De Omgevingswet is er!
Wat te doen met Grondwaterverontreiniging?
Van Wbb naar Ow

Na vele jaren van participatie en voorbereiding, is het eindelijk zover: vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet een feit! Deze wet integreert veel oude regelgeving en heeft als doel eenvoudiger en transparanter te zijn voor iedereen. Alles wordt voortaan zo veel mogelijk gebundeld bij één centraal loket, waardoor het proces efficiënter wordt.

Eén van de wetten die met de komst van de Omgevingswet is vervallen, is de Wet bodembescherming. Voor velen heeft deze wet meer dan 30 jaar lang gediend als houvast en leidraad voor hoe we omgaan met bodemverontreiniging en bijbehorende grondwaterverontreiniging. Met de introductie van de Omgevingswet breekt er een nieuw tijdperk aan.

Nieuwe Rollen en Verantwoordelijkheden: Herdefiniƫring van Beleid

Met de implementatie van de Omgevingswet krijgen gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden met betrekking tot de fysieke leefomgeving, waaronder de bodem. Dit houdt in dat alle gemeenten nu zelf verantwoordelijk zijn voor bodemsanering. Grondwater blijft onder de beleidsverantwoordelijkheid van de provincie vallen. Vanwege de onlosmakelijke verbondenheid tussen de vaste bodem, grondwater en de aanwezige verontreiniging, is nauwe samenwerking en een gecoördineerd beleid van cruciaal belang.

In deze context heeft de Provincie Limburg, Bioclear earth benaderd om samen met de Provincie, gemeenten en het waterschap een beleidsnotitie te ontwikkelen. Deze notitie moet beschrijven wat de gezamenlijke ambities zijn met betrekking tot grondwaterkwaliteit en hoe doelen kunnen worden bereikt.

Dit vereist nauwe samenwerking en overleg. Overleg is essentieel om elkaars standpunten te begrijpen, maar ook om inzicht te krijgen in ieders rol, taken en de uitdagingen op organisatorisch en bestuurlijk vlak. Belangrijke thema’s hierbij zijn: wat vereist de Kaderrichtlijn Water, waarom is dit belangrijk en hoe moeten we de Kaderrichtlijn Water interpreteren met betrekking tot historische bodemverontreiniging.

Het is van groot belang om de positie van gemeenten te begrijpen. Wat zijn hun visies en ambities met betrekking tot bodemverontreiniging en verontreinigd grondwater? Welke uitdagingen komen zij tegen en hoe hebben zij de afgelopen 30 jaar de actieve bodemonderzoeken en bodemsanering ervaren? Daarnaast moeten we overwegen wat we kunnen verlangen van initiatiefnemers die een locatie willen ontwikkelen.

Samen op weg

Met meer dan 30 jaar ervaring in bodem- en grondwatersanering, hebben we de Provincie Limburg, gemeenten en waterschappen succesvol ondersteund bij het ontwikkelen van een gezamenlijke provinciale beleidsnotitie. Belangrijk is ook dat deze notitie niet alleen bestaande grondwaterverontreinigingen omvat, maar ook richtlijnen biedt voor eventuele toekomstige ontdekkingen. We hebben met veel plezier aan dit uitdagende en interessante project gewerkt, samen met Provincie Limburg, de gemeenten Maastricht, Heerlen, Venlo, Sittard-Geleen en Roermond, Waterschap Limburg en Bodem+.

De opgedane ervaringen en de ontwikkelde procedures binnen het project voor de Provincie Limburg kunnen dienen als een waardevolle bron van kennis en voorbereiding voor andere gemeenten en provincies. Bekijk de bijgevoegde vidoe om een impressie te krijgen van onze aanpak in het project voor de Provincie Limburg!

Bekijk hier de video.

Ben je als gemeente of provincie nog zoekende naar de juiste aanpak voor bodem- en grondwaterverontreinigingen? Heb je behoefte aan een grondige evaluatie van de huidige situatie - wat hebben we al bereikt en wat moet er nog gebeuren? Wil je weten hoe lokale en regionale beleidsmaatregelen, zowel bestaand als nieuw, jouw gemeente of provincie beïnvloeden? Wij helpen je graag om helderheid te scheppen in jouw situatie en om je eigen beleid vorm te geven.

Interesse? Neem contact op met Maurice Henssen, senior adviseur strategische projecten.

 

 

 

 

Maurice Henssen
Senior adviseur strategische projecten