Evenement: Maand van de onderwereld
Ontdek de wereld onder je voeten

Vrijdag 3 november openingslezing door Sytze Keuning

De ondergrond draagt de toekomst.
De ondergrond bewaart een schat aan informatie over de ontstaansgeschiedenis van onze stad. Tegelijkertijd biedt die ook kansen bij de realisering van de ambities op het gebied van stedelijke vernieuwing, groen, water, energie, klimaatbestendigheid en citymarketing. De ondergrond draagt dus de toekomst. Tijdens de Maand van de Onderwereld kun je met eigen ogen bekijken wat er zich onder je voeten allemaal afspeelt. Kijk rond in de basculekelder van de Erasmusbrug. Probeer te schatten hoeveel water de ondergrondse waterberging in het Museumpark kan opvangen. Daal af naar het diepste punt van het ventilatiegebouw van De Maastunnel. Of vergaap je aan de opgravingen die de stadsarcheologen zijn tegen gekomen in de Rotterdamse bodem.

Bekijk hier het programmaboekje>>

 

 

Programmaboekje Magie van de bodem.pdf
Sytze Keuning
Directeur Bioclear earth