Dertig jaar Bioclear earth

Toen ik in maart 1988 met Bioclear begon, keek ik niet verder vooruit dan hooguit vijf jaar en durfde ik zeker niet te denken dat we in 2018 het zesde lustrum zouden vieren met een plezierige en kundige ploeg van ruim dertig mensen. Na mijn studie scheikunde aan de Rijksuniversiteit Groningen met als specialisatie biotechnologie en een bijvak milieukunde, wilde ik graag aan de slag in de milieubiotechnologie om met biologische oplossingen de bodem en het milieu schoner te maken. Dat kon toen nog bijna nergens, alleen maar in de wetenschap, dus besloot ik in overleg met mijn hoogleraar zelf een bedrijf te beginnen dat de naam Bioclear kreeg om aan te geven wat ongeveer de bedoeling was.

Het was de eerste jaren pionieren in deze nieuwe markt van de milieubiotechnologie. Op onze ontdekkingsreis kwamen we op onverwachte en bijzondere plekken. Bijvoorbeeld bij de ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, die ons vroeg om een biologisch luchtfilter te ontwikkelen, waarin bacteriën de cabinelucht zuiveren. Samen met astronauten hebben we dit getest in het voormalige Russische ruimtestation MIR en later in het ISS (International Space Station). We kwamen terecht in de woestijn in het noorden van Chili om de grootste kopermijnbouwbedrijven ter wereld te helpen met het biologisch winnen van koper uit laagwaardig erts, op basis van kennis uit de biologische bodemsanering. Het extractierendement voor koper is hierdoor een stuk hoger geworden. Af en toe mogen we naar China om een innovatief bedrijf in Shanghai te helpen met het biologisch reinigen van vervuilde bodems.

Met hard werken en soms vallen en weer opstaan, hebben we nieuwe technieken ontwikkeld en toegepast om verontreinigde bodems en verontreinigd grondwater met bodembacteriën schoon te maken. Zoals een techniek om chloorkoolwaterstoffen op te ruimen en af te breken met bacteriën van het bijzondere geslacht Dehalococcoides, die zich daarvoor heel geschikt hebben getoond. Biologisch bodemsaneren was in het begin vooral een interessante, maar bescheiden aanvulling op de gangbare praktijk. Inmiddels zijn biologische oplossingen volwassen geworden en worden ze in meer dan de helft van alle bodemsaneringen toegepast.

Naast biologische bodemsanering houden we ons intensief bezig met gebiedsgerichte bodem en waterkwaliteit, met bodemgezondheid, (bodem)energie en kringloopsluiting. Voor alles geldt dat we de kracht van de natuur toepassen, door te werken met robuuste en flexibele biologische processen op basis van bijvoorbeeld bacteriën, schimmels en planten. Een recente uitdaging is bijvoorbeeld hoe we groene electriciteit met bacteriën en CO2 kunnen omzetten in biogas.

In het laboratorium van de natuur is al ruim 3,5 miljard jaar ervaring opgedaan. De aarde vormt een prachtig ecosysteem waaruit veel praktische kennis te halen is over hoe wij onze maatschappij met circulaire processen kunnen verduurzamen. Om dit te benadrukken hebben wij in 2017 onze naam Bioclear omgezet in Bioclear earth. Sinds drie jaar heeft Bioclear earth een jonge en gespecialiseerde zus met de naam Microbial Analysis of kortweg M.A. , een nieuwe spin-off die microbiële systemen (bodem, water, biocorrosie, bacteriegroei in productieprocessen) ontrafelt en in kaart brengt met behulp van moderne DNA technieken.

We zijn nooit een snelle groeier geweest,maar we zijn wel altijd gestaag doorgegroeid. Na vijf jaar waren we met vijf medewerkers, na tien jaar met tien, na twintig jaar met twintig en nu na dertig jaar, u raadt het al met dertig. Daarnaast werken bij ons ieder halfjaar een vijftal studenten uit binnen- en buitenland aan nieuwe ideeën in het kader van een stage of afstudeerproject.

 Ik heb heel veel te danken aan mijn huidige collega’s en alle collega’s die ik in de afgelopen decennia heb gehad, en natuurlijk aan onze klanten en partners, want samen hebben we de Bioclear familie gemaakt tot wat het nu is. Ik ben benieuwd waar we over vijf jaar staan.

Sytze Keuning, directeur Bioclear earth

 

Sytze Keuning
Directeur Bioclear earth
keuning@bioclearearth.nl
06 512 240 12