Swillpower: rijden en verwarmen op keukenafval

Schillen, stronken, koffieprut en andere etensresten, restaurants, hotels, bejaardentehuizen, ziekenhuizen en kantoren produceren tonnen groente- en fruitafval per jaar. Dit afval wordt nu overal ingezameld, vervoerd, opgeslagen en uiteindelijk verwerkt. Een kostbare en omslachtige operatie, met de nodige stankoverlast.

Al dat groente- en fruitafval bevat een enorme hoeveelheid energie en niet te vergeten voedingstoffen. Stel je eens voor dat we deze afvalresten op zo’n manier kunnen hergebruiken, dat dure transportkosten en opslagkosten niet meer nodig zijn. Dit zou kunnen door de kringloop korter te maken en dit afval ter plekke om te zetten in elektriciteit waarmee je je auto of je e-bike kunt opladen of als groengas om gebouwen te verwarmen.

Om dit te onderzoeken zijn wij binnen het Interreg project Power-to- Flex in 2016 gestart met het samenwerkingsproject “Swillpower”. Bioclear earth, Energy Company, Adverio en de Hogeschool van Emden-Leer ontwikkelen hierin een innovatief vergistingssysteem voor de lokale productie van groene energie uit keukenafval.

Doelstelling voor de ontwikkeling van deze innovatieve technologie is:

  • Keukenreststromen hergebruiken als bron van zo hoogwaardig mogelijk energie (warmte, elektriciteit, groen gas of gecomprimeerd groen gas) én het winnen van mineralen, die veilig gebruikt kunnen worden als meststoffen.
  • Keukenreststromen volledig verwerken zodat transport van afval of digestaat (vergist afval) overbodig wordt.
  • Bedrijven, instellingen helpen bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering door lokale kringloopsluiting en hergebruik van hun afvalstromen als energiebron.

Na een intensieve onderzoekfase en mede dankzij cofinanciering van Gasterra, de Gasunie en de gemeente Groningen zal in augustus van dit jaar gestart worden met de bouw van een full scale pilot installatie. Uitgangspunt hierbij is het bouwen van een robuuste low cost microvergister die geschikt is voor serieproductie. De pilot installatie zal worden gedemonstreerd op het Energy Transition Centre (EnTranCe) in Groningen. 

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer weten, neem dan contact op met Jeroen Tideman.

www.powertoflex.eu/

www.energy-company.nl

www.adverio.eu

Jeroen Tideman
Senior adviseur bio-energie