Gebiedsgericht grondwaterbeheer Woerden
Artikel in tijdschrift Bodem

De gemeente Woerden is bezig met het opstellen van een plan voor gebiedsgericht beheer van het grondwater. Bioclear earth ondersteunt de gemeente daarbij door het leveren van een penvoerder. Marloes Luitwieler denkt mee in het proces, waarin met de diverse betrokken partijen keuzes en afspraken gemaakt moeten worden, en zet de gemaakte afspraken en het gebiedsbeheerplan voor de gemeente op papier. In het tijdschrift Bodem is onlangs een artikel verschenen over dit proces en de beleidsmatige aspecten die hierin een rol spelen. Deels zijn deze specifiek voor Woerden, maar de meeste aspecten zijn overal van toepassing. Het is duidelijk dat als je te maken hebt met diverse historische verontreinigingen, al dan niet ‘spoed’, het nogal wat uitmaakt of je gebiedsgericht grondwaterbeheer instelt voordat de Omgevingswet van kracht wordt of erna. Als je wilt weten welke optie in jouw gemeente de beste keus is, kun je contact opnemen met Maurice Henssen.

 
Maurice Henssen
Senior adviseur strategische projecten