Marieke Oosterwoud
Marieke Oosterwoud
Senior consultant bodem & water
“Met mijn gedrevenheid om inzicht krijgen in processen en interacties in ecosystemen, wil ik een bijdrage leveren aan praktische oplossingen voor milieuvraagstukken.”

Marieke studeerde in 2007 af als ingenieur bodem- en grondwaterkwaliteit aan de Wageningen Universiteit. Daarna deed ze promotieonderzoek aan de WUR op het onderwerp koolstoftransport en -vastlegging in permafrost en hoogveen.  Hierna besloot ze haar carrière voort te zetten in Duitsland waar ze ging werken bij het Helmholtz Center for Environmental Research (UFZ) aan het hoogfrequent meten van uitspoeling van koolstof en stikstof in drinkwaterwingebieden. Na vier jaar werd het tijd voor een nieuwe uitdaging en maakte ze de overstap naar Umweltbundesamt in Dessau waar ze zich specialiseerde in milieurisicobeoordeling en toelating van biociden.

Binnen ons team werkt ze als senior consultant en specialist op het gebied ecohydrologische en biogeochemische processen tussen bodem en water. Marieke is zeer ervaren in het opzetten van monitoringsstrategieën en experimenten in het veld waarbij we gebruik maken van innovatieve technieken voor monsterneming zoals hoogfrequente in-situ metingen.  We hebben haar leren kennen als een vriendelijke en sociale collega, die graag nieuwe dingen leert en heel sterk is in het uitdokteren van problemen door goed onderzoek te doen. Marieke is een echte aanpakker met verstand van zaken en een bijzonder goed gevoel voor humor.

In haar vrije tijd is Marieke amateur edelsmid en houdt ze van het maken van lange wandelingen en gezellig koken samen met haar vrienden.