Waterkwaliteit
"If there is magic on this planet , it is contained in water."

Loren Eiseley

Wij zorgen voor een goede waterkwaliteit dankzij onze kennis van biologische processen

Water: de drijvende kracht

In Nederland verbruiken we 1 biljoen (1.000.000.000.000) liter kraanwater per jaar. Dat is zo’n 120 liter per persoon per dag. Huishoudens nemen daarvan 0,7 biljoen liter voor hun rekening, de rest wordt gebruikt door industrie, landbouw enzovoort. Naast leidingwater maken industrie en landbouw ook gebruik van grond- en oppervlaktewater.

Door de inrichting van ons rioolwaterbeheer en door bedrijfsvoering binnen de industrie en landbouw komen helaas ongewenste stoffen in het oppervlaktewater. Dit levert niet alleen problemen op voor drinkwaterwinbedrijven, maar ook voor de industrie. Door de aanwezigheid van deze ongewenste stoffen is het handhaven van een optimale waterkwaliteit, die nodig is voor een stabiele procesvoering, niet altijd eenvoudig.

Onze oplossing: microbiologie combineren met technologie

Bioclear earth helpt haar klanten met allerlei vragen rond waterkwaliteit. Bij onze projecten speelt de microbiologie een belangrijke rol. Micro-organismen kunnen problemen veroorzaken, bijvoorbeeld door ongewenste vetzuren te produceren bij papierproductie, maar ook problemen oplossen door schadelijke stoffen te verwijderen zoals medicijnresten of bestrijdingsmiddelen.

Dankzij onze kennis van microbiologie en procestechnologie en met ondersteuning van ons eigen laboratorium kunnen we onze klanten inventieve oplossingen aanreiken bij allerlei vraagstukken rond water. Wij helpen onze klanten bij:

  • onderzoek voor het optimaliseren van productieprocessen;
  • optimalisatie van waterwinning;
  • troubleshooting: ongewenste microbiële activiteit;
  • onderzoek naar hergebruik van afvalstromen: winning van nieuwe grondstoffen en/of energie.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Freek van den Heuvel.

Freek van den Heuvel
Adviseur waterkwaliteit en fytoremediatie