De verborgen wereld van microben ontsloten: hoofdrolspelers in anaerobe vergisting

Bioclear earth heeft in samenwerking met de Universitat de València, Technische Universität Dresden en het bedrijf Darwin Bioprospecting een baanbrekend onderzoek uitgevoerd naar het microbioom van anaerobe vergisters. Het onderzoek werd gefinancierd door de Europese Unie in het project 'Micro4Biogas'.

In ons onderzoek hebben we gegevens verzameld van 80 large scale anaerobe vergisters in drie verschillende landen. Deze vergisters zorgen ervoor dat organisch materiaal wordt afgebroken zonder dat er zuurstof nodig is. Hiervoor hebben we een groot aantal data geanalyseerd en hebben we gekeken naar de soorten microben die in deze vergisters leven, gekoppeld aan de operationele omstandigheden en de technische aspecten van de systemen.

Nieuw kernmicrobioom ontdekt

Een van de spannendste bevindingen was de ontdekking van een kerngroep van microben die we in elk van de 80 vergisters aantroffen en die een essentiële rol spelen bij de productie van groen gas. Dit kernmicrobioom bestaat uit MBA03, Proteiniphilum, een niet gekweekt organisme uit de Dethiobacteraceae familie en een lid van de Caldicoprobacter familie.  In het bijzonder hebben we de belangrijke rol van MBA03 blootgelegd, een orde van bacteriën die tot nu toe grotendeels onbekend was. Deze bacterie is essentieel voor het verbeteren van de robuustheid van vergistingsprocessen door een alternatieve route te bieden voor de omzetting van acetaat in methaan. Het kan zelfs een belangrijke rol spelen bij de hydrolyse van vaste substraten. We hebben deze groep 'Darwinibacteriales' genoemd naar Charles Darwin, de grondlegger van de evolutietheorie.

De praktische relevantie

Maar waarom is dit relevant? Deze bevindingen hebben enorme implicaties voor het verbeteren van anaerobe vergisting, die wordt gebruikt om afval af te breken en groene energie te produceren. Door te begrijpen welke microben cruciaal zijn en hoe ze worden beïnvloed door factoren als temperatuur, het type vergister en het materiaal dat wordt verwerkt, kunnen we anaerobe vergisting robuuster, efficiënter en milieuvriendelijker maken.

Met andere woorden, ons onderzoek helpt ons beter te begrijpen hoe de kleinste helpers van de natuur ons afvalbeheer en onze energieproductie verder kunnen verbeteren. Blijf ons volgen bij het ontsluiten van de verborgen wereld van microben en hun rol in het vormgeven van onze wereld!

Voor meer achtergrondinformatie over dit onderwerp verwijzen we naar de volgende artikelen:

Lees hier meer over MICRO4BIOGAS.

Als u vragen heeft over verbeteringen of praktische problemen met uw anaerobe vergister, neem dan contact op met Jeroen Tideman.

Jeroen Tideman
Senior adviseur bio-energie