Biologische bodemreiniging
“Nothing can beat a bug.”

Wij werken met de kracht van de natuur

In 1988 startte Bioclear earth als eerste bedrijf in Nederland met het ontwerpen en begeleiden van biologische bodemsaneringen. Biologische bodemreiniging is een prachtig voorbeeld van hoe wij werken met de kracht van de natuur. De natuur is enorm vindingrijk en gericht op recycling van alles wat in de bodem komt. In een gebied met vervuiling zie je vaak dat de natuur zich langzaam maar zeker aanpast. Bepaalde bacteriën beginnen zich te adapteren aan hun verontreinigde omgeving en gaan deze stoffen juist als voedsel gebruiken. Heel geleidelijk verdwijnt de verontreiniging daardoor uit de bodem.

Kan het ook sneller

In veel gevallen willen we het liefst snel van de vervuiling af zijn omdat het gevaarlijk kan zijn voor onze gezondheid en het milieu. Dankzij de door ons ontwikkelde technieken kunnen we de aanwezige bacteriën stimuleren en het afbraakproces in de bodem versnellen. We voorzien ze van het juiste dieet, waardoor ze als het ware in de turbostand komen. Niet op elke verontreinigde locatie zijn de juiste of voldoende afbrekende bacteriën aanwezig. We lossen dit op door specifieke bacteriën in de bodem te injecteren die in staat zijn de verontreiniging af te breken en voorzien ze van alles wat ze nodig hebben om snel aan de slag te kunnen. 

 

Om welke verontreinigingen gaat het?

De verontreinigingen die met biologische sanering kunnen worden aangepakt zijn uiteenlopend van aard. Ze kunnen ontstaan zijn door chemische wasserijen, garages, benzinestations, industrie of landbouw. Alleen in Nederland al zijn er naar schatting ongeveer 60.000 ernstig verontreinigde locaties.

Veel voorkomende verontreinigingen die geschikt zijn voor biologische afbraak zijn:

  • oplosmiddelen zoals tetrachlooretheen (PER)en trichlooretheen (TRI); 
  • vluchtige aromaten zoals benzeen, ethylbenzeen, tolueen, xyleen; 
  • minerale olie.

Wanneer is het klaar?

Tijdens het saneringsproces nemen wij bodem- en grondwatermonsters om het proces te volgen en vast te stellen of alles naar wens verloopt. Omdat we veel kennis hebben van biologische processen in de bodem voeren we daarbij alleen de echt noodzakelijke analyses uit tot alle verontreiniging is verdwenen. De duur van de sanering is, afhankelijk van de situatie, enige maanden tot een aantal jaren.

Duurzaam, minder overlast en lagere kosten

Een groot voordeel van deze biologische afbraak is dat wegen en bebouwing gewoon kunnen blijven bestaan. Er hoeft niet te worden gesloopt. De grond hoeft niet te worden afgegraven, afgevoerd en gereinigd. Dit scheelt enorm in kosten en overlast.

In tegenstelling tot afgraven of oppompen van verontreiniging blijf je bij deze methode niet met (rest)verontreiniging zitten. Alles wordt afgebroken tot onschadelijke reststoffen die kunnen worden opgenomen in de natuurlijk kringloop.

 

Elke sanering vraagt om een eigen aanpak

Bij elke saneringssituatie bekijken we wat de meest effectieve, betrouwbare en kosten-efficiënte oplossing is. Daarvoor doorlopen we samen met u de volgende stappen: 

  • wat is de aard en omvang van de verontreiniging;
  • is biologische afbraak haalbaar; 
  • ontwerpen van een oplossing op maat;
  • begeleiden van de aanbesteding;
  • begeleiden van de sanering.

 

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Adri Nipshagen.

Adri Nipshagen
Senior adviseur bodem