Werken met de Omgevingswet:
inhoud én proces
Nieuwsbrief Tussen bodem & ondergrond

Wij helpen in diverse projecten bodem- en waterafdelingen binnen provincies, gemeenten en waterschappen om zich voor te bereiden op de Omgevingswet. In onze projecten besteden wij aandacht aan de inhoud én het proces om te komen tot een pragmatische invulling. Om integraal te kunnen werken en met nieuwe partijen samen te werken zijn het proces en vaardigheden van de betrokken mensen van groot belang. Daarom vinden wij het zo mooi om, juist vanuit de inhoud, een bijdrage te kunnen leveren aan het SPRONG-project.

In dit project ligt de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden en competenties van ambtenaren, om samen de mooie uitdagingen die de Omgevingswet biedt aan te kunnen gaan. Lees hier een nieuwsbericht over dit project.

Lees hier de nieuwsbrief >>

Marloes Luitwieler
Adviseur bodem & water