Noordelijk samenwerkingsproject:
Grondig onderzoek naar een weerbare bodem

Op initiatief van de drie Noordelijke provincies onderzoeken wij in samenwerking met HBL bv, en The Potato Valley of we nieuwe en betaalbare meetmethoden kunnen ontwikkelen waarmee de gezondheid van de bodem kan worden gemeten. Met dit initiatief willen de Provincies de agrarische sector ondersteunen in een streven naar een meer duurzame en toekomstbestendige landbouw.

Anders kijken naar de bodem

Traditioneel wordt bij landbouwgrond om de kwaliteit te bepalen, gekeken naar de chemische en fysische samenstelling. Beide zijn zeker van belang voor de gezondheid van de bodem, maar de bodem is meer dan dat. Enorme hoeveelheden schimmels, bacteriën en andere micro-organismen die in de bodem leven, spelen een essentiële rol. Ze zorgen voor de weerbaarheid tegen ziektes en maken voedingstoffen beschikbaar voor plantgroei, maar er zijn ook soorten die juist ziektes veroorzaken.

Nieuwe methodes om de bodemkwaliteit te meten

Om de biologische kwaliteit van de bodem te diagnosticeren hebben we nieuwe, slimme meetmethodes nodig. Daarvoor is het eerst nodig om data te verzamelen en in kaart te brengen welke schimmels, bacteriën etc. ervoor zorgen dat de bodem gezond en weerbaar is. Wanneer we weten wat het profiel is van een gezonde bodem, kunnen we uitzoeken welke maatregelen nodig zijn om de conditie van een “ongezonde” bodem te verbeteren.

Voor het verzamelen van bruikbare data zullen de komende jaren percelen met en zonder ziektes worden bemonsterd. Er zal bijvoorbeeld gekeken worden naar de microbiële verschillen tussen percelen met parasitaire aaltjes en met goede aaltjes. Bioclear earth gebruikt deze gegevens om een Soil Microbial Resilience test te ontwikkelen. Deze test kan in de toekomst gebruikt worden om bodems te scoren op ziektewerendheid. De verzamelde data kunnen daarnaast ook als basis dienen voor het ontwikkelen van een betaalbare aaltjesindicatortest door HLB. Verder zullen er demonstratieproeven worden gedaan om de effecten van bijvoorbeeld groenbemesting te meten.

Delen van kennis: een weerbare bodem is een toekomstbestendige bodem

De kennis die wij opdoen binnen dit project zal de komende jaren worden gedeeld in studiegroepen en bijeenkomsten. We hopen met de resultaten van dit project, de agrarische sector praktisch toepasbare kennis te kunnen bieden en zo bij te dragen aan een weerbare en toekomstbestendige bodem.

Wil je meer informatie over dit project, neem dan contact op met Eline Keuning.

Eline Keuning
Lead soil health