Bioclear earth ontwikkelde biologisch luchtfilter voor de ruimtevaart

Houston, we have a problem

Om te zorgen dat astronauten langere tijd kunnen overleven in de ruimte is heel wat technologieontwikkeling nodig. Neem alleen al de luchtvoorziening voor de bemanning. Een ruimtevaartuig is een gesloten systeem waarin de luchtverontreiniging zich steeds verder  opbouwt. Het luchtbehandelingssysteem moet dan ook voldoen aan de hoogste eisen, want bij ophoping van schadelijke stoffen kunnen astronauten niet even een raampje open zetten.

Om dit probleem op een duurzame manier op te lossen vroeg ESA ons een biologisch luchtfilter te ontwerpen voor bemande ruimtestations, dat met bacteriën de lucht zuivert door de vervuiling af te breken. Bioclear earth ontwikkelde een systeem dat stoffen die de lucht vervuilen omzet in koolstofdioxide en water: twee materialen die opnieuw gebruikt kunnen worden aan boord van een ruimtevaartuig. Het is een levend systeem, dat zich net als de natuur voortdurend recyclet.


 

The good, the bad and the ugly

Zoals in elk levend systeem is er altijd een risico dat, naast de “goede” bacteriën, ook “slechte” bacteriën gaan groeien.

Om dit probleem te ondervangen bedacht Bioclear earth een screeningmethode waarmee een astronaut snel en gemakkelijk kan zien of schadelijke bacteriën zich ontwikkelen in het filter. Bioclear earth bedacht hiervoor een systeem dat gebruikmaakt van DNA-analyse.

Ons avontuur in de ruimte leverde ons veel kennis op die we kunnen inzetten voor toepassingen op aarde. Bioclear earth heeft inmiddels een succesvol Spin-off bedrijf opgericht: Bioclear Microbial Analysis. Microbial Analysis gebruikt microbiële analysetechnieken voor onder andere het detecteren van “goede” en “slechte” bacteriën in water en bodem en voor het detecteren van biologische corrosie.


Meer lezen over dit onderwerp:

Lees meer

Wilt u meer informatie over deze onderwerpen, neem dan contact op met Sytze Keuning.

Sytze Keuning
Directeur Bioclear earth