Bioclear earth deelnemer aan Europees Biotreat project voor schoner water

Samenwerken aan een betere waterkwaliteit

Sinds de jaren ‘70 is de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland enorm verbeterd dankzij de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo). Ook Europese regelgeving heeft ertoe bijgedragen dat ons water een stuk schoner is. Ook al zijn we op de goede weg, we kunnen nog niet achterover leunen. Onze rivieren, meren en grondwater worden helaas nog steeds belast met een breed scala aan micro-verontreinigingen zoals medicijnresten en pesticiden. Om dit water bruikbaar te maken als drinkwater moeten drinkwaterbedrijven investeren in nieuwe reinigingstechnieken, zodat de veiligheid van het drinkwater kan worden gegarandeerd.

Om deze problematiek het hoofd te kunnen bieden is in Europees verband een project uitgevoerd, het zogenaamde Biotreat project, met als doel het ontwikkelen van duurzame en betrouwbare biologische reinigingstechnieken voor waterbehandeling. Bioclear earth is vanwege haar expertise gevraagd deel te nemen aan dit project.

Innovatieve biologische behandeling van drinkwater

In het kader van het Biotreat project is een nieuwe biologische reinigingstechniek voor waterbehandeling ontwikkeld, gebaseerd op biologische afbraak van de micro-verontreinigingen. De reinigingstechniek houdt in dat specifieke bacteriën, die in staat zijn de micro-verontreiniging af te breken, worden toegevoegd aan de waterbehandeling. Hierbij kan gekozen worden voor het direct toevoegen van bacteriën of door gebruik te maken van dragermaterialen waarin deze  bacteriën zijn ingebed.

Voordelen van biologische waterbehandeling: duurzaam, effectief en goedkoper

Het gebruik van biologische technieken levert veel voordelen op ten opzichte van fysisch chemische technologieën:

  • bij deze waterbehandelingen worden geen schadelijke chemicaliën gebruikt;
  • de methode is geschikt voor de reiniging van grondwater, dat anders niet gebruikt zou kunnen worden;
  • de technologie is goedkoper;
  • de technologie is plug-and-play, er is geen andere aanvullende infrastructuur nodig;
  • de mogelijkheid om stoffen heel specifiek te verwijderen.

Toepassingen van biologische waterbehandeling

Deze biologische technieken zijn voornamelijk interessant bij kleinschalige productiefaciliteiten tot 1 miljoen m3 per jaar.

 

Wilt u meer weten over biologische reinigingstechnieken voor waterbehandeling, neem dan contact op met Marlea Wagelmans.

Marlea Wagelmans
Senior projectleider risicobeoordeling