Een tweede leven voor gebruikt wc-papier

22.000 kilometer wc-papier per dag in ons rioolwater

Wist u dat een inwoner van West-Europa gemiddeld 10 tot 14 kilo  wc-papier per jaar verbruikt? Geschat wordt dat we per dag in Nederland 22.000 kilometer wc-papier verbruiken. Al dat papier komt samen in het riool en belandt in rioolwaterzuiveringsslib dat wordt gecomposteerd of gedroogd en verbrand. Wat nou als we al dit materiaal een nieuw leven kunnen geven?

Uit onderzoek van Bioclear earth is gebleken dat het technisch mogelijk is dit afvalproduct, ook wel zeefgoed genoemd, opnieuw te gebruiken. Zeefgoed ontstaat door  rioolwater voor te behandelen met een fijnzeef. Het materiaal bestaat voornamelijk uit losse cellulosevezels van uiteengevallen wc-papier. Het is zeer geschikt om te recyclen als bijvoorbeeld isolatiemateriaal, kattenbakkorrels of als toevoeging aan asfalt in de wegenbouw, maar ook voor de productie van basischemicaliën.

Hoe staat het met de hygiƫne?

Vanwege het niet al te hygiënische imago van zeefgoed stuit hergebruik natuurlijk wel op de nodige bezwaren. Een belangrijk punt van aandacht in dit project was dan ook het waarborgen van de hygiëne van het eindproduct.

Door in de recyclingketen diverse bedrijven met hun expertise te combineren, is het mogelijk zeefgoed gebruiksklaar te maken als grondstof voor nieuwe producten.

Voor waterschappen snijdt het mes aan twee kanten: een flinke besparing op de kosten van slibverwerking met daarnaast de productie van een verhandelbare grondstof.

Van afval naar asfalt

Uit het project is al een praktische toepassing ontstaan om gebruikt wc-papier een nieuw leven te geven, namelijk als grondstof voor asfalt om de homogeniteit van asfalt te verbeteren. Inmiddels  is er een fietssnelweg aangelegd in Jelsum met zeefgoed als component. Het fietspad is een wereldprimeur.  Kilometers wc-papier zijn nu kilometers fietsplezier.

Reststromen zoals zeefgoed zullen altijd blijven bestaan en vormen daarmee een onuitputtelijke bron van grondstoffen. Hergebruik van reststromen is een onmisbare stap op weg naar een duurzame toekomst.

Wilt u meer weten over het recyclen van reststromen, neem dan contact op met Maurice Henssen.

Maurice Henssen
Senior adviseur strategische projecten