Bodembiologie sleutel landbouw van de toekomst
Artikel in tijdschrift Milieu

Om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water is samenwerking, zoals beoogd in de Omgevingswet, een vereiste. Dat geldt ook voor het zorgen voor de juiste waterkwaliteit. Verantwoord grondwaterbeheer nu en in de toekomst vormde de aanleiding voor de provincie Groningen een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor een gebiedsgerichte aanpak van het watersysteem in het landelijk gebied.

Lees hier het hele artikel >>