Oppervlaktewater een bedreigd object?
Artikel in tijdschrift Bodem

Door activiteiten in het verleden is in veel Nederlandse steden het grondwater verontreinigd geraakt. De verontreinigingspluimen kunnen terecht komen in het oppervlaktewater. Oppervlaktewater wordt gezien als een kwetsbaar object. Maar wat als door biologische processen in de waterbodem de verontreiniging wordt afgebroken voordat deze het oppervlaktewater bereikt? Dan kan de waterbodem juist actief ingezet worden voor het beheersen van verontreinigd grondwater.

Lees hier het hele artikel >>