Het zit in de bodem en het beweegt

Het zit in de bodem en het beweegt. Je ziet het niet, maar het heeft een enorm volume. Echt enorm. Waar dit over gaat? Grondwater!

Grondwater is ons schaap met vijf poten. Het moet in ruime mate aanwezig zijn, maar mag ons geen natte voeten bezorgen. Het moet natuurlijk schoon zijn, maar dat is helaas niet meer overal het geval. We willen het kunnen gebruiken als drinkwater, voor akkerbouw, als proceswater in de industrie en als buffer in tijden van droogte. We willen er energie in opslaan en er weer uithalen.

Grondwater is voor en van iedereen. We willen er ook graag allemaal iets van vinden. In een veranderend wettelijk speelveld wordt dat des te meer duidelijk.

Wie is verantwoordelijk voor de hoeveelheid en wie voor de kwaliteit? Waarom is het soms nog vies en wie maakt het schoon? Maar hoe schoon is schoon en mag dit verschillen per situatie?

Moeten we bij oplossingen voor verontreinigd grondwater per locatie kijken of biedt een gebiedsaanpak de oplossing? Bij een gebiedsgerichte aanpak, is het milieu dan beter af? Of laten we vooral de portemonnee spreken? En biedt de omgevingswet nog nieuwe instrumenten?

Wat een wereld vol met vragen. Wat een werkveld want oplossingen, die zijn er! Adviseren aan bedrijven en overheden. Gevalsgerichte of gebiedsgerichte aanpak. Meewerken aan nieuw beleid bij veranderende kaders en verschuivende verantwoordelijkheden. Op alle fronten meedenken bij het saneren van bronnen, het bewaken van pluimen of de aanwezigheid van kwetsbare objecten. Meedenken wanneer gevals- en gebiedsgerichte benaderingen in elkaar overvloeien. Soms letterlijk.

Een onmogelijke spagaat of het beste uit twee werelden? Ik word er enorm enthousiast van!

Ook nieuwsgierig of ook vragen? Mijn collega’s en ik helpen u graag verder!

Jacob Buist

Jacob Buist
Senior adviseur, bodem & water en energie