Servicepagina Bodemgezondheid

Wilt u meer weten over de werkelijke gezondheid van uw bodem? Onze geavanceerde Next Generation Sequencing (NGS) en qPCR-analyses geven u diepgaand inzicht in het microbioom van uw bodem. Dankzij onze uitgebreide database en geavanceerde data-interpretatiesystemen vertalen wij de analyseresultaten van uw bodem naar bruikbare inzichten en adviezen.

Waarom Kiezen voor Onze Bodemanalyse?

Onze klanten komen bij ons met uiteenlopende vragen over bodemgezondheid, zoals:

  • welke micro-organismen zijn cruciaal voor een gezonde bodem en hoe kan ik hun aanwezigheid stimuleren?
  • hoever is een perceel in de transitie van een landbouwbodem naar een natuurbodem?
  • hoe kan ik bodemgezondheid monitoren en verbeteren na milieuschade, zoals verontreiniging of overstromingen?
  • hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder afhankelijk word van kunstmest?
  • welke beheersmaatregelen dragen het meest effectief bij aan het bevorderen van de bodemgezondheid?
  • hoe verloopt het herstel van de bodem zich na het toepassen van herstelmaatregelen (monitoring)?

Wij helpen u inzicht te krijgen in de gezondheid van uw bodem en ondersteunen u bij het nemen van de meest effectieve beheersmaatregelen.

qPCR Analyse

Onze qPCR-diensten zijn ontworpen om specifieke genetische 'vingerafdrukken' te zoeken die aangeven welke micro-organismen in de bodem aanwezig zijn en in welke hoeveelheden. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld bepalen of bepaalde plantengroei bevorderende micro-organismen in voldoende mate aanwezig zijn in een bepaalde akker.

  • Maatwerk Primers: Wij ontwikkelen op maat gemaakte primers voor genen waarin u geïnteresseerd bent. Dit stelt ons in staat om specifieke doelen te identificeren en te analyseren, afgestemd op uw behoeften.
  • Beschikbare Primers: We beschikken over een uitgebreide collectie primers gerelateerd aan bodemgezondheid. Deze omvatten genen die betrokken zijn bij nutriëntenkringlopen (zoals stikstof- en fosfaatcycli) en soorten micro-organismen die positieve effecten hebben op plantgroei.

Next Generation Sequencing (NGS)

Met onze NGS-diensten krijgen we een compleet en gedetailleerd beeld van de microbiële gemeenschap in de bodem. Deze techniek maakt een volledige inventarisatie mogelijk van alle aanwezige bacteriën, schimmels en archaea, wat helpt om gericht in te grijpen en de bodemgezondheid te optimaliseren, wat uiteindelijk leidt tot gezondere planten en betere oogsten.

  • Breed Toepasbaar: NGS kan worden toegepast op verschillende bodemtypen, zoals landbouwbodems, natuurbodems en industriegebieden. Daarnaast is sequencen van water en bladmateriaal (phyllosfeer) mogelijk.
  • Functiebepaling: Door gebruik te maken van onze eigen database bepalen we de functie van de gedetecteerde micro-organismen. Dit biedt inzicht in de capaciteit van de bodem om specifieke functies te vervullen, zoals stikstof vastleggen of plantgroeihormonen produceren.

Neem Contact Op

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan contact op met Eline Keuning of Jidske Knigge.

Eline Keuning
Lead soil health
Jidske Knigge
Specialist Bodemmicrobiologie