudeerstage van ongeveer vier maanden in de bachelorfase, die ik met veel plezier uitvoer bij Bioclear earth. Tijdens deze stage ga ik meehelpen aan een pilot voor een watercorridor, een groot moerasgebied waar water kan worden opgeslagen, terwijl tegelijkertijd ook overtollige pesticiden en nutriënten worden afgebroken.

Voor dit project bestaat al een technisch ontwerp. De uitdaging is het creëren van sociaal draagvlak bij alle betrokken partijen. Daarom ga ik voor Bioclear earth uitzoeken hoe gelijksoortige projecten tot een draagvlak zijn gekomen, door gesprekken aan te gaan met de personen binnen instanties die hiervoor verantwoordelijk waren. Verschillende casussen kunnen op deze manier inzicht geven in het creëren van draagvlak, waarna de watercorridor hopelijk ook een succesvol initiatief kan worden in de toekomst.

Gezien de Corona crisis kan ik weinig op locatie aanwezig zijn, maar er is vanuit Bioclear earth creatief met me meegedacht over manieren om toch betrokken te blijven. Ik vind de open sfeer binnen het bedrijf erg fijn en ook als stagiair wordt er naar je ideeën of twijfels geluisterd. Tot slot sluit de missie van Bioclear earth erg goed aan bij mijn eigen visie rondom land en water vraagstukken.

Alessia Ore

Afstudeerproject: Biologische afbraak van PFAS

Mijn naam is Alessia Ore en ik studeer aan de Wageningen Universiteit. Na een Bachelor in Industriële en Milieubiotechnologie (in Italië), ben ik nu bezig met een WUR Master in Biobased Sciences. Via mijn thesis en stageprojecten specialiseer ik me in Bioremediatie. Bij Bioclear earth werk ik aan de biodegradatie van PFAS. PFAS (per- en polyfluoralkylverbindingen) staan bekend als the ever-lasting chemicals, ze worden vaak gedetecteerd in het milieu maar ook in menselijk bloed. Daarom vormen ze een ernstige bedreiging en zijn er oplossingen nodig om ze op een doeltreffende en toch duurzame (zowel ecologisch als economisch) manier te verwijderen. Ik ben de eerste masterstudent die bij Bioclear earth aan dit project werkt, en ik baseer mijn onderzoek op een combinatie van bevindingen uit literatuurstudies. Ik hoop dat ik een nuttige basis zal bieden aan de onderzoekers die mijn werk zullen voortzetten aan het einde van mijn stage bij Bioclear earth.

Ik ben erg enthousiast over de mogelijkheden van bioremediatie en ik ben blij dat ik de mogelijkheid heb om mijn kennis hierover bij Bioclear earth te verdiepen.

Stagemogelijkheden bij Bioclear earth

Als je geïnteresseerd bent in een stage bij Bioclear earth, stuur dan een motivatiebrief met CV  naar info@bioclearearth.nl.