Innovatie en technologie voor de circulaire economie
“Look deep into nature, and then you will understand everything better.”

Albert Einstein

Wij werken aan de circulaire economie

Stel je voor dat je een lange reis maakt in de ruimte. Naast een degelijk ruimteschip is het vermogen om zuurstof, water en voedsel te recyclen dan van levensbelang. De allereerste ruimtemissies waren om die reden dan ook relatief kort, omdat alles moest worden meegenomen. Binnen de ruimtevaart wordt veel geïnvesteerd in de kennis van kringloopsluiting om langdurige bemande ruimtemissies mogelijk te maken. Bioclear earth heeft bijvoorbeeld voor de ESA (European Space Agency) gewerkt aan de ontwikkeling van een biologisch luchtfilter voor luchtzuivering in bemande ruimtestations zoals het International Space Station.

De aarde is in feite ons ruimteschip waarop kringloopsluiting en hergebruik van grondstoffen op de lange duur net zo goed van levensbelang zijn. Bioclear earth wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kringloopsluiting, ook wel de circulaire economie genoemd.

 

De natuur is een schatkamer van kennis

Een handvol aarde bevat meer micro-organismen dan er mensen zijn op aarde. De helft van alle biomassa op aarde bestaat uit micro-organismen. Deze organismen zijn de belangrijkste recyclers van allerlei materialen op aarde en onmisbaar voor de voedselkringloop. We kunnen nog heel veel van deze organismen leren. De natuur herbergt een schatkamer van kennis, waarvan we nog maar het topje van de ijsberg kennen.

Daarom investeren wij elk jaar een deel van onze omzet in het ontwikkelen van nieuwe kennis, technologie en producten. In samenwerking met universiteiten, onderzoekcentra en bedrijven ontwikkelen wij nieuwe concepten en technieken op basis van biologische processen, die we toepassen in bijvoorbeeld:

  • verbetering van mestcompostering ter bevordering van de bodemgezondheid;
  • bio-augmentatietechnieken om biologische processen te versnellen of te verbeteren;
  • vergistingsprocessen voor (lokale) kringloopsluiting of biobrandstoffen.

 

Om deze innovatieve concepten en technieken op de markt te brengen, werken wij samen met partners die net als wij gedreven zijn een bijdrage te leveren aan een duurzame welvaart en de circulaire economie.

Wilt u meer weten over onze nieuwste innovaties of heeft u zelf een goed idee waarvoor u een samenwerkingspartner zoekt, neem dan contact op met Jeroen Tideman.

Jeroen Tideman
Senior adviseur bio-energie