Biogas booster: een dagelijkse dosis Greenstep

Bioclear earth werkt sinds 2012 mee aan de ontwikkeling, validatie en optimalisatie van de Greenstep. De Greenstep is een on-site bioreactor die specifiek is ontworpen om biovergisters te ondersteunen bij het produceren van groen gas uit lastig verteerbare reststromen. Door voortdurend een speciale mix van opgekweekte micro-organismen aan de vergisters toe te voegen, verbetert en versnelt de enzymatische afbraak van lignocellulose materialen in de vergister. Deze reststromen, waaronder bijvoorbeeld groenafval, grassen, stro, vaste producten en mest, vormen door hun trage afbreekbaarheid en hoge vezelgehalte vaak de bottleneck voor biovergisters. Het doseren van het Greenstep preparaat brengt diverse voordelen met zich mee. Hieronder vallen onder andere een verhoogde productie van biomethaan, een afname van de viscositeit, een kortere verblijftijd, en de capaciteit om meer lastig afbreekbare materialen toe te voegen. Bovendien is het digestaat wat na vergisting overblijft beter verpompbaar en gemakkelijker te ontwateren. Tot slot is gebleken dat door de installatie van een Greenstep reactor de stabiliteit van vergisters aanzienlijk verbetert.

Black-box analyse voor meer inzicht

De Greenstep reactor is bij meerdere biovergisters operationeel en zijn positieve werking is al vele malen gevalideerd. Niettemin bleef de precieze biologische werking tot nu toe grotendeels onbekend. De Greenstep was hierdoor een ‘black-box’ reactor. Hoewel de positieve effecten op het vergistingsproces duidelijk zijn aangetoond bracht dit uitdagingen met zich mee voor verdere doorontwikkeling en optimalisatie. In het verdiepingsproject ‘Greenstep microbioom’ heeft Bioclear earth daarom, in opdracht van GasTerra, de werking van de Greenstep en het effect van de Greenstep op het vergister microbioom in kaart gebracht. In dit project zijn meer dan 100 geconserveerde samples uit de afgelopen 7 jaar van zowel de Greenstep reactoren als de bijbehorende vergisters met state-of-the-art DNA-technieken geanalyseerd.

Het project is succesvol verlopen en de resultaten zijn erg positief. Door de het in kaart brengen van de hoeveelheid micro-organismen, het type micro-organismen, hun diversiteit, de soorten, hun functionaliteit en de variaties in de tijd is er een goed beeld ontstaan van de werking van de Greenstep reactor zelf. Hiernaast kon ook duidelijk het positieve effect van de Greenstep reactor op de biologie in de vergister worden aangetoond. De positieve invloed van de Greenstep op vergistingsprocessen is hiermee onomstotelijk aangetoond. Bovendien heeft het project geleid tot de ontwikkeling van een handige monitoring toolbox die we in de praktijk kunnen inzetten voor het valideren van toekomstige Greenstep installaties.

Voordelen van de Greenstep wetenschappelijk onderbouwd

Op de onderzochte locaties blijkt de Greenstep reactor zich op dezelfde manier te gedragen wat betreft biologische functionaliteit. Dit toont aan dat de techniek goed reproduceerbaar is. Door ook samples van de vergister te nemen is naast het aantonen van een verhoogde biogasproductie nu voor het eerst de invloed van de Greenstep op de biologie van de vergister in kaart gebracht. Het is gebleken dat de Greenstep nieuwe micro-organismen in de vergister introduceert, waardoor de biodiversiteit, functionaliteit en hiermee de robuustheid en performance van de vergister verhoogd wordt. Ten tweede is er aangetoond dat de Greenstep al aanwezige micro-organismen in de vergisting ondersteunt waardoor deze sneller de benodigde omzettingen kunnen doen. Ten derde is aangetoond dat de Greenstep nuttige functionaliteiten in de vergister versterkt zoals hydrolyse en fermentatie en daarmee de afbraak van complexe lignocellulose materialen verbetert.

Van microbioom naar markt

Bioclear earth is GasTerra dankbaar voor de steun aan dit baanbrekende project. Door deze volledige validatie van de Greenstep is het systeem nu klaar voor grootschalige marktuitrol. Samen met onze partners Ekwadraat en FB Oranjewoud zetten we dit voort via de gezamenlijke spin-off Greenmove Technologies (www.greenmovetechnologies.com). Het vooruitzicht in de markt blijft veelbelovend. De biomethaan-sector professionaliseert snel en groeit jaarlijks met meer dan 20%. Bovendien neemt de waarde van geproduceerd biomethaan toe vanwege de groeiende noodzaak van verduurzaming van ons energiesysteem. De Greenstep is geschikt voor de meeste vergisters aangezien ongeveer 80% van de vergisters lastig afbreekbare materialen verwerkt, en kan zowel bij bestaande installaties worden geïmplementeerd als in nieuwe projecten worden geïntegreerd. Met deze ontwikkeling zijn we klaar om een significante bijdrage te leveren aan een duurzamere toekomst.

Wil je meer weten over dit project, neem dan contact op met Jeroen Tideman.

 

 

 

 

Jeroen Tideman
Senior adviseur bio-energie