Onze studenten aan het woord

Maureen Tuinstra

Stageopdracht: onderzoek naar (markt) potentie van de biokachel

Mijn naam is Maureen Tuinstra. Ik ben 20 jaar oud en zit op de Hanzehogeschool in Groningen. Ik studeer Technische Bedrijfskunde en zit nu in het derde jaar. Onderdeel van dit jaar is een stage van zes maanden. Dat doe ik bij Bioclear earth. Tot februari 2018 doe ik onderzoek naar de biokachel. Ik ga onder andere kijken naar het rendement van de biokachel. Er staan vier aspecten centraal in mijn onderzoek: proces, klant, biomassa en techniek. Aan het einde van mijn stage lever ik een adviesrapport op voor Bioclear earth.

Corine Habraken

Werkervaringsplek

Mijn naam is Corine Habraken. Ik heb de bachelor Life Science & Technology en de master Medical Pharmaceutical Sciences afgerond aan de RuG. In het kader van een werkervaringsplek, draai ik bij Bioclear earth mee op verschillende projecten en heb hier verschillende taken. Zo ben ik voor projecten waar bio-augmentatie wordt toegepast aan het onderzoeken of flow cytometrie, een techniek waar ik veel mee gewerkt heb tijdens mijn studie, toegepast kan worden. Daarnaast help ik bij het begeleiden van scholieren, die een profielwerkstuk maken over gezond water. Voor een project in samenwerking met het waterschap Noorderzijlvest doe ik literatuuronderzoek naar de eventuele risico’s van de aanwezigheid van medicijnresten en pathogene organismen in overstortbagger in de buurt van riooloverstorten.

De kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn studie kan ik hier inzetten voor thema’s die ik erg belangrijk vind, zoals duurzaamheid en het milieu. Gedurende mijn tijd hier wil ik zoveel mogelijk leren en mede door de goede sfeer binnen het bedrijf krijg ik de ruimte om veel nieuwe kennis op te doen en mijn vaardigheden verder te ontwikkelen.

Elisa Rasca

Verlengd stageproject: selectieve biologische afbraak van lignine

Geboren en getogen in Milaan, heb ik er voor gekozen mijn Master Moleculaire Biologie en Biotechnologie te behalen aan de Rijksunversiteit Groningen. Omdat ik enorm geïntereseerd ben in duurzaamheid en milieu, heb ik als onderdeel van mijn studie gewerkt aan een onderzoeksproject bij Bioclear earth, dat zich bezighoudt met selectieve biologische afbraak van lignine.  Lignine uit plantenresten is potentieel een effective en duurzame bron voor bio-energie en de voedsel-, suiker- en papierindustrie.

Na afronding van mijn studie, kreeg ik de mogelijkheid aangeboden om, gedurende vijf maanden, verder te werken aan dit project. Dit geeft mij de kans mijn kennis en creativiteit in te zetten voor een doel dat mijn zeer na aan het hart ligt.

Rianne Hiemstra

Stageopdracht: Optimaliseren en toepassen van de Van Soest methode voor vezelanalyse in verschillende biomassa’s

Mijn naam is Rianne Hiemstra, ik ben 21 jaar oud en ik studeer chemie aan de Hanzehogeschool Groningen. Ik zit in het vierde jaar van de opleiding en ben nu bezig met mijn projectstage bij Bioclear earth. Op dit moment lopen er verschillende projecten, bij Bioclear earth, waarbij lignocellulosische biomassa’s worden gebruikt als grondstof. Om de verschillende biomassa’s te kunnen gebruiken als grondstof is het belangrijk om de samenstelling te weten. Ik houd mij vooral bezig met de vezelsamenstelling van de verschillende biomassa’s. Dit houdt in dat de percentages hemicellulose, cellulose en lignine bepaald worden. Voor het bepalen gebruik ik de Van Soest methode die ik zal optimaliseren en valideren. Daarnaast zal ik nog andere chemische analyses optimaliseren en pas ik de Van Soest methode toe in de verschillende projecten.

Tijdens dit project kan ik goed toepassen wat ik de afgelopen jaren heb geleerd op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid van analysemethodes. Het is een leuke uitdaging om de analyses te kunnen toepassen in de verschillende projecten en zo een bijdrage te kunnen leveren aan de verschillende onderzoeken binnen Bioclear earth.

Julius op de Weegh

Afstudeerstage: Power2flex, lokale vergisting van keukenafval naar biogas

Mijn naam is Julius op de Weegh. Ik ben 22 jaar, studeer Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek aan de Hanzehogeschool Groningen en woon in Annen (Drenthe).

Als afstudeerproject werk ik aan de continuvergisting van swill (keukenafval) in een plug flow reactor (meerdere reactoren achter elkaar). Een plug flow reactor wordt gebruikt om chemische reacties in een continu stromend systeem te simuleren. In ons geval wordt continu een bepaalde hoeveelheid swill toegevoegd aan het vergistingsproces. Dit project is een vervolg op mijn stageproject waarbij swill werd vergist in een batch reactor (1 reactor), waarbij alles in een keer werd toegevoegd. Het doel van dit project is om de biogasproductie en het percentage methaan van de vergisting van swill te bepalen m.b.v. continuvergisting.