Wordt biobeton hét alternatieve bouwmateriaal van de toekomst?
Artikel Beton- & Staalbouw

Succesvolle innovaties ontstaan bijna altijd door de samenwerking tussen wetenschappelijk en marktpartijen. Dat is niet anders bij biobeton. Volgens Dick SPecht van innovatie- en adviesbureau Bioclear earth uit Groningen gaat het daarom bij het gezamenlijk creëren van waarde met de kracht van de natuur.

"Sinds 2016 zijn we intensief op zoek naar alternatief bouwmateriaal voor beton, omdat de bouw duurzamer moeten worden om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen. Ons huidige onderzoek steunt op drie pijlers: we kijken naar commerciële haarbaarheid, duurzaamheid en technische kansen. Maar het is wel tijd om onszelf nu te koppelen aan de markt, daarom werken we nu samen met Strukton Civiel start-up & innovation centre. Het is tijd voor The NExt Step.

De overheid erkent de urgentie en steunt het onderzoek met de Topsector Energie-subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Lees hier het hele artikel >>

Sytze Keuning
Directeur Bioclear earth