Bioclear earth trainee Water & Bodem belandt in de wereld van de Robotica voor duurzaam waterbeheer

Voor innovatieve bedrijven zoals Bioclear earth is de ontwikkeling van talent enorm belangrijk. Eén van de mogelijkheden die wij ons jong talent bieden is een extern traineeship. Als onderdeel van een tweejarig Nationaal Bodem- en Watertraineeship is Cirsten Zwaagstra, adviseur bodem & water en circulaire economie, de afgelopen maanden betrokken geweest bij wel een héél bijzonder project. In opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDO Delta) kreeg Cirsten samen met vier collegatrainees de taak de kansen van robotisering binnen het waterschap te identificeren en te onderzoeken hoe deze kansen het best benut kunnen worden. Het resultaat mag er zijn: het project werd verkozen tot meest innovatieve project bij eindpresentaties van het Nationaal Watertraineeship!

Tijd voor een kort interview met onze trainee.

Wat vond jij zo boeiend aan dit project?

Cirsten: “Ik vond het heel interessant om samen met mijn collegatrainees uit te zoeken wat er allemaal al gedaan wordt met robotica binnen het waterbeheer en waar in de toekomst de mogelijkheden liggen. Op dit moment worden er bijvoorbeeld al proeven gedaan met dijkinspecties door drones voorzien van een warmtecamera. Zo kunnen bijvoorbeeld ongewenste waterstromen door zandlagen in een dijk, het zogenaamde piping, worden gedetecteerd.

Conclusie van ons onderzoek is dat er veel kansen zijn voor het inzetten van robotica bij taken van het waterschap. Niet ter vervanging van mensen, maar als een mogelijkheid tot een verdere verduurzaming en kwaliteitsverbetering. Kleinere machines zoals een in Frankrijk ontwikkelde baggerrobot kunnen worden ingezet waardoor baggeren veel minder verstoring van de ecologie geeft. Het slib kan direct worden gescheiden van het water, waarna het gemakkelijker kan worden gerecycled. Ook het inzetten van maairobots om een gebied te beheren lijkt me in de toekomst een goede oplossing. Ze zouden zo kunnen worden geprogrammeerd dat ze planten die ecologisch belangrijk zijn, laten staan. De taak van de waterschappen is complex. Ze worden geconfronteerd met allerlei verontreinigingen zoals: microplastic, medicijnresten, gewasbeschermingsmiddelen etc. Wie weet zwemmen er in de toekomst wel een paar robotvissen in onze wateren die de waterkwaliteit in de gaten houden en zelfstandig zuiveren waar het nodig is.”

Zie je parallellen met je werk bij Bioclear earth?

Cirsten: “ Bij Bioclear earth werken we niet aan het ontwikkelen van robotica, maar wel aan innovatieve technologie. Op dit moment zijn we betrokken bij diverse projecten op het gebied van waterbeheer. Onze bijdrage ligt meer in het bedenken van praktische oplossingen met behulp van de natuur. Dit kan zijn het inzetten van bacteriën, schimmels en planten voor het afbreken van verontreinigingen, maar ook het hergebruik van vrijgekomen materialen, zoals bijvoorbeeld zeefgoed van waterzuiveringen of gras uit beheersgebieden. Ons zusterbedrijf Microbial Analysis is gespecialiseerd in het uitvoeren van analyses van onder andere oppervlaktewater, grondwater en slib en heeft ook software ontwikkeld voor data-interpretatie. Misschien is er in de toekomst een combinatie mogelijk van onze kennis en de door ons ontwikkelde innovatieve technologieën met robotica.

Hoe heeft het traineeship je geholpen je verder te ontwikkelen?

Cirsten:” Ik heb enorm veel geleerd de afgelopen twee jaar. Het traineeship geeft je de mogelijkheid om in de keuken van andere organisaties te kijken, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en andere adviesbureaus. Tijdens de projecten leren we veel van elkaar door onze ervaringen te delen. Je kunt elkaar van alles vragen. Binnen de projectteams kun je experimenteren met diverse rollen. Je leert je eigen gedrag en dat van anderen beter te begrijpen. Ook zijn we getraind in vaardigheden zoals time management en efficiënter werken. Verder heb ik geleerd beter in te schatten waar anderen iets voor mij en ik iets voor anderen kan betekenen met andere woorden: elkaars talenten ontdekken.

Al met al is een traineeship een bijzondere ervaring die ik zeker niet had willen missen.”

Wil je meer weten, neem dan contact op met Cirsten Zwaagstra.

Cirsten Zwaagstra
Adviseur bodem & water en circulaire economie