iSQ test

Springstaarten helpen ons bij het in kaart brengen van ecologische risico’s

Wanneer er sprake is van verontreiniging in een gebied, is het in kaart brengen van wat de oorzaak is en wat de risico’s zijn een eerste vereiste voor het zetten van vervolgstappen.

Bioclear earth ontwikkelde om die reden in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam een test om snel ecologische risico’s door verontreinigingen te kunnen detecteren.

Testen met behulp van de natuur

Bij deze nieuwe test maken wij  gebruik van veelvoorkomende, kleine bodemorganismen, de zogenaamde springstaarten (Folsomia candida). Springstaarten zijn uiterst gevoelig voor vervuiling.  De aanwezigheid van gifstoffen leidt tot een stressreactie in het bodemdiertje. Verschillende vormen van vervuiling veroorzaken daarbij verschillende stressreacties. Wanneer ze in contact komen met deze stoffen, reageren ze daarop door specifieke enzymen aan te maken om hun stressniveau te verlagen. Door de organismen te analyseren kunnen we achterhalen of de bodemorganismen hinder ondervinden van de aanwezige verontreinigingen en van welke in het bijzonder. De analyse kan ook aantonen dat de stress wordt veroorzaakt door andere redenen, zoals de zuurgraad van de bodem. Hierdoor is vertroebeling van de resultaten door andere factoren uit te sluiten. Dankzij de iSQ test kunnen de risico’s duidelijk en snel in kaart worden gebracht. Hierdoor ontstaat een veel completer beeld van de ecologische risico’s in een gebied en vormen de testresultaten een goede basis voor een plan van aanpak.

Voordelen van de iSQ test:

  • door het meten op specifieke enzymen ontstaat inzicht in de blootstelling en daarmee in  het ecologisch effect van de verontreiniging;
  • de test verklaart ook de oorzaak van de gevonden effecten;
  • de test is relatief eenvoudig en goedkoop;
  • screening van de hele locatie is mogelijk;
  • de test kan worden gebruikt om locaties te prioriteren.

Wilt u weten of de iSQ-test ook geschikt is voor uw situatie, neem dan contact op met Freek van den Heuvel.

Freek van den Heuvel
Adviseur waterkwaliteit en fytoremediatie