Onze studenten aan het woord

Peter Fischer

Afstudeerstage: bodemgezondheid, invloed van bacteriƫn en schimmels

Als student microbiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen ben ik bij Bioclear earth voor mijn afstudeerstage aan het onderzoeken hoe bacteriën en schimmels invloed hebben op een gezonde landbouwbodem. In dit project kan ik de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studie toepassen op een maatschappelijk zeer belangrijk probleem. De samenwerking tussen kennis en praktijk bij Bioclear Earth maakt dit een zeer leerzaam project, voor nu en in de toekomst. De kleinschalige, open werksfeer zorgt dat ik mijn talenten goed kan ontplooien en hiermee mijzelf kan voorbereiden op een bloeiende carrière!

Johannes Popma

Stageopdracht: Biogeociviele oplossingen ter voorkoming van vloeistoflekkage naar grondwater

Mijn naam is Johannes Popma en ik ben een 23-jarige master student Geo-Engineering aan de TU Delft. Ik heb een bachelor Civiele Techniek op zak en heb voor de master Geo-Engineering gekozen door mijn interesse in de bodem en grondwaterstromingen.  In het kader van mijn afstudeerproject van deze studie, loop ik stage bij Bioclear Earth. Ik ga mij bezighouden met een BioGeoCiviel project waarin geprobeerd wordt een ondoordringbare laag te creëren in de ondergrond om het lekken van vloeistoffen naar het grondwater te voorkomen.

Als inspiratie voor het creëren van deze laag, wordt het podzolisatie proces gebruikt. Podzolisatie is een proces wat van nature in de bodem plaatsvindt waarbij humuszuren, aluminium en ijzerverbindingen neerslaan in een inspoelingslaag. Doordat deze neerslag de poriën van de ondergrond opvult, wordt de doorlatendheid verlaagd.

Het leuke aan dit project is dat het civieltechnisch probleem wordt aangepakt met een natuurlijk proces en zo grote civiele werken niet nodig zijn.

De natuur heeft al laten zien dat het kan, nu moeten wij het alleen nog op een juiste manier toepassen!

Elisa Rasca

Stageproject: selectieve biologische afbraak van lignine

Ik ben een student uit Milaan (Italië), ingeschreven in het MSc-programma Moleculaire Biologie en Biotechnologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanwege mijn grote belangstelling voor duurzame aanpak van milieuproblemen, heb ik als stageopdracht gekozen voor een onderzoeksproject bij Bioclear Earth, waar ik meewerk aan onderzoek naar de selectieve biologische afbraak van lignine. Dit onderzoek draagt bij aan een duurzamer en effectiever gebruik van plantenbiomassa - de meest voorkomende hernieuwbare bron op onze planeet - met toepassingen in bio-energie, voedings-, suiker- en papierindustrie.

Werken bij R&D aan Bioclear Earth geeft me de kans om mijn kennis en creativiteit in te zetten voor een doel dat ik van wezenlijk belang vind.

Julius op de Weegh

Stageproject: Power2flex, lokale vergisting van keukenafval naar biogas

Mijn naam is Julius op de Weegh. Ik ben 22 jaar, studeer Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek aan de Hanzehogeschool Groningen en woon in Annen (Drenthe).
Het project waar ik aan werk in het kader van mijn vierde studiejaar heet Power2Flex. Dit project gaat in grote lijnen over de mogelijkheden van de lokale vergisting van keukenafval (Swill) naar biogas.

 

De processen die nodig zijn voor de vergisting van Swill worden getest in het lab en in kaart gebracht om eventueel de biogasproductie uit Swill te optimaliseren. Het biogas wordt vervolgens opgewerkt (verwijdering H2S, NH3, siloxanen, C02) en omgezet in elektriciteit en warmte m.b.v. een brandstofcel en een biogasboiler. Bioclear earth werkt in het kader van Interreg Power 2 Flex samen met partners (Adverio, Energy Company, Hogeschool Emden-Leer) om dit project te realiseren. Het uiteindelijke concept zal onder de naam Swillpower naar de markt worden gebracht. Het mooie aan dit project is dat dit onderzoek een bijdrage gaat leveren aan het efficiënter gebruiken van reststromen zoals keukenafval om daar vervolgens duurzame energie van te maken. Iets wat in deze tijd hard nodig is!

Friso Postma

Afstudeerstage: ontwikkelen van een nieuwe methode voor risicobeoordeling van corrosie door micro-organismen

Tijdens mijn studie mariene biologie heb ik geleerd hoezeer de natuur voor ons moet wijken. Als wetenschapper ontwikkel je kennis, observeer je dit probleem, maar het is niet jouw rol om in te grijpen. Met een stage bij Bioclear earth kom ik iets dichter bij de maatschappij  te staan, ik kan hier mijn kennis blijven ontwikkelen en tegelijkertijd aan nieuwe ideeën werken met een duidelijke toepassing. In mijn stage ontwikkel ik een nieuwe methode waarmee risico op corrosie door micro-organismen ingeschat kan worden. Micro-organismen maken het probleem van corrosie zeer complex, soms laten ze hierdoor corrosie veel sneller verlopen dan verwacht. Met de nieuwe methode die ik ontwikkel zullen onverwachte corrosieproblemen straks hopelijk verleden tijd zijn. Mijn kritische wetenschappelijke houding kan ik nu juist gebruiken om aan oplossingen werken. Een leerzame stap van de universiteit naar de buitenwereld!