Bioclear earth verkent kansen voor bodembiologie om de landbouw in Egypte te verduurzamen

Reisverslag van Monique van den Dungen.

Voor Bioclear earth ging ik met de Netherlands African Business Council (NABC) en Peter Prins van Land Water Food Consult samen met nog 10 Nederlandse bedrijven mee op verkenning naar Egypte. Voor ons interessant om de mogelijkheden te verkennen voor samenwerking en onderzoek naar de rol en effecten van de bodembiologie voor duurzame voedselproductie.

Boeren in Egypte staan voor veel uitdagingen

We bezochten enkele grote groente- en fruitproducenten in een droge woestijnachtige omgeving, een coöperatie van kleine boeren in de Nijldelta en een paar middelgrote biologische boeren. Opvallend was de wil om duurzaam te telen, maar de omstandigheden maken dit niet gemakkelijk. De ziektedruk en onkruiddruk is hoog, de waterkwaliteit onvoldoende en de kennis bij kleine boeren over hun bodem en wat gewassen nodig hebben is zeer beperkt. Er wordt dan ook gemakkelijk naar kunstmatige middelen gegrepen.

Afrika is een continent in ontwikkeling. De bevolking groeit en economisch perspectief, werkgelegenheid en voedselzekerheid zijn er niet vanzelfsprekend. Ik werkte zelf 4 jaar in Burkina Faso en heb dit zelf ervaren. De omstandigheden voor de landbouw zijn meestal niet ideaal: hitte, droogte, onvoldoende waterbeschikbaarheid en –kwaliteit, verzilting, ziekten en plagen.

Ontwikkeling van duurzame, natuurvriendelijk technieken hebben de toekomst

In Egypte zag ik een tamelijk snel ontwikkelende land- en tuinbouwsector, die zowel voor de binnenlandse als Europese markt produceert. Dit zal binnen afzienbare tijd ook de rest van Afrika gaan inspireren. Want wat daar kan, kan elders ook. Daarom moeten we vooruitkijken, nu keuzes durven maken en duurzame natuurvriendelijke technieken ontwikkelen om een veerkrachtige, productieve en klimaatbestendige landbouw te introduceren die kan dealen met alle uitdagingen. Met onze kennis over de kracht van gezonde microbiologie in landbouw bodems willen we graag bijdragen aan de Sustainable Development Goals: SDG2 Einde aan honger, SDG13 Aanpak klimaatverandering, SDG15 Bescherming van ecosystemen en SDG17 Versterken van nationaal en internationaal partnerschap om samen deze doelen te bereiken.

Wilt u meer weten over de effecten van bodembiologie en duurzame voedselproductie neem dan contact op met Monique van den Dungen.

 

Monique van den Dungen
Senior consultant strategische projecten