De natuur is onze grootste bondgenoot
Artikel in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden

Het is al vaker ter sprake gekomen in Visie Magazine: in het noorden van het land zijn een aantal ontwikkelingen gaande die gezamenlijk een motor vormen tot innovatie op het gebied van duurzaamheid. Er gebeuren hier belangrijke en hoopvolle zaken richting duurzame toekomst.