Mini symposium: “Pass on the inspiration”

De natuur is een onuitputtelijke inspiratiebron waar we nog een hoop van kunnen leren. Dat is de gedachte die we afgelopen donderdag 6 juli mee wilden geven aan alle aanwezigen tijdens het mini symposium: “Pass on the inspiration”. Hierbij even een korte impressie van de middag.

Als bedrijf zijn wij al jaren geïnspireerd door de slimme oplossingen die de natuur ons biedt.

Dat enthousiasme delen we ook met onze gastspreekster Ylva Poelman. Ylva, bijgenaamd de bionische vrouw, is van huis uit natuurkundige en sterrenkundige en is gespecialiseerd in bionica en innovatie. Aan de hand van een aantal voorbeelden liet ze zien dat in bijna vier miljard jaar tijd de natuur de meest fantastische oplossingen heeft bedacht, voor voortbewegen, boren, vliegen, filteren, pompen, maar ook samenwerken. De natuur gaat daarbij super slim om met bouwstoffen en doet niet aan verspilling. Uit vijf eenvoudige stoffen worden alle materialen gemaakt die nodig zijn, en vervolgens weer effectief hergebruikt als een dier of plant sterft. Technologisch gezien kunnen we daar nog niet aan tippen. De bionica gebruikt de natuur eigenlijk als gratis R&D afdeling en zet oplossingen van de natuur om in technologie, bijvoorbeeld bij de bouw vliegtuigen, robots en sterke lichtgewicht materialen. Wilt u meer weten, neem dan eens een kijkje op Ylva’s websites www.bionischevrouw.nl en www.denatuuralsuitvinder.nl.

Ook bij Bioclear earth maken we gebruik van de vindingrijkheid van de natuur. Maurice Henssen, wiens credo is : “niets is efficiënter dan een bacterie”, illustreerde dit aan de hand van een bacterie in Vietnam die zich in ongeveer veertig jaar tijd heeft aangepast en nu in staat is zeer giftige dioxines af te breken. Deze dioxines kwamen in de bodem door het gebruik van Agent Orange (ontbladeringsmiddel) tijdens de Vietnamoorlog. Bioclear earth gebruikt al jaren dit enorme aanpassingsvermogen van bacteriën om verontreinigingen in de bodem af te breken of om bijvoorbeeld koper te winnen uit afvalertsen van kopermijnen. Momenteel bekijken we of het mogelijk is om gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en kunstmest te verwijderen uit oppervlaktewater met behulp van planten, bomen, bacteriën en schimmels door zones in te richten, zogenaamde watercorridors, tussen landbouwgronden en stedelijke gebieden. Ook zien we grote kansen voor het inzetten van stedelijk groen om de lucht en waterkwaliteit in grote steden te verbeteren.

Marlea Wagelmans nam ons mee naar het moment in haar jeugd dat de kernramp in Tsjernobyl plaatsvond. Dit veranderde haar besluit om arts te worden in de keuze voor een carrière waarbij ze zich kan inzetten voor de natuur. Het intrigeerde haar dat iets wat zo ver weg plaatsvond, er toe leidde dat wij hier onze groente niet meer veilig konden eten. Ook het natuurlijk herstel van dit gebied is fascinerend. Als voorbeeld hoe Bioclear earth gebruikmaakt van natuurlijk herstel liet ze zien dat met zoiets onzichtbaars als de waterbodem en daar in levende bacteriën, verontreiniging heel effectief kan worden afgebroken. Ook liet ze zien hoe we een bodemdiertje, de zogenaamde springstaart, inzetten om aan te tonen of een gebied vervuild is, of deze vervuiling risico’s oplevert en zelfs wat de oorzaak van de vervuiling is.

Emiel Elferink, onze specialist en deeltijd lector bodemgezondheid vertelde hoe weinig we in verhouding weten van de bodem. Gek genoeg weten we meer van het heelal om ons heen en dit terwijl de bodem ons enorm veel diensten levert zoals voedsel en drinkwater. Jammer genoeg raakt de bodem door intensief gebruik steeds verder uit balans. Belangrijk voor een duurzame toekomst van de agrarische sector is om er achter te komen wat nou precies een gezonde bodem is. Een voorbeeldje: uit onderzoek is gebleken dat een stuk grond zonder regenwormen 25% minder oplevert. Wanneer we inzetten op het verbeteren van de bodem, is achteraf ingrijpen minder nodig, want gezonde planten leveren een hogere opbrengst en hebben minder last van plagen en ziektes. Om de transitie naar een gezondere bodem in gang te zetten is door een aantal onderwijsinstellingen, LTO Noord, de gemeente Ooststellingwerf en een aantal bedrijven, het Kennisconsortium bodem in het leven geroepen.

Jeroen Tideman raakte jaren geleden geïntrigeerd door de Cradle to cradle filosofie. Hij wil zich inzetten om van een Take-Make-Waste maatschappij te gaan naar een circulaire economie waar grondstoffen worden hergebruikt. Als voorbeeld noemde hij het feit dat mestoverschotten op dit moment nog gezien worden als een afvalproduct, terwijl het vol prachtige bouwstoffen zit. In een project samen met Cowhouse bekijken wij hoe we mest via biodroging kunnen omzetten in een duurzame meststof zonder uitstoot van ammoniak. Ook houden wij ons bezig met lokale kringloopsluiting van groenafval. In het samenwerkingsproject genaamd Swill Power wordt gekeken of groente en fruitafval van bijvoorbeeld restaurants verwerkt kan worden tot elektriciteit of een tankbare brandstof. Verder doen we onderzoek naar lignocellulose ontsluiting. Lignine is een veel voorkomende stof in de natuur, die hopelijk in de toekomst geschikt gemaakt kan worden om te dienen als grondstof voor onder andere groene chemicaliën. Jeroen sloot zijn verhaal af met de conclusie dat je om innovatief te zijn doorzettingsvermogen moet hebben, maar dat uiteindelijk een mooi resultaat het allemaal waard is.

Ter afsluiting hebben we met z’n allen genoten van een hapje en drankje, met dank aan de prima verzorging door het personeel van Van der Valk Hoogkerk.

Hierbij wil ik namens ons hele team, alle bezoekers van het symposium bedanken voor hun aanwezigheid en hun enthousiaste reacties. Wij zijn ervan overtuigd dat, als we allemaal samenwerken en onze krachten bundelen, we een schonere aarde door kunnen geven aan de volgende generatie.

Sytze Keuning

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van ons symposium neem dan gerust contact op met

Maurice Henssen

Marlea Wagelmans

Emiel Elferink

Jeroen Tideman

Sytze Keuning

Maurice Henssen
Chief technology officer en senior adviseur
Marlea Wagelmans
Senior projectleider risicobeoordeling
Emiel Elferink
Senior adviseur Biobased, Duurzaamheid en Bodemgezondheid en lector Duurzaam Bodembeheer aan de Hogeschool Van Hall Larenstein
Jeroen Tideman
Teamleider technologie & innovatie
Sytze Keuning
Directeur Bioclear earth