De Groene Kracht van Klaver in Bodemgezondheid
100 Boeren Bodemgezondheid

In samenwerking met de provincie Drenthe lanceren we het project "100 Boeren Bodemgezondheid”. Dit project heeft als doel om diepgaand inzicht te verkrijgen in de effecten van klavermengsels in grasland op de bodemmicrobiologie en de praktische toepasbaarheid ervan in de landbouwbedrijfsvoering. Samen met de deelnemende veehouders willen we werken aan een groenere toekomst voor onze landbouwsector, waarin duurzaamheid en efficiëntie hand in hand gaan.

Het belang van grasklaver in het project

Grasklaver kan een uitstekende bijdrage leveren tegen het stikstofoverschot. Het belang van een juiste hoeveelheid stikstof in de bodem is essentieel voor de groei van gewassen. Klaver staat bekend om zijn vermogen om stikstof op een efficiënte manier in de bodem vast te leggen. Een teveel aan stikstof kan leiden tot ongewenste uitspoeling van nitraten en de uitstoot van lachgas, een krachtig broeikasgas. Het gebruik van klaver kan een alternatief bieden voor kunstmest en kan mogelijk zorgen voor een vermindering van het kunstmestgebruik bij veehouders.

Plan van aanpak

Op verzoek van de provincie Drenthe heeft Bioclear earth een plan opgesteld om klaver in het grasland toe te passen bij circa honderd veehouders in de regio. Ze krijgen via een vergoedingsregeling de mogelijkheid aangeboden om kennis te maken met het gebruik van grasklavermengsels. Bij een selectie van de deelnemers wordt een eenvoudig uitvoerbare proef aangelegd om de effecten van klaver op de bodemgezondheid te onderzoeken. Alle ervaringen en productieresultaten worden tijdens het project gedeeld.

Innovatieve techniek - Next Generation Sequencing (NGS)

Om inzicht te krijgen in het effect van klaver op de microbiologie van de bodem wordt in dit project gebruik gemaakt van Next Generation Sequencing (NGS) om het bodemmicrobioom in kaart te brengen. Hiermee verzamelen we een enorm hoeveelheid informatie over de bodem, zoals de microbiële diversiteit en de aanwezigheid van bacteriën die stikstof kunnen vastleggen. Deze techniek biedt nieuwe inzichten en kansen voor duurzaam bodembeheer.

EnquĂȘte onder 100 boeren

Om een breed scala aan ervaringen en meningen te verzamelen, zal - door middel van keukentafelgesprekken en enquêtes- onderzoek worden gedaan naar de ervaringen met grasklavermengsels bij de deelnemende veehouders. Deze informatieverzameling zal zich richten op belangrijke aspecten, zoals de grasklaver opbrengst, de smakelijkheid van grasklaver voor het vee en de toepasbaarheid van grasklaver in de bedrijfsvoering.

Vermoedelijke datum van publicatie van resultaten

Na de afronding van het project, zullen de resultaten van het onderzoek naar verwachting eind 2024 beschikbaar zijn. Het delen van kennis en bevorderen van duurzame oplossingen voor de agrarische sector is een belangrijk doel van dit project. Daarom worden de onderzoeksresultaten voor alle geïnteresseerde partijen in de betrokken sector gratis beschikbaar gesteld in de vorm van een White paper.

We kijken uit naar de resultaten van dit project en de positieve impact die “100 Boeren Bodemgezondheid" kan hebben. Houd onze website in de gaten voor updates en publicatie van de onderzoeksresultaten.

Vergroten

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Eline Keuning of Willemijn Brouwer.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

Eline Keuning
Lead soil health
Willemijn Brouwer
Specialist bodem & water