Waterschap Noorderzijlvest blij met uitkomst project gebruik overstortbagger

Baggerslib uit sloten en kanalen in de buurt van riooloverstorten kan veilig worden gebruikt voor de aanleg van dijken en wegen. Dat blijkt uit een onderzoek van Waterschap Noorderzijlvest.

Een jaar lang werd baggerslib dat nabij de riooloverstort uit het Boterdiep bij Doodstil werd gehaald opgeslagen en gedroogd. Dat gebeurde door een combinatie van drainage en droging door zon en wind. De bagger werd opgeslagen in een depot bij Uithuizen. Daar werd ook bagger elders uit het Boterdiep opgeslagen als vergelijkingsmateriaal.

Lees hier het hele artikel >>