Houden wilgen van Heavy Metal?

Een nieuwe kijk op risicobeheer

De provincie Groningen is in Appingedam gestart met een project waarbij op een nieuwe manier wordt gekeken naar risicobeheer op verontreinigde locaties. Onderzocht wordt of een gebied, vervuild met zware metalen, duurzaam beheerd kan worden met behulp van wilgenteelt en of het wilgenhout, dat hierbij vrijkomt, verwerkbaar is tot een duurzaam product.

De verontreinigde locatie is een oud gedeelte van het bedrijfsterrein van de voormalige Strokartonfabriek "De Eendracht". De bedoeling is om van dit voormalige industrieterrein een recreatiegebied te maken, waar je heerlijk kunt fietsen en wandelen. Een deel van het terrein, ter grootte van ongeveer drie hectare, is verontreinigd met zware metalen en is niet toegankelijk voor het publiek. Hiervoor zijn  in 2012 wilgen aangeplant. De dichte wilgenbeplanting zorgt ervoor dat mensen dit gebied niet in kunnen, waardoor direct contact met de verontreiniging niet mogelijk is.

Het mooie van wilgen is dat ze in staat zijn metalen op te nemen uit de bodem of ze vast te leggen in de bodem. Hierdoor wordt het risico sterk verlaagd en wordt de bodem op een natuurlijke manier schoongemaakt.

Gaan risicobeheersing en het creƫren van een duurzaam product hand in hand?

De provincie Groningen wil met de uitvoering van dit project een antwoord op een aantal vragen.

Is het mogelijk om duurzame meerwaarde te creëren met wilgen, die op verontreinigde grond geplant zijn en wordt de kwaliteit van de bodem uiteindelijk beter? Om antwoord op deze vragen te krijgen heeft de provincie Groningen Bioclear earth gevraagd het terrein van "De Eendracht" te Appingedam gedurende zes jaar te monitoren. 

Vastgesteld wordt of de bodemgezondheid en bodemkwaliteit daadwerkelijk verbeteren. Hiervoor worden innovatieve bodemtesten ingezet zoals de iSQ test. Deze test, die door Bioclear earth in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam is ontwikkeld, meet op een zeer effectieve manier de toxiciteit van de bodem.

Daarnaast bekijkt Bioclear earth op welke manier de wilgentenen duurzaam kunnen worden gebruikt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het gebruik van het vrijgekomen hout voor de warmtevoorziening van het op het terrein gevestigde, pand. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid het wilgenhout als grondstof toe te passen in de vorm van vezels.

Onderzocht wordt of opname van metalen uit de bodem plaatsvindt, of dat er sprake is van vastlegging van metalen in de bodem en hoe dit de bodemgezondheid beïnvloedt. Kortom, nemen de ecologische risico’s af? Bij een positieve uitkomst kan dit concept mogelijk interessant zijn om ook op andere locaties in de provincie toe te passen om zo, naast effectief risicobeheer, duurzame producten te creëren.

En nu maar hopen dat wilgen helemaal gek zijn van “Heavy Metal”.

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Freek van den Heuvel.

Freek van den Heuvel
Adviseur waterkwaliteit en fytoremediatie