SDG, doet u ook mee?

Sinds in 1987 het rapport “Our common future” van de commissie Brundtland verscheen, kennen we de term ‘duurzame ontwikkeling’ oftewel ‘sustainable development’. De commissie Brundtland heeft dit gedefinieerd als ‘een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen’. Al jong vond ik dit een inspirerend idee: dat je niet alleen aan jezelf moet denken en zelfs niet alleen aan de mensen om je heen, maar ook moet zorgen voor de mensen ver weg en de mensen van de toekomst. En dat we daarom moeten zorgen dat we de aarde, waar er maar één van is, niet kapot maken. In de jaren ’90 liep ik vol overtuiging rond in een T-shirt met een plaatje van een indiaan erop, waarop stond: “we erven de aarde niet van onze ouders, we hebben haar in bruikleen van onze kinderen.”

Maar hoe doe je dat nu, duurzame ontwikkeling? En wat komt daar allemaal bij kijken? Iedereen doet wel iets met duurzaamheid. Een iets zuinigere auto rijden. Afval scheiden. Geen gif gebruiken in je moestuin. Redden we daar nu de wereld mee? En is het allemaal wel echt duurzaam, wat bedrijven onder die vlag aan ons consumenten proberen te verkopen? Omdat het begrip zo breed wordt gebruikt, soms ook alleen als verkooppraatje, heeft het volgens sommigen zijn waarde verloren.

Ik denk dat het concept van ‘duurzame ontwikkeling’ nog steeds staat als een huis. Alleen moeten we er nu wel allemaal samen serieus werk van gaan maken. Gelukkig ben ik (lang!) niet de enige die dat vindt: in 2015 hebben de Verenigde Naties de 17 Sustainable Development Goals, kortweg SDG, vastgesteld. Deze doelen, doelen voor een betere wereld, moeten in 2030 (dat is over 12 jaar al!) bereikt zijn. Met deze zeer diverse doelen (zie ook de illustratie voor een opsomming ervan) wordt benadrukt dat duurzame ontwikkeling veel breder is dan milieu. Juist ook het oplossen van armoede (doel 1) en honger (doel 2), het zorgen voor goed onderwijs (doel 4) en justitie (doel 16) en wereldwijd met elkaar samenwerken (doel 17) zijn heel belangrijk. We hebben er allemaal mee te maken en we kunnen allemaal bijdragen.

Het mooie is, dat als je het goed aanpakt, alle doelen elkaar kunnen versterken. Als je zorgt voor een gezonde bodem en een divers ecosysteem (doel 15), zal de opbrengst van het land beter zijn en is er minder honger. Mensen met een goede opleiding hebben minder kans op armoede. Gezonde, groene steden zorgen voor gezondere bevolking, minder medicijngebruik en daardoor minder medicijnresten in het oppervlaktewater.

Gelukkig kan ik via mijn werk bij Bioclear earth ook een steentje bijdagen aan het bereiken van deze doelen. Door in onze adviezen steeds uit te gaan van de kracht van de natuur, creëren wij duurzame oplossingen op het gebied van schone en gezonde bodem- en watersystemen en circulaire economie. Werkt u ook mee aan het bereiken van de SDG’s in 2030? Wij denken graag met u mee hoe u ook in uw projecten of bedrijfsprocessen de kracht van de natuur kunt benutten voor een duurzamer eindresultaat.

Zie voor meer informatie over de SDG de Nederlandse website: http://www.sdgnederland.nl/

Marloes Luitwieler
Adviseur bodem & water