Samenwerken aan een gezonde bodem
Artikel in tijdschrift Bodem

Sinds 1 juli 2016 is Emiel Elferink lector Duurzaam Bodembeheer bij hogeschool Van Hall Larenstein. Het lectoraat is opgericht op initiatief van Van Hall Larenstein en 10 organisaties die gezamenlijk het
Kennisconsortium Bodem vormen.