Nawabo

Nawabo, het duurzame effectieve biologische filter voor grondwaterverontreiniging

Nawabo is een concept dat door Bioclear earth is ontwikkeld, waarbij de waterbodem actief wordt ingezet voor de sanering van verontreinigd grondwater. Nawabo staat voor natuurlijke afbraak in waterbodems. Wij beheersen de verontreiniging door gebruik te maken van natuurlijke biologische processen die al in de waterbodem aanwezig zijn. De verontreiniging in grondwater wordt afgebroken door de in de sliblaag aanwezige bacteriën, voordat het grondwater het oppervlaktewater kan bereiken. 

Nawabo analyse pakket

Om te bepalen of de locatie geschikt is voor een Nawabo sanering heeft Bioclear earth een speciaal Nawabo analysepakket ontwikkeld waarmee de afbraakcapaciteit van de sliblaag wordt vastgesteld. Als de afbraakcapaciteit van de sliblaag goed is, kan de Nawabo saneringsmethode worden toegepast en monitoren we het afbraakproces tot alle verontreiniging is verdwenen of gereduceerd tot de toelaatbare norm. 

Wilt u meer informatie over de Nawabo aanpak, bel dan met Freek van den Heuvel.
 

Freek van den Heuvel
Adviseur waterkwaliteit en fytoremediatie