Power to Methane

Een oeroude biobrandstof uit CO2 en duurzame elektriciteit

De natuur doet het al miljarden jaren: koolstofdioxide(CO2) omzetten in brandstoffen zoals methaan. Zogenaamde “oerbacteriën”  (Archaea) kunnen het gas maken uit CO2 en waterstof. Feitelijk is het gas een bijproduct van hun energieopwekking. Archaea zijn een aparte groep micro-organismen met een heel bijzondere celwand, die hun in staat stelt onder extreme omstandigheden te overleven, zoals in de vulkanische bronnen, zoute meren en geisers. 

Van dit natuurlijke proces kunnen we slim gebruik maken door het broeikasgas CO2 te gebruiken als bouwsteen en samen met waterstof om te zetten in methaan. De waterstof kan geproduceerd worden uit water met behulp van duurzaam opgewekte elektriciteit. In het project Power 2 Methane (Raak Pro) onderzoekt Bioclear earth samen met Hanzehogeschool Groningen, GasTerra, Gasunie, Energy Valley, DMT, Enexis en de Rijksuniversiteit Groningen, de mogelijkheid om van dit oeroude principe gebruik te maken.

Power 2 Methane, een aardbevingsvrij alternatief

Methaan is bij uitstek geschikt om grote hoeveelheden energie voor langere tijd in op te slaan. Zo kunnen we een teveel aan zonne-energie, opgewekt in de zomer, opslaan voor de koudere jaargetijden. Hierbij kan gewoon gebruik gemaakt worden van de bestaande gasinfrastructuur. Ook al worden nieuwbouwhuizen steeds vaker gebouwd zonder gasaansluiting, bestaande gebouwen zijn voorlopig grotendeels nog afhankelijk van gas. Daarbij komt dat het huidige elektriciteitsnetwerk een volledige overschakeling  simpelweg nog niet aankan.

 

 

Methaan als alternatief voor stookolie en diesel

Ook scheepvaart, luchtvaart en wegtransport zijn afhankelijk van tankbare brandstoffen. Een biobrandstof als methaan zou een goed alternatief kunnen zijn voor stookolie en diesel. Door methaan te zuiveren en vervolgens te koelen ontstaat een vloeibare brandstof met een hoge energiewaarde, het zogenaamde LNG (liquefied natural gas) dat geschikt is voor vrachtwagens en schepen en mogelijk in de toekomst ook voor vliegtuigen.

Wegtransport kan stiller en schoner

In 2016 vervoerden Nederlandse transportbedrijven ongeveer 650 miljoen ton goederen. Dat staat voor meer dan 40 miljoen gevulde vrachtauto’s per jaar. Een vrachtauto verbruikt ca. 30 liter diesel per 100 kilometer. Door te rijden op 100% bio-LNG is een CO2-reductie van zo’n 70% haalbaar. Vrachtwagens op gas zijn bovendien aanzienlijk stiller en hebben een lagere fijnstofemissie en een lagere NOx- en SO2-uitstoot (bron: nationaal platform LNG).

Zeevaart is een grootverbruiker

Ongeveer 90% van wat wij in Nederland kopen bereikt ons per schip. Sinds 2000 overtreft het brandstof verbruik van de scheepvaart die van het wegverkeer. Binnen de scheepsvaart wordt nu nog vooral de zeer vervuilende ruwe stookolie gebruikt. Een gemiddeld vrachtschip kan meer dan 100 ton olie per dag verbruiken. De zeevaart is verantwoordelijk voor 45,2 % van de zwaveldioxide (SO2), 28,9 % van de stikstofoxide (NOx) en 2,6 % koolstofdioxide (CO2) uitstoot in Nederland (Bron TLN transport in cijfers). Door de overstap op LNG uit biobrandstoffen kan de uitstoot van SO2 ,CO2 en NOx, maar ook de fijnstofemissie enorm worden teruggedrongen. 

Duurzaam vliegen

LNG wordt ook binnen de luchtvaart gezien als optie om het vliegverkeer te verduurzamen. Sinds 2012 werkt Boeing samen met NASA aan het ontwerp van een vliegtuig op LNG. Ook in Groningen wordt onderzoek gedaan naar vliegen op gas. In 2016 opende Clean Tech Aviation een testcentrum voor toepassing van LNG en CNG (compresed natural gas) in vliegtuigmotoren op de energieproeftuin EnTranCe van de Hanzehogeschool Groningen. De verwachting is dat LNG over twee tot drie decennia een belangrijke rol in de luchtvaart kan hebben.

Kortom de overstap naar bio-LNG voor zeevaart, wegtransport en in de toekomst mogelijk ook het vliegverkeer kan een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar schonere en hernieuwbare vormen van energie. Met het Project Power 2 Methane hopen wij een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan deze transitie.

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Jeroen Tideman.

Jeroen Tideman
Senior adviseur bio-energie