Medicijnresten het water uit!

Het Netwerk 'Medicijnresten uit water Noord-Nederland' en Bioclear earth zetten zich in voor een schonere toekomst van ons water.

Medicijnresten die in ons grond- en oppervlaktewater terecht komen zijn een groeiend probleem. Volgens het RIVM bereikt jaarlijks minstens 190 ton medicijnresten het oppervlaktewater. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor het waterleven, maar levert ook problemen op voor de winning van drinkwater. Stoffen die in het oppervlaktewater worden aangetroffen zijn bijvoorbeeld hormonen (anticonceptiemiddelen), pijnstillers (zoals Diclofenac), vaak voorgeschreven hartmedicatie zoals bètablokkers en antidepressiva. Maar ook stoffen zoals antibiotica, wat mogelijk kan leiden tot antibiotica-resistentie.

De verwachting is dat dit probleem de komende jaren alleen maar zal groeien door de toenemende vergrijzing. Ouderen gebruiken gemiddeld 3 tot 5 keer meer medicatie dan de gemiddelde Nederlander. Ook klimaat gerelateerde veranderingen, zoals extreme droogte of zware regenval zijn van invloed op dit probleem. Zo kan bij zware regenval de overvloed aan regenwater niet altijd verwerkt worden door het riool en wordt er gebruik gemaakt van riooloverstort. Hierdoor kunnen medicijnresten rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht komen.

Als antwoord op dit probleem is in 2019 het Netwerk ‘Medicijnresten uit water Noord-Nederland’ opgericht, een samenwerking tussen de gezondheid - en watersector. Het netwerk begon met 18 initiatiefnemers, maar is Inmiddels al uitgegroeid tot ongeveer 50 deelnemende partijen in de medische- en de waterwereld.

Het doel van het netwerk is: door samenwerking tussen de gezondheids- en watersector, innovatieve ideeën en oplossingen ontwikkelen om Noord-Nederland voorop te laten lopen in het verminderen van medicijnresten in water.

Kennis die wordt ontwikkeld binnen het netwerk wordt met alle deelnemende partijen gedeeld.

De rol van Bioclear earth

Vanwege onze jarenlange ervaring met innovatieve oplossingen voor waterbehandeling zijn wij uitgenodigd deel te nemen aan het Netwerk.

Als kersverse toevoeging staan wij graag klaar om onze expertise te delen. Deze expertise hebben wij onder andere opgebouwd met projecten zoals het ontwikkelen van geavanceerde systemen zoals het bioregeneratieve Actieve Koolfilter (BAK) en gespecialiseerde helofytenfilters, naast het uitvoeren van risicobeoordelingen van overstortbagger. Ons doel is om samen met de partners uit het netwerk concrete stappen te zetten in de aanpak van dit groeiende probleem.

Wil je meer weten over onze projecten rond dit thema, klik op onderstaande links:

Als u vragen heeft over medicijnresten in afvalwater, neem dan contact op met Freek van den Heuvel.

Freek van den Heuvel
Adviseur waterkwaliteit en fytoremediatie